Čtvrtek 29. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

190.
Ústní interpelace

které jsou určené předsedovi vlády České republiky /vládě České republiky/ a ostatním členům vlády. Dnes jsme si za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Bohuslava Sobotku či na vládu České republiky, poté i na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Upozorňuji všechny poslance i interpelované členy vlády, že interpelace na členy vlády budou zahájeny bezprostředně po vyčerpání přihlášek k interpelacím na nepřítomného předsedu vlády.

Než udělím slovo, tak přečtu omluvy. Dobrý den, prosím o omluvení paní poslankyně Heleny Válkové od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, dále dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Šrámek, dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů paní poslankyně Jana Lorencová, dnes od 14.30 do 18.00 hodin z osobních důvodů pan poslanec Leoš Heger a dále od 14.30 do konce jednacího dne se omlouvá také pan poslanec Ivan Gabal.

A nyní dávám slovo poslankyni Heleně Langšádlové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku. Připraví se poslankyně Olga Havlová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji. Vážený pane nepřítomný premiére, v rámci vládou schválených závěrů auditu národní bezpečnosti bylo od ledna 2017 ustanoveno Centrum boje proti terorismu a hybridním hrozbám, a to na Ministerstvu vnitra. V závěrech auditu národní bezpečnosti v kapitole s názvem Působení cizí moci, strana 61, je jako jedno z opatření uvedeno: zřízení pracovišť na příslušných úřadech pro hodnocení dezinformačních kampaní a jiných projevů vlivů cizí moci. Na Ministerstvu vnitra takový útvar již je a pracuje.

Ráda bych se však dotázala, v jaké podobě a rozsahu budou tato pracoviště fungovat na Ministerstvu zahraničních věcí a na Ministerstvu obrany České republiky. Sdílím názor vlády a závěry zmíněného auditu, že koordinace v oblasti strategické komunikace a obrany proti dezinformačním kampaním nemůže stát pouze na jednom resortu, ale měla by zahrnovat koordinovaný systém všech relevantních institucí. Role zmíněných resortů je nezastupitelná, jelikož velká část dezinformací se týká zahraniční a obranné politiky České republiky.

Vážený pane premiére, prosím o informaci kdy, v jaké podobě a rozsahu budou na uvedených ministerstvech pracoviště zřízena.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Předseda vlády Bohuslav Sobotka je omluven a zodpoví interpelaci písemně v souladu s jednacím řádem.

S další interpelací vystoupí poslankyně Olga Havlová, která byla vylosována na druhém místě, a připraví se poslanec Jan Farský. Prosím.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pane premiére, v souvislosti obrovských zásob lithia v Krušných horách se ptám, co je pravdy na tom, že zásoby už vlastní soukromý investor. Občané této země jsou totiž výlučnými spolumajiteli těchto přírodních zdrojů. Nechce si mi věřit, že by si někdo troufl ukrást lidu tak gigantický státní majetek, který se odhaduje nejméně na tři biliony korun. OKD byla proti tomu kapka v moři. Pokud se tak opravdu stalo, pak důrazně žádám jménem milionů občanů z celé republiky, abyste mi sdělil, nakolik je výše uvedená informace pravdivá, jaký je důvod zafixování ceny 10 600 korun na pět let za tunu lithia, když cena za tunu je cca 240 tisíc korun. Proč stát toto jedinečné bohatství netěží sám, když by tak mohl splatit celý svůj obrovský dluh dokonce dvakrát a zásadně zlepšit kvalitu života všech občanů.

Jelikož lid této země s realizací největšího ekonomického tunelu v naší historii zásadně nesouhlasí, žádám vás o neprodlené vypsání celonárodního referenda o dalším osudu uvedených ložisek, ideálně v rámci blížících se voleb. Apeluji na vás, abyste okamžitě zastavil jakékoliv aktivity spojené s přechodem vlastnictví uvedených ložisek do rukou soukromých investorů. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Jan Farský, připraví se pan poslanec Antonín Seďa. Prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane premiére, v médiích minulou středu proběhla zpráva o tom, že pražský Městský soud zprostil obžaloby policisty, kteří byli obžalováni za to, že v situaci, kdy zadrželi podezřelého, tak tento jim v rámci zásahu zemřel. Pražský Městský soud je nezprostil obžaloby proto, že by nebyl spáchán trestný čin, a proto, že by odpovědnost nebyla naplněna. On je zprostil obžaloby, protože nebyli zažalováni viníci. A na vás, pane premiére, se v této interpelaci obracím proto, protože vám je odpovědný ředitel inspekce bezpečnostních sborů a Generální inspekce bezpečnostních sborů byla odpovědna právě za podání té žaloby. Já bych vás chtěl požádat, abyste v zájmu všech slušných policistů, kterých, jsem přesvědčen, je v České republice většina, tento případ prověřil a s ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů natolik probral a mě informoval o tom závěru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: A já vám také děkuji. Nyní vystoupí se svou interpelací pan poslanec Antonín Seďa, připraví se pan poslanec Tomio Okamura. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, již dávno neplatí rčení Henryho Forda, že jeho zákazníci mohou mít jakoukoliv barvu auta, pokud bude černá. Nicméně nový fenomén spojený s digitalizací ekonomiky nazývaný čtvrtá průmyslová revoluce a s ní spojené procesy ovlivňují vznik takzvané Společnosti 4.0. Ta mění celé hodnotové řetězce a propojení zákazník-výrobce-dodavatel. Do budoucna očekáváme ještě větší propojení průmyslu, služeb, vědy, výzkumu a inovací a především nových technologií.

Vážený pane premiére, vládou založená Aliance Společnost 4.0 je určena ke koordinaci agend jednotlivých ministerstev. Sám víte, jak často resortismus škodí v řešení aktuálních problémů. Proto se chci zeptat, jak vláda bude řešit dopady celospolečenských změn související s agendou Společnosti 4.0. Jaká konkrétní opatření chystá vláda a jí založená Aliance Společnost 4.0, abychom byli na změny, zejména v průmyslu, připraveni a abychom minimalizovali případné negativní dopady na naši společnost.

Děkuji za vaši písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní vystoupí s interpelací pan poslanec Tomio Okamura, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane premiére, vláda trvale přijímá migranty včetně islámských mimo kvóty a zcela dobrovolně. A způsobuje to velký nárůst kriminality už i v případě jiných cizinců. Já jsem si nechal vytáhnout čísla od ministra vnitra, a představte si, že podle policejních statistik již nyní stoupá počet trestných činů v České republice. A vy dál tady přibíráte nepřizpůsobivé cizince. Jak to chcete řešit? Jaké jsou vaše konkrétní návrhy? Cituji ze zprávy, kterou jsem dostal od ministra Chovance: Růst počtu těchto cizinců je jedním ze zdrojů problémů v oblasti bezpečnosti. Návyky, styl života i požadavky u této pracovní síly - mluvím o stávajících zahraničních dělnících v České republice - se často diametrálně liší od požadavků trvale bydlících obyvatel - tím se myslí české obyvatelstvo. Roste výskyt sociálněpatologických jevů, nadměrná konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích, hluk, znečišťování veřejných prostranství, drobné krádeže, výtržnosti apod. Roste počet výjezdů policie a stoupá počet dopravních přestupků.

Dále jsem si nechal vytáhnout čísla třeba jenom za Plzeňský kraj, což je středně velký kraj. Takže jenom za loňský rok řešili protiprávní jednání policisté jenom na ubytovnách, kde jsou ubytováni zahraniční dělníci, 701krát. To znamená v průměru 2krát denně. Z toho konkrétně trestných činů bylo 108. A to říkám, že je tam 312 ubytoven. To znamená, je to v podstatě každá třetí záležitost.

A já bych chtěl tedy říci, že my v SPD v této věci navrhujeme, protože vy řešení evidentně nemáte, vaše vláda ani ČSSD, abychom zavedli rotační systém. To znamená, aby tady zahraniční pracovníci a cizinci rotovali bez možnosti trvalého pobytu, podmíněné konkrétním pracovním místem, konkrétně zaměstnavatele, který by měl plnou odpovědnost. Jakýkoliv přestupek či trestný čin by znamenal okamžité vyhoštění. Pochopitelně zákaz slučování rodin. Prosazujeme nulovou toleranci nezákonné migrace a pochopitelně i nezákonné překročení státní hranice musí být trestný čin, a nikoliv přestupek jako dnes.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jako další vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová. Připraví se paní poslankyně Jana Fischerová. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, obracím se na vás ve věci kritické situace, pokud jde o kapacity mateřských škol ve Středočeském kraji. Z mapování absorpční kapacity vyplývá obrovský převis připravených projektů. Ilustrativní jsou čísla. Z celkového objemu 77 projektů ve výši 1 miliardy 237 milionů korun mohou být podpořeny jen projekty za cca 300 milionů korun. Ve Středočeském kraji zůstane více než 60 projektů v celkovém objemu cca 937 milionů korun, které jsou připraveny k realizaci, ale nemají zajištěny finanční zdroje. Zdůrazňuji, že jsou to projekty připravené k realizaci.

Stávající situace je prostě neúnosná. Kapacity mateřských škol nedostatečné. Jak ji hodlá řešit tato vláda? Je možné využít evropské peníze? Je možné navýšit či zřídit národní dotační tituly? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Jana Fischerová. Připraví se pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, obracím se na vás ve věci novelizace nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, navyšující platové tarify zaměstnanců v kultuře, nepedagogických pracovníků v regionálním školství, dále sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních a komunálních službách a zdravotnického personálu. Tato novela vstoupí v platnost za dva dny. Opravdu, za dva dny. Částečně mezitím došlo ke kompenzaci, např. v oblasti sociálních služeb. Mohu zmínit i dopravu, na platy řidičů. Ale vůbec žádné zdroje nešly ze státního rozpočtu k navýšení platů zaměstnanců v kultuře. Sama vím, jak v této kultuře pracují lidé většinou vysokoškolsky vzdělaní, a navýšení platu jim samozřejmě přeji. Ale apeluji na to proto, protože podobně jako Asociace krajů ČR a předsednictvo Svazu měst a obcí ČR, aby byla vždy povinnost vyčlenit pro územní samosprávné celky ze státního rozpočtu finanční prostředky, které plně pokryjí každé nařízení vlády upravující platy. Ale aby tomu tak bylo vždy od 1. 1. následujícího roku. Jde o to, aby ony územně samosprávní celky nemusely hledat uprostřed roku dostatečné finanční zdroje na pokrytí zákonných povinností.

A proto se vás, vážený pane premiére, ptám, jak a kdy toto budete opravdu už konečně řešit a kdy přijmete účinná opatření? Děkuji také za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: A já vám děkuji za vaši interpelaci. Nyní vystoupí pan poslanec Miroslav Opálka. Připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka se dvěma interpelacemi. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo.

Vážený pane předsedo vlády, 7. června jste v bodě 351 jednání Poslanecké sněmovny hovořil o tom, jak vláda plní programové prohlášení a že uskuteční razantní krok ve prospěch odměňování zaměstnanců v sociálních službách. Musím konstatovat, že řada pracovníků v sociálních službách nevnímá rozdíly mezi platy a mzdami, i když jejich nominální rozdíly tvoří až 2 tisíce korun. O to větší bude jejich rozčarování, když se 1. července ukáže, že navýšení bude i přes apel paní ministryně na hejtmany z 9. června velmi diferencované.

Hovořil jste mj. o zajištění prostředků na dofinancování sociálních služeb. Tyto však reálně tvoří pouhých 60 % potřeby krajů. Zvýšení tabulkových platů jen konečně doběhne v řadě případů zaručenou úroveň minimální mzdy, kterou již zaměstnavatelé platí, a část bude realizována na úkor nenárokových složek. Zvýšení tak bude nižší než ohlášených 23 % a v neziskovém sektoru, který nemá solventní zřizovatele, rezervy nejsou žádné. Plánování mzdových nákladů v neziskovkách na tento rok se připravovalo vloni a bez signálu na razantní změnu. Dle mých informací mají smůlu především pracovníci, kteří jsou zařazeni do individuálních projektů krajů financovaných z prostředků Evropského sociálního fondu.

Moje prvá otázka tedy zní, zda metodika, kterou vytváří příslušný odbor MPSV, použít vyrovnávací platbu je právně čistá a nemůže narazit. Ona totiž naráží již na finanční limity, které zřejmě nebyly dobře propočítány, a mohlo by prý dokonce dojít k porušení evropské legislativy nedovolenou podporou.

Pane předsedo, všichni pracovníci sociálních služeb jsou potřební. Co hodláte s jejich nerovnoprávným postavením udělat? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. A nyní vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka, který má dvě interpelace. Prosím.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, několik občanů se na mě obrátilo s dotazem, co mají společného Parlamentní listy s Parlamentem České republiky. Vysvětloval jsem jim, že nic. A našel jsem si na Wikipedii oficiální hodnocení Parlamentních listů. Cituji: "Parlamentní listy jsou internetový diskusní, zpravodajský a komentátorský portál působící od roku 2008. Dříve vycházely také jako tištěný měsíčník vydávaný od roku 2003 postupně čtyřmi různými komerčními vydavateli. K roku 2016 jej vydává firma Our Media a. s., v níž drží 70% podíl senátor a majitel hazardní skupiny SYNOT Ivo Valenta. V obecném diskursu patří Parlamentní listy mezi média viněná z proruské propagandy v Česku, studie Masarykovy univerzity u nich potvrdila používání manipulativních technik, jako např. nálepkování a vyvolávání negativních emocí, jako je strach. Jsou také považovány za zdroj fake news."

Já bych se chtěl zeptat, jestli pokládáte za správné a přípustné, aby kdokoliv v České republice mohl využívat ve svém názvu přídomek deníku, týdeníku nebo zpravodajského serveru parlamentní, poslanecký, senátní nebo vládní. Děkuji za případnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče. Prosím, můžete pokračovat ve své další interpelaci.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane premiére, v souvislosti s odchodem Velké Británie z EU se rozhořel mezi zbylými členskými zeměmi boj o nové sídlo dvou evropských agentur. Členské země, které se chtějí ucházet o Evropskou lékovou agenturu a Evropský orgán pro bankovnictví, musejí podat přihlášku do 31. července. Žádná země ale nemůže hostit obě agentury současně. Evropská léková agentura, EMA, a Evropský orgán pro bankovnictví, EBA, zaměstnávají v Londýně více než tisíc lidí.

Británie doufala, že si po odchodu z EU agentury podrží. EU ale letos v dubnu řekla, že počítá s jejich přesunem na území EU. Rozhodnutí má padnout nejdříve v říjnu. Česká republika se rozhodla usilovat o Evropský orgán pro bankovnictví, pro jehož získání má podle vlády lepší pozici. Větší zájem ale panuje podle serveru Politico o agenturu EMA, která schvaluje léky pro celý unijní trh a zaměstnává téměř 900 lidí.

Já se chci zeptat, pane premiére, proč Česká republika neprojevila zájem právě o Evropskou lékovou agenturu, která podle mého názoru má daleko větší význam. Byl by to daleko větší přínos pro Českou republiku než přesun Evropského orgánu pro bankovnictví. Prosím o vysvětlení, proč se vláda takto rozhodla a proč nepožádala o přesídlení Evropské lékové agentury, která by měla podle mě pro Českou republiku daleko větší význam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Bude mu odpovězeno písemně.

Dostáváme se k jedenácté interpelaci. Paní poslankyně Věra Kovářová bude interpelovat pana premiéra ve věci dotačního nepořádku na MŠMT. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, interpeluji vás ve věci dotačního nepořádku na Ministerstvu školství. Možná by ta interpelace měla směřovat spíše na pana ministra Štecha, ale vzhledem k tomu, že není v úřadě zase tak dlouhou dobu a především jde o problém velmi závažný, obracím se na vás jako na předsedu vlády.

O co jde? O neinvestiční dotace pro sportovní spolky na rok 2017. Žádostí obdrželo Ministerstvo školství do konce roku 2016 podle mých informací 4 330. Alokována je částka 811 mil. korun. K 26. 6. 2017 zbývá zkontrolovat 1 802 těchto žádostí, což je v podstatě téměř polovina. Není to skandální? Já bych řekla, že ano.

Ptám se proto, kdy budou zkontrolovány všechny žádosti, kdy budou vydána závazná rozhodnutí o poskytnutí dotace, kdy budou uvolněny finanční prostředky na účty sportovních spolků. Uvažuje se o zjednodušení pravidel, aby spolky měly prostředky už před letními prázdninami a během nich je mohly využít?

A na závěr ještě jedna otázka. Proč byla snížena alokace? Ministerstvo školství slibovalo na rok 2017 v tomto dotačním titulu 3 mld. korun.

Pane premiére, v dotacích na Ministerstvu školství je zjevný nepořádek. Dělejte s tím něco prosím. Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní poslankyně. Dostáváme se k poslední interpelaci na pana premiéra. Pan poslanec Antonín Seďa bude pana premiéra Bohuslava Sobotku interpelovat ve věci strategického rámce 2030. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo.

Vážený pane předsedo vlády, vaše vláda 19. dubna tohoto roku odsouhlasila dokument strategický rámec 2030, který udává směr udržitelného rozvoje země na příští desetiletí, a jeho uplatňování povede ke zvýšení kvality života všech obyvatel České republiky. Strategický rámec nahrazuje podobný dokument z roku 2010 a definuje nejdůležitější trendy, se kterými se naše země bude muset vyrovnat. Tento dokument vznikal dva roky ve spolupráci s municipalitami, se soukromým a neziskovým sektorem, rámec připravovaly a komentovaly stovky expertů a odborníků.

Vážený pane premiére, chci se zeptat, jaké stěžejní cíle, směry či pohledy si strategický dokument 2030 klade a jaká konkrétní doporučení obsahuje. Děkuji za vaši písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Tím jsme vyčerpali interpelace na pana premiéra. Přejdeme k ústním interpelacím dle vylosovaného pořadí na jednotlivé členy vlády.

První interpelaci přednese paní poslankyně Věra Kovářová, která bude interpelovat paní ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou ve věci mateřských škol. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, obracím se na vás ve věci kritické situace, pokud jde o kapacity mateřských škol ve Středočeském kraji. Ze zmapování absorpční kapacity vyplývá obrovský převis připravených projektů. Ilustrativní jsou čísla. Z celkového objemu 77 projektů ve výši 1,237 mld. mohou být podpořeny jen projekty za cca 300 mil. korun. Ve Středočeském kraji zůstane více než 60 projektů v celkovém objemu cca 937 mil. korun, které jsou připraveny k realizaci, ale nemají zajištěné finanční zdroje. Zdůrazňuji, že jsou to projekty připravené k realizaci.

Stávající situace je prostě neúnosná. Kapacity mateřských škol jsou nedostatečné. Jak ji hodláte řešit vy a tato vláda? Je možné využít evropské peníze? Je možné zvýšit či zřídit národní dotační tituly? Je také pravdou, že vláda odmítla zvýšení oněch 300 mil. o 200 mil. korun právě na projekty do mateřských škol? A jak jste hlasovala vy, paní ministryně? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Vzhledem k nepřítomnosti paní ministryně bude odpovězeno písemně.

Pan poslanec Michal Kučera bude interpelovat pana ministra školství Stanislava Štecha ve věci komunikace s učiteli. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k velmi nešťastné komunikaci jak Ministerstva školství, tak vaší, která se týká takzvaného kariérního řádu, resp. novely zákona o pedagogických pracovnících, a to z pohledu rodiče, ale také zástupce zřizovatele základních a mateřských škol. Komunikaci Ministerstva školství v uvedené věci považuji za velmi nešťastnou, která navíc představuje školství v očích laické veřejnosti jako rozhádané a neakceschopné. Ministerstvo školství se tak ukazuje jako neschopné přijít s řešením, které by bylo konsenzuální a bylo většinově přijímáno pedagogy. Navíc korunu všemu nasadil váš výrok, kdy jste nazval více než dvacet tisíc pedagogů negramotnými a obvinil je ze lži.

Jistě se mnou budete souhlasit, že v mnoha západoevropských demokraciích by dotyčný ministr školství po takovém výroku na ministerský post rezignoval. Uvědomujete si, že svými výroky jste hrubě urazil tisíce učitelů, kteří se nebáli ozvat proti novele zákona, se kterou nesouhlasí, což je jejich demokratické právo? Uvědomujete si, že jste svým výrokem zdiskreditoval práci učitelů v očích laické veřejnosti? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pane ministře, vaše první interpelace. S chutí do toho!

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech: Děkuji, pane předsedo. Pane poslanče, děkuji vám za tuto otázku, abych mohl celou věc vysvětlit.

Školství se věnuji přes třicet let a je pravdou, že na šíření nepravd nebo zkreslení jsem zareagoval a občas reaguji zbytečně emotivně. Já jsem se vzápětí na facebooku omluvil. Omluvil jsem se zejména těm učitelům, kteří důkladně kariérní řád prostudovali a našli v něm věci, se kterými nesouhlasí. Informace, které jsem dostával ve dnech před projednáváním ve Sněmovně od řady ředitelů a učitelů, byly ovšem takové, že řada učitelů petici podepsala, ale kariérní řád nečetla. Moje reakce byla spíše na toto, moje reakce nebyla rozhodně mířena proti učitelům. Byla to řečnická otázka, kterou považuji za nevhodnou, považuji to za svou chybu. Omluvil jsem se, a chcete-li, omlouvám se na tomto místě znovu.

Ten problém vyplývá z následujícího. Kariérní řád byl ještě před naším příchodem na ministerstvo projednáván velmi intenzivně s učiteli, řediteli. Tři roky pracoval tým - u toho jsem nebyl - složený právě z praktiků učitelů, zástupců asociací, odborů, svazů zaměstnavatelů atd. a došel k nějakému konsenzu. V situaci, kdy vlastně je zpochybněn zastupitelský princip nebo princip reprezentativnosti a kdy se tři týdny před projednáváním něčeho, co bylo takto projednáno, schváleno, podepsáno, dozvíte, že začínají být šířeny nepřesné nebo zkreslené informace, ano, zareagoval jsem špatně. Chápu, že to vyvolává dojem, že tady existuje ve školství jakási válka nebo jakési napětí. Já mohu jenom říci, že udělám všechno pro to, aby stav toho, jak si ty věci spíše vysvětlovat, jak o nich znovu třeba znovu debatovat, ať už to projednávání 11. 7. dopadne jakkoliv, tak se o to zasadím a udělám pro to všechno.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji. A děkuji za odpověď panu ministrovi. Nicméně přes to všechno si nemohu nepovšimnout toho, že učitelé z několika set škol, když vydělím těch dvacet tisíc zhruba padesáti učiteli, což je dejme tomu nějaký vyšší průměr na nějaké větší základní škole, tak učitelé několika set škol zásadně nesouhlasí právě s kariérním řádem. Já teď nechci hodnotit jeho obsah, respektive jeho odbornou stránku, nicméně nemohu si nepovšimnout, že je tady celá řada a velká většina učitelů, kteří prostě k tomu mají zásadní připomínky. Takže můj dotaz směřuje také k tomu, proč Ministerstvo školství lépe nekomunikuje v dané oblasti a tyto poměrně početné zástupce pedagogů nevyslyší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane ministře, jestli máte zájem o doplňující odpověď.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech: Jenom ale stručně. Rozumím, ale vracím se ke své odpovědi. Jestliže se blíží nějaký termín, kdy se to předkládá, a je tady souhlas, který je garantován těmi asociacemi, které, předpokládal jsem, že mluví za učitele a ředitele, tak samozřejmě kdyby bylo jasné, že tady existuje silná skupina lidí, kteří zcela konkrétně namítají proti konkrétní věci, tak bychom to nikdy nepouštěli v tomto stavu. Ten problém je v tom, že komunikace, a já nezastírám, že je možné, že - a ono to bylo ve více případech - ministerstvo ne vždycky dobře a efektivně komunikovalo. Ale v dané chvíli a i tak jak jsem věc zdědil, tak si nedovedu představit, jakým způsobem efektivněji komunikovat. Ta věc je taková, že teď se to dostalo do fáze, kdy já jsem ochoten diskutovat, ať už to dopadne tak, nebo tak, s učiteli, aby byly škody minimalizovány, ale aby přesto podpora profesního rozvoje učitelů fungovala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Další interpelaci, třetí, přednese pan poslanec Karel Šidlo, který bude interpelovat paní ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou ve věci implementace ESI fondů v ČR.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo.

Vážená paní ministryně, poslední informace o implementaci ESI fondů v ČR zveřejněná na webu dotaceeu.cz ukazuje poměrně nerovnoměrné čerpání v deseti přijatých programech. Podrobnější rozbor ukazuje, že některé výzvy mají velmi příznivý ohlas, ale u jiných je reakce poněkud slabší. Protože se dostáváme do poloviny současného programového období, bylo by vhodné vyhodnotit současný stav a připravit změnu alokace tak, aby nedošlo k dalšímu zpoždění v čerpání dotací z fondů EU.

Některé programy, například podpora malému a střednímu podnikání, jsou velmi úspěšné a zřejmě by bylo vhodné posílit jejich alokaci.

Dovolte mi proto dvě otázky. První. Které programy, respektive jejich části, mají největší ohlas? Druhá. Připravuje vláda kroky ke změně alokace, respektive posílení určitých priorit některých programů? Děkuji za vaši písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Přejdeme ke čtvrté interpelaci. Pan poslanec Zbyněk Stanjura bude interpelovat přítomného pana ministra školství Stanislava Štecha ve věci kariérního řádu. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak část té debaty už proběhla v interpelaci číslo dva, ale mně ta odpověď pana ministra skutečně nestačí. Já bych očekával člověka, který je ve funkci od 21. června, po pěti dnech urazit více než 20 (tisíc) učitelů, to je opravu husarský kousek. To nebyla řečnická otázka. Já jsem si to přečetl. Ne že bych sledoval váš facebook, to ne, ale byl jsem na to upozorněn, tak jsem si to přečetl. To bylo prostě... Já souhlasím s tím, že jste nenapsal, že jsou textově negramotní. Já vím, co vás rozčílilo. To, že s vámi nesouhlasí. Místo, abyste... Já jsem si přečetl tu petici. Místo abyste věcně argumentoval, například protiargumenty, tak jste je prostě urazil. Co si to vlastně dovolili? Určitě to nečetli. Jako by všichni poslanci, všichni ministři... Já se vás chci zeptat, pane ministře: čtete všechny materiály do vlády, všechny podrobně? I ty bez rozpravy? Ano, nebo ne? A odpovězte prosím pravdivě. Protože pokud tvrdí, že ano, některý ministr, tak neříká pravdu, protože to se nedá stihnout. Takže to je jedno, jestli věřil svému kolegovi, který tím byl pověřen, nebo ne. Myslel jsem si, že neplatí, že Štech není jako jiný Štěch. Ale jeden, já vím, nechte mi tu slovní hříčku hrát, pane ministře, jeden Štěch nám posílal živnostníky do fabrik a druhý Štech říká, že kdo se mnou nesouhlasí, je textově negramotný. Přitom já s tím textem petice souhlasím. Budu argumentovat... My jsme tak ale argumentovali od prvního čtení konzistentně. Říkali jsme, že to je jenom byrokratická obluda, karikatura kariérního řádu, jenom nadpis, žádný obsah.

Pane ministře, vy máte mnohem důležitější úkol než urážet učitele a ztrácet čas kariérním řádem. Sehnat podstatné navýšení prostředků pro kapitolu Ministerstva školství pro příští rok a dát ředitelům mnohem větší peníze na odměňování učitelů. Souhlasíte se mnou?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech: Děkuji, pane poslanče. I přes vaše ohnivé vyjádření vám chci sdělit, že není pravda, že jsem nesouhlasil, nebo že mě rozčílilo, že někdo nesouhlasí. Ty motivy a ty důvody byly v podstatě dva. Ten první jsem objasnil. Jak je možné, že po dlouhých debatách, vysvětlováních, příspěvcích učitelů se objeví na poslední chvíli věci, které byly vysvětleny a na kterých měla být shoda? Dobře, prosím, mám se přizpůsobit i situaci, kdy se ty argumenty mění. Ale v té petici, to co mě vadilo, byly právě nepravdivé záležitosti. Byly to záležitosti typu vstoupí-li nebo je-li někdo již v druhém roce ve škole, spadne v tarifní třídě o stupeň níž. Přitom je jasné, že to první, to, kam byl zařazen, běží podle zákoníku práce a že nic takového se nestane. Že to je prostředek na navyšování platů učitelů, který je byrokratický a krkolomný. Není. To navyšování tarifních platů jde úplně odjinud a ty prostředky na kariérní řád, na ty jednotlivé stupně, ty jsou přece navíc. To je bonusové. Pořád všichni volali, zejména pravicové vlády, po tom, že nelze paušálně, plošně lít peníze a je třeba diferencovat kvalitu. Já vám netvrdím, že je to naprosto dokonalé, že tam nejsou problémy, že není třeba to vyladit, ale je to první pokus a nástroj o to, aby tam došlo vlastně k jakési diferenciaci.

Další. Hodnocení začínajícího učitele bude administrativně náročné. Po dlouhých debatách jsme zařídili to, že je to zcela v gesci ředitelů škol, že jsou to věci, které se stejně dělají. Například plán pedagogického rozvoje školy je něco, s čím přichází každý kandidát do výběrového řízení na ředitele. Že se má vypracovat nějaký plán rozvoje začínajícího učitele, bylo odloženo definitivní vypracování o rok. Hodnocení toho učitele bylo posunuto z jedenkrát ročně na jedenkrát za dva roky.

A pokud jde o to, co přinese ten začínající učitel, abych zůstal u tohoto stupně, této fáze, je na výběru toho začínajícího učitele a ředitele školy, co si vybere z toho takzvaného portfolia. Slovo portfolio děsí. Ale víte, co to může být? Může to být například přiložená kopie a záznam z hospitace ředitele nebo zkušeného učitele školy v jeho hodině. Může to být například doklad toho, jakým způsobem absolvoval nebo kde absolvoval třeba nějaké vzdělávání, může jít třeba do kurzu kritického myšlení, který poskytují odborné asociace, a on přinese osvědčení, protože na to dostane peníze. To je pokryto rozpočtově a ta částka, která je částkou 15 600 v průměru na začínajícího učitele, je něco, co mu umožní, aby se k tomu dostal. Dneska na to nejsou peníze. Ale to nesouvisí s razantním navyšováním tarifních platů a nadtarifních složek učitelů. A byla to tato vláda, a schválně říkám vláda jako celek, která schválila poprvé výrazný, po dlouhých letech, skokový nárůst tarifních platů.

Nemíchejme ty dvě věci dohromady. Kariérní řád je pouze nadstavba.

A mohl bych tak pokračovat dalšími a dalšími nepřesnostmi. Nebudu si raději zahrávat se slovy, nepřesnostmi, které jsou uvedeny v té petici. Tak jestli, když už hovoříme o tom, že jsem vystoupil emotivně, nevím proč, dobře, neberete moji omluvu, tak já vám jenom říkám, že je to reakce především na tato zkreslení ve vazbě na to, že jsme to předtím probrali a že na tom byl souhlas těch reprezentativních orgánů učitelů a ředitelů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Doplňující otázka pana poslance? Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak pan ministr nejdřív řekl, že důvodem jeho ostrého vyjádření nebylo to, že by ho rozčílili ti, kteří s tím nesouhlasí. A teď řekl, že ho rozčílilo, že nesouhlasí pozdě. Takhle jste to, pane ministře, řekl. Takže vás to skutečně rozčílilo. A vy prostě nemáte pravdu! Programové prohlášení vaší vlády - zavedeme efektivní kariérní řád pro učitele s jasnou motivační vazbou na jejich hodnocení. Říkáte, že se to bude týkat peněz - ano, nebo ne? Teď říkáte, že ne, v programovém prohlášení, že ano. V té petici se nepíše, že učitelé spadnou o jeden tarifní stupeň, ale že budou zařazeni do prvního stupně v rámci kariérního řádu. To je úplně něco jiného. Tak vy sám protestujete proti něčemu, co v té petici není - a to je velmi jednoduché, napadat něco, co v té petici není. Já jsem neříkal, že mně nestačí... Mě jste neurazil, já nejsem učitel. Ale já si myslím, že omluva nestačí. A jak chcete komunikovat s učiteli, když jste 20 nebo 21 tisíc učitelů urazil první týden ve funkci? Jak si to představujete? Já myslím, že byste měl zvážit rezignaci. Co vy na to?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, máte slovo. (S úsměvem k přicházejícímu usmívajícímu se ministru.)

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech: Krásný. Tohle mně připomíná francouzský parlament. Konečně to má trošku grády a rozměry. Když jsem žil ve Francii, tak jsem přesně takhle viděl jednání Poslanecké sněmovny, v britském je to ještě horší.

Podívejte se. Já jsem se omluvil učitelům, ne vám. Nyní jsem v Poslanecké sněmovně a přiznávám chybu. Kdyby všichni přiznali chybu vždycky tak okamžitě jako já, tak by to možná vypadalo lépe.

Pokud jde o tu motivaci - já jsem psycholog, pardon. Ona není jenom motivace v tom smyslu, že to je to, co přijde v tom kariérním řádu. V tom kariérním řádu je ta bonusová nadstavbová složka. A pořád říkáme, a já to znovu opakuji, základní masivní zvýšení tarifních platů je conditio sine qua non. To je ta podmínka pro to, abychom mohli uvažovat, že kariérní řád začne být účinný a že můžou pak motivačně fungovat nějaké dva tři tisíce. To je přesně ono. Oni nám říkají ne, tak to seberte, vždyť je to nesmysl, tak dejte ty dva tři tisíce a šoupněte to do navýšení platů. Kolik by to asi dělalo? A znamenalo by to úvahy o tom - no tak vlastně teď něco dostali, tak ještě tarify zvyšovat? Prostě já si myslím, že v tom programovém prohlášení je to dobře a je to také v souladu s tím, co jsem řekl já. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. (Ozývá se poznámka zprava mimo mikrofon.) Prosím pány poslance, aby na sebe nepokřikovali.

A my přejdeme k interpelaci pana poslance Ludvíka Hovorky, který bude interpelovat pana ministra zdravotnictví ve věci podfinancování Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci dlouhodobé podfinancovanosti Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Zlín se pokouší dělat fakultní medicínu za okresní peníze, což nejde. Jak jistě víte, Zlínský kraj nemá fakultní nemocnici. Medicínské ekonomické jednotky, VZP uvádí, že Zlín je nemocnice typu A, přičemž v roce 2015 už uvádí i seznam ostatních áčkových nemocnic, což jsou všechny fakultní nemocnice a velké přímo řízené nemocnice plus pár menších jako Liberec nebo ústecká Masarykova nemocnice.

Když jsem si udělal kontrolní výpočet, vyšlo mi, že v roce 2011 vykazuje áčková nemocnice za stejné výkony přes 1 mld. korun, kdežto Zlín byl nákladově levnější o 115 mil. korun. Za rok 2012 je tento rozdíl 120 mil. korun a za rok 2013 je 152 mil. korun. Celkem za tři roky je Zlín levnější než průměrná áčková nemocnice o nějakých 387 mil. korun. Jestli to chápu správně, tak Krajská nemocnice Tomáš Bati ve Zlíně pracuje tak levně, že by za stejných podmínek, jako mají velké nemocnice, vydělala zmíněné stamiliony, kdežto dražší než průměrné nemocnice, např. Motol, by musely hrozně prodělávat. Ve skutečnosti ale víme, že zatímco Motol a ostatní drahé fakultní nemocnice byly mírně v plusu, Zlín v daných obdobích hluboce prodělával. Pokud je uvedený výpočet v pořádku a neudělal jsem někde chybu, tak je pokřivená úhradová vyhláška, nebo úhradové dodatky způsobily, že Zlín je v hluboké ztrátě místo v mohutném zisku, což by měl vlastník, tedy Zlínský kraj, rozhodně napadnout. Myslím, že podobně by vypadala data i k Fakultní nemocnici u sv. Anny.

Pane ministře, tento stav je neúnosný a já vás žádám o nápravu tohoto stavu a rovné podmínky pro nemocnice jako pro poskytovatele zdravotních služeb. A doufám, že podklady, které mám k dispozici, vám předám, že je zkontrolujete a řeknete, co s tím uděláte. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Jiří Štětina bude v šesté interpelaci interpelovat taktéž pana ministra zdravotnictví ve věci Autodromu v Mostu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Moje interpelace se týká nadměrné hlukové zátěže v okolí Autodromu Most. Situace se dramaticky zhoršila s příchodem nového vlastníka před třemi lety. Namísto občasných motoristických závodů je to dnes komerční továrna na výrobu zisku. Téměř každý den od 9 hodin do 18 a minimálně dvakrát do týdne i přes 20 hodin jezdí auta a motocykly bez tlumičů výfuků a překračují normy hlukové zátěže. V tomto prostředí žije již třetí sezónu v Mostě několik tisíc lidí. Do Mostu jsou lákáni závodníci hlavně z Německa, Rakouska a Švýcarska hlavně proto, že v těchto zemích jim za podobné porušování zákonů hlukových limitů hrozí velké pokuty. Prostě si tito jezdci u nich doma překročit zákon nedovolí.

Za tři roky byla majiteli autodromu udělena jediná pokuta ve výši 50 tisíc. Autodrom má roční zisk kolem 10 milionů korun. Zákon umožňuje finanční pokutu do výše až 3 miliony, nebo dokonce umožňuje dočasně zastavit činnost subjektu v případě porušování zákonů.

Že probíhá nezákonná činnost, je naprosto zřejmé, neboť provedená čtyři měření v obytné zóně vysoce překračují zákonný limit 50 decibelů. Argument, že si stěžují lidé, co si postavili domy po vzniku autodromu, a teď si stěžují, je účelově zavádějící a hlavně nepravdivý. Tento autodrom byl vybudován již za minulého režimu a většina domů je postavena před druhou světovou válkou a velká část domů po roce 1948. Jenom pouze malá část výstavby, cca 30 až 40 domů, byla postavena až po vzniku autodromu.

V současné době jsou stíháni obchodníci s alkoholem, do kterého přidávali metanol. Jsou obžalováni, protože došlo k úmrtí a prokazatelnému poškozování zdraví. Lidé žijící v okolí autodromu musí tedy čekat, až budou umírat, nebo se z toho zblázní a provedou sami nepředložené a protizákonné činy. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji, já jsem tam ještě měl... Ale nic.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přijďte zas, pane poslanče.

Sedmou interpelaci pan poslanec Miroslav Opálka ruší pro nepřítomnost paní ministryně. Paní poslankyně Olga Havlová ve své osmé interpelaci bude interpelovat pana ministra školství ve věci projektu Edison. (Poslankyně Havlová stále sedí ve své lavici.) Paní poslankyně, vy prosím také přijďte, pokud chcete interpelovat. Děkuji. Prosím přijďte, jestli chcete interpelovat. Už je váš čas. Už zvonilo, ano. (S úsměvem.) Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, bývalá paní ministryně Kateřina Valachová se distancovala od projektu EDISON a řekla, že nemá záštitu. Ministerstvo však toto následně popřelo. Chtěla bych se tedy zeptat, jak je možné, že poskytujete záštitu neziskové organizaci AIESEC projektu EDISON na svých stránkách, když se nezajímáte, zda slouží účelu, ke kterému byl určen. Uvádíte, že jde pouze o záštitu výuky anglického jazyka. Záštita se však vztahuje na projekt jako takový včetně základních témat výuky školství, kultury, sportu, politické situace, sociální situace, ekonomické situace, historie, geografie, turismu, bezpečnosti a práva zemí, ze kterých pocházejí zahraniční lektoři.

Jak je možné, že nezisková organizace provádí činnost v rámci školní výuky, provádí činnost za peníze a bez vědomí rodičů? Mám to chápat tak, že nám neziskové organizace budou pod záštitou ministerstva suplovat naše pedagogy, budou nahrazovat výuku a budeme jim za to platit? Jak můžete přenést zodpovědnost na ředitele škol, neprověřit činnost v rámci projektu, který zaštiťujete, a odkazujete ředitele, aby se obrátili na školní inspekci? Znamená to, že ministerstvo dalo projektu EDISON záštitu, ale nemá nic společného s tím, co se v rámci tohoto projektu vyučuje v rámci hlavní vyučovací doby? Chci vaše jasné stanovisko, zda prověříte, jak projekt probíhá, a v případě pochybnosti záštitu zrušíte.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane ministře, o vaši odpověď.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech: Vážená paní poslankyně, děkuji za otázku. V návaznosti na vaši první interpelaci ve věci projektu EDISON, tuším v únoru 2017, a vámi i nyní nově položené otázky uvádím tedy nejprve, že záštita ministerstva jako forma morální podpory byla udělena v roce 2013 právě na základě deklarovaných cílů projektu, tedy co vlastně dostaneme, tam je napsáno, co se deklaruje, že se bude dělat. Nelze samozřejmě vyloučit, že se záštitou podpořený projekt od cílů, které byly předloženy právě k posouzení, odchýlí, avšak problém je v tom, že každá takováto odchylka by měla být zvážena skutečně jednotlivým ředitelem školy při rozhodování, zda dovolí realizaci projektu ve své škole. Problém je v tom, že Ministerstvo školství uděluje ročně opravdu několik stovek záštit a všímá si především toho, co je tam deklarováno, napsáno a jaké jsou vlastně formální parametry, které jsou deklarovány. Ale i případná úplata za realizaci projektu je věcí, kterou musí vzít ředitel při svém rozhodování v potaz, je ale zcela v pořádku, pokud rozhodne, že škola za něj zaplatí jako za službu.

Uznáváme, že záštita Ministerstva školství spojená s projektem pomáhá neziskové organizaci AIESEC, aby více ředitelů zaujalo k realizaci projektu kladný postoj. Spolupráci škol s neziskovým prostorem však nelze obecně vykládat tak, že tento má svými externími nabídkami nahrazovat práci učitelů, spíše má práci učitele vhodně doplnit, neboť na rozdíl od učitele nemusí brát zřetel na celek závazného obsahu vzdělávání, ale může se věnovat třeba vybrané problematice více do hloubky.

Za sebe vás mohu ubezpečit, že kritické ohlasy na projekt EDISON nejsou ministerstvem v současnosti brány na lehkou váhu a v případě, že by se podezření na rozpor mezi deklarovanými a skutečnými cíli potvrdilo, budeme zvažovat i odebrání záštity, jako v případě projektu Muslimové očima českých školáků v roce 2014. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím doplňující otázku, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Havlová: Já bych snad jenom dodala, pane ministře, že paní ministryně Valachová po nás chtěla konkrétní školy, kterých se to týká. My jsme jí to bohužel nemohli dát, protože žáci a rodiče, kteří nás na to upozornili, byli následně šikanováni. A co je vůbec nejhorší, zjistili jsme, že jak paní ředitelka dané školy, tak paní učitelka třídní mají svoje neziskové organizace, které jsou placeny za přijímání imigrantů, takže tam byl vlastně problém. Máme indicie i ze školek, kde nám chodí do školek a vysvětlují dětem, jak je nemusí islám strašit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Další interpelaci přednese paní poslankyně Helena Langšádlová, která bude interpelovat pana ministra dopravy Dana Ťoka ve věci změny na dálnici D4. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo.

Vážený pane ministře, dovoluji si vás interpelovat ve věci plánovaných změn na dálnici D4 v úseku 8,7 až 10 km. Tyto změny a nedostatečná komunikace s dotčenými obcemi se staly předmětem kritiky a zásadního nesouhlasu Svazku obcí Mníšecký region. Obce považují za nepřijatelný zejména fakt, že má dojít ke zrušení nájezdové větve křižovatky směr Praha. Existuje totiž reálná obava, že dojde nejen ke zhoršení dopravní obslužnosti, ale zejména k nárůstu všech druhů dopravy včetně tranzitní uvnitř intravilánu obce Jíloviště a dalších. Chybějící nájezd na D4 by také přinesl zhoršení možnosti včasného zásahu a dojezdu vozidel integrovaného záchranného sboru. Jakékoliv zdržení lékařské služby první pomoci nebo vozidel hasičského záchranného sboru znamená přímé ohrožení života, zdraví a majetku obyvatel regionu.

Rovněž skutečnost, že má dojít ke zrušení autobusové zastávky Trnová, je pro dotčené obce vzhledem k dopravní obslužnosti regionu nepřijatelná.

Vážený pane ministře, velmi prosím o odpověď, jakým způsobem budete popsanou situaci řešit, aby nedošlo ke zhoršení kvality života občanů daných obcí, jak bude probíhat komunikace s dotčenými obcemi a jejich občany. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Pan poslanec Vladimír Koníček, kterého vidím, bude interpelovat nepřítomnou paní ministryni Karlu Šlechtovou ve věci vodního zdroje Ostrožská Nová Ves. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní ministryně, dne 6. dubna tohoto roku jsem interpeloval ministra životního prostředí v záležitosti ochrany vodního zdroje Ostrožská Nová Ves. Pan ministr Brabec v odpovědi uvedl, že se jeho ministerstvo obrátí na vaše ministerstvo s podnětem k přezkumu řízení rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje. Kraj totiž zastavil přezkumná řízení týkající se staveb v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje.

Protože jsou to už více než dva měsíce, chci se vás, vážená paní ministryně, zeptat, jak bylo s tímto podnětem Ministerstva životního prostředí naloženo a jaký bude další postup Ministerstva pro místní rozvoj v této záležitosti. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně Gabriela Hubáčková je přítomna. Bude interpelovat taktéž paní ministryni pro místní rozvoj ve věci financování regionů soudržnosti. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Gabriela Hubáčková: Vážená paní ministryně, obracím se na vás ohledně financování závazku regionálních rad regionů soudržnosti.

Již od roku 2015, kdy bylo rozhodnuto o nepokračování regionálních rad v implementační struktuře, jsme se obraceli na Ministerstvo financí a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky s žádostmi o řešení problematiky stávajících a budoucích závazků. Důvodem žádostí o řešení této problematiky je neexistující příjmová stránka rozpočtů regionálních rad. Ty nemají a ani nemohou mít podle zákona o podpoře regionálního rozvoje a dalších platných metodik vydaných MMR dostatečné vlastní finanční zdroje na pokrytí všech stávajících a ani budoucích potenciálních závazků.

V současné době je odhad částky stávajících závazků zhruba 500 mil. korun. Vedení MMR a Ministerstva financí byla o této situaci informována, problematikou se zabývala Asociace krajů, následně potom Poslanecká sněmovna, která svým usnesením ze 7. prosince 2016 žádala vládu, aby po dohodě s krajskými reprezentacemi předložila rozpočtovému výboru návrh řešení na vypořádání oprávněných závazků. Vláda ani dotčená ministerstva však nepřijaly dostatečná a efektivní opatření ani řešení.

Vážená paní ministryně, dovoluji si upozornit, že neexistence zdrojů pro krytí těchto závazků může mít v době ukončování regionálních operačních programů výrazné dopady. Dle nařízení Rady může mít daný stav za následek, že Česká republika nebude schopna dostát svým závazkům vůči Evropské komisi a hrozí riziko sankcí pro Českou republiku. Ptám se tedy, jaká byla přijata opatření k eliminaci uvedených rizik. Ptám se, dokdy budou přijata dostatečná a odpovídající opatření k zamezení negativních dopadů pro Českou republiku a jaká byla přijata rozpočtová opatření pro pokrytí závazků regionálních rad.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Bude jí odpovězeno písemně.

Přikročíme k 12. interpelaci. Paní poslankyně Marta Semelová bude interpelovat pana ministra kultury ve věci Národní knihovny. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážený pane ministře, moje interpelace se týká kritiky vašeho ministerstva ze strany zaměstnanců a některých institucí, které upozorňují na neseriózní postoj Ministerstva kultury k Národní knihovně. Jednak jde o nesouhlas odborové organizace s volbou nového generálního ředitele Národní knihovny Martina Kocandy z důvodu, že nemá odpovídající odborné zkušenosti, jednak o zveřejněné společné prohlášení ke kritické situaci v Národní knihovně vydané Ústřední knihovnickou radou České republiky, Sdružením knihoven České republiky, Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky.

Knihovníci upozorňují na zoufalý nedostatek finančních prostředků na nákup nové literatury a na péči o archivní tištěné knihovní fondy, na nevyhovující a chybějící skladovací kapacity pro ukládání nových přírůstků, které jsou podle jejich slov mnohdy uloženy v bednách v kancelářích či na chodbách. Knihovna jako taková je umístěna v prostorách, které jí již dále neumožňují jakoukoliv expanzi z důvodu, že se jedná o národní kulturní památku. Depozitář je mimo hlavní budovu a denně jsou převáženy stovky knih tam a zpět, což má negativní vliv nejen na kvalitu této služby čtenářům, ale i na ochranu cenného knihovního fondu.

Další problém souvisí s rostoucím podílem produkce vydávané v elektronické podobě. Národní knihovna nemá odpovídající infrastrukturu a dostatečný počet pracovníků, kteří by tyto tituly systematicky shromažďovali a zpřístupňovali čtenářům. Přitom podle projektu měla tato instituce zajišťovat trvalé uchování digitalizovaných fondů pro krajské a další knihovny v republice. Knihovníci ve svém prohlášení uvedli, že Národní knihovna ztrácí svou národní a mezinárodní prestiž.

Proto se chci zeptat, jaké konkrétní kroky činíte k nápravě a zda usilujete při jednání o státním rozpočtu o navýšení finančních prostředků pro Národní knihovnu a platy zaměstnanců.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Ve třinácté interpelaci paní poslankyně Nina Nováková bude interpelovat pana ministra školství ve věci implementace kariérního řádu. Pane ministře, jste zde dnes velmi oblíben.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, také já se vracím ke kariérnímu řádu, i když trošku z jiného úhlu pohledu. Dopředu je asi správné říci, že proto jsem ten kariérní řád četla, jako učitel bych petici nepodepsala. Protože jsem ho ale četla, tak jako poslanec pro něj hlasovat nebudu. Přitom ctím absolutně právo učitelů na nesouhlas a na petici.

Teď mi jde o něco jiného. Aby nějaká norma měla vůbec smysl, tak kromě toho, že je zpracována, musí být řádně vysvětlena a pak má být implementována. A k té implementaci jsou potřeba finanční prostředky. Je mi známo, že už s poměrně solidními finančními prostředky počítá. Ale protože já budu patřit k těm, kdo podpoří neprojití kariérního řádu, chtěla bych se ujistit, nebo resp. má otázka zní: Prostředky, které jsou připraveny na implementaci kariérního řádu, budou nějak kreativně využity pozitivně, ne na implementaci kariérního řádu, ale jinými slovy na podporu profesního růstu našich učitelů, protože to je nezbytné. A tam jde o další vzdělávání těchto pedagogických pracovníků, o podporu schopnosti učitelů ocenit sami sebe, nebo posílit jejich realistické sebehodnocení. A třetí věc je finanční motivace, to znamená dostatek prostoru pro ředitele, aby mohli práci jednotlivých učitelů v souvislosti s jejich profesním růstem řádně ocenit. Zvládnete to, i když to neprojde?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech: Vážená paní poslankyně, vskutku obtížná otázka. Odpovědět teď v této chvíli zaprvé... Prostě já budu do poslední chvíle doufat, že kariérní řád projde. Budu za něj bojovat. Takže předem deklarovat, že tady jako už se nějakým způsobem nakládá s prostředky jinak, nebo jinou formou, které na něj byly vyčleněny, prostě nemohu. Zadruhé musím přesto připustit jako rozumně uvažující člověk, že může nastat varianta, že kariérní řád neprojde. A tam jenom oznamuji, že pokud jde o ty prostředky, které jsou alokovány na letošní rok, část z nich na rozběhnutí, a potom na příští rok, tak ty jsou vázány usnesením vlády a jsou vázány v rozpočtu právě na kariérní řád. V tom případě by bylo na rozhodnutí vlády, kdybych přinesl nějaký návrh při vyjednávání rozpočtu a projednávání na vládě, tak to by se vidělo. Ale v této chvíli... kam, jakým způsobem by byly ty prostředky určeny.

Jinak se mi líbilo to, že tam byl důraz na věci, na kterých se myslím shodneme, jako lidé, kteří pocházejí ze školského prostředí. Kvalitní a jinak nastavené další vzdělání pedagogických pracovníků, podpora efektivních metod sebehodnocení a finanční motivace i z velké části v rukách ředitelů na doporučení ředitelů. Já se omlouvám, ale to vlastně de facto v tom kariérním řádu je. Jenom tak jako...

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně má doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Nina Nováková: Není to ani tak otázka jako prosba. Nevylučuji, že kariérní řád projde. Já tomu nepomohu. Ale velmi prosím, abyste už do toho jedenáctého intenzivně přemýšlel o argumentaci, kterou byste případně přednesl vládě, aby ty prostředky nezmizely, protože to školství je prostě potřebuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně Markéta Wernerová bude interpelovat pana ministra financí Ivana Pilného ve věci účinnosti přestupkového zákona. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Wernerová: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený nepřítomný pane ministře. Za dva dny vstoupí v platnost novela zákona o přestupcích, kterou dochází k zásadním změnám v přístupu úřadů k řešení přestupků občanů, a zejména pak podnikatelů i firem. Tuto potřebnou a pro lidi důležitou novelu jsme schválili tady v Poslanecké sněmovně více jak před rokem. V této souvislosti přestanou od 1. července roku 2017 platit stávající pokutové bloky a musí být nahrazeny novými - příkazovými bloky. Jejich vydávání má na starosti Ministerstvo financí. Rámcovou dohodu s dodavatelem a distributorem příkazových bloků jste uzavřeli 19. května tohoto roku a zveřejnili v registru smluv až 2. června. Podle mých informací nejsou nové příkazové bloky na správních orgánech k dispozici, a jak je zřejmé, už asi do soboty nebudou moci lidé, kteří se přestupku dopustí, platit pokuty na místě. Všechny případy budou muset jít do správního řízení. Dojde tak nejen k nárůstu zátěže správních orgánů, ale také dojde k nárůstu zátěže kontrolovaných osob. Osoby nebudou moci platit na místě a vyvarovat se tak potenciálně vyšších pokut ve správním řízení. Ten, kdo se dopustí přestupku, bude muset uhradit tisíc korun navíc, což jsou náklady správního řízení. A následek? Zbytečná administrativa a nesmyslné protahování případů.

Vážený pane ministře, proč došlo ze strany vašeho ministerstva k takové liknavosti? A jak tuto situaci hodláte řešit? Vážený pane ministře, budu čekat na vaše písemné vyjádření (upozornění na čas), obávám se však, že už bude pozdě. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, už je pozdě, přesně tak. Děkuji paní poslankyni. Pan poslanec Jan Farský bude interpelovat paní ministryni Michaelu Marksovou ve věci invalidního důchodu versus minimální mzdy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Farský: Vážená paní ministryně, bohužel nepřítomná, obrátil se na mě jeden občan z Libereckého kraje s tím, že ho potkal před lety úraz, na základě kterého pobírá invalidní rentu, ale se zvyšováním mzdy, protože je pojištěn u České pojišťovny, tak mu se zvyšováním minimální mzdy v součtu klesá příjem. Pokud by byl pojištěn u Kooperativy, nestalo by se tak. A já se vás tážu, protože o tomto případu podle médií minimálně od roku 2016 jste informována a tehdy jste se vyjadřovala, že Ministerstvo práce a sociálních věcí si je této chyby, která zkracuje příjmy potřebným, že jste si vědoma a že tuto situaci se pokusíte, nebo dokonce napravíte. Tak jsem se chtěl zeptat, jak se od dubna loňského roku toto změnilo a jestli už lidé, kteří berou invalidní důchod a zároveň minimální mzdu, nebudou kráceni na svých příjmech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Panu poslanci bude odpovězeno písemně. Pan poslanec Vladimír Koníček bude interpelovat ministra vnitra Milana Chovance ve věci rejstříku politických stran a hnutí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane ministře, v září roku 2014 jsem vás interpeloval v souvislosti s neúplnými údaji v rejstříku politických stran a hnutí, který je zřizován na základě zákona č. 424/1991 Sb., a vaše ministerstvo je jeho provozovatelem. Historii změn zveřejňovaných údajů jste opravili a je již uváděna. Bohužel jsem narazil na další problém, a to že v rejstříku nejsou uvedeny strany, které ukončily svou činnost. Unii svobody nebo Věci veřejné se vám nepodaří v rejstříku dohledat, byť podle zákona má být v rejstříku veden i záznam o ukončení činnosti. Vaši podřízení si to vykládají tak, že stranu prostě z rejstříku vymažou úplně a údaje o ní nejsou vůbec dostupné. Upozorňoval jsem na to několikrát, a reakce žádná.

Dohlédněte prosím, pane ministře, aby vaši podřízení dali rejstřík do souladu se zákonem o sdružování v politických stranách a politických hnutích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pan předseda Zbyněk Stanjura bude interpelovat pana ministra školství ve věci kariérního řádu 2. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak buď můžeme pana ministra v zásadě pochválit, protože je tady sám voják v poli, nebo politovat, že tady je jako kůl v plotě. Ale to je výtka na jeho kolegyně a kolegy z vlády, já bych chtěl ocenit, že on alespoň jediný tady hájí vládu a její kroky.

Pevně doufám, že kariérní řád nebude schválen, já k tomu taky svůj hlas nedal, hlasoval jsem proti, i když jsme to tady měli poprvé. Nicméně pane ministře, kariérní řád ještě nebyl schválen, jeho přijetí je ve hvězdách, ale už od dubna přímo řízená organizace Ministerstva školství, a to Národní institut pro další vzdělávání, uspěl se svým projektem IMKA, úřednické zkratky, implementace kariérního řádu, za půl miliardy. A to jsou vyhozené peníze. Půl miliardy. V té žádosti jsou veřejné informace, tak jenom abychom měli představu. Hrubý měsíční plat na projektového manažera 72 800, deset týmových manažerů 51 tisíc, 30 až 56 tisíc měsíčně další manažerské, administrativní a odborné pozice. Vzhledem k tomu, pokud mě paměť neklame, že průměrný plat učitele byl v loňském roce 28 416 korun, nástupní plat učitele na základní škole je těsně přes 22 tisíc, u mateřské školy pouhých 17 tisíc, bych řekl, že to je pro ty učitele výsměch. Navíc tito takhle dobře placení odborníci pro tento projekt, jim stačí tři roky praxe, a učitel podle vašeho návrhu potřebuje devět let praxe do třetího stupně.

Pane ministře, jste připraven tento projekt zastavit, zrušit a ty ušetřené peníze poslat přímo do škol, například prostřednictvím těch oblíbených šablon? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nevím, jestli jsou šablony oblíbené, ale prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech: Dobrý den, pane poslanče Stanjuro, děkuji za otázku a za podnět. Šablony jsou docela oblíbené, protože jednoduchým způsobem dostávají peníze do škol. To zas bych se zastal.

Vy jistě víte, pane poslanče, protože jste zběhlý v tom, jak fungují evropské projekty, tento projekt IMKA, který byl připravován někdy před třemi lety, když jsem tam přišel, tak jsem se také ptal na toto, protože jak víte, evropské projekty zásadně mají být projekty, které připravují něco, co teprve poté v delší budoucnosti bude kodifikováno. Čili já jsem se sám ptal - jestliže bude ten kariérní řád schválen k 1. 9., nebudeme mít problém s Evropskou komisí? A bylo mi řečeno ne, když se vyjedná ten obsah a zdůvodní. To, že tam jsou jaké platy, to zní velice hezky, ale vy jistě sám dobře víte, že ty platy nenastavuje ani Ministerstvo školství, to jsou prostě platy, které jsou dány v rámci těch evropských tabulek.

Ale chtěl jsem říct jinou věc. Projekt IMKA, aby to bylo jasné, má takovou náplň a takové nastavení, že jeho jádrem je vlastně dobudování systému, konečně, snad po 30 letech, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. A jak už jsem tady řekl, tohle opravdu berte vážně, tady před 27 lety a pak vládou sociálně demokratickou byla vlastně zrušena pedagogická centra a metodické kabinety. Co ten projekt IMKA má především nastavovat, je pilotním způsobem ověřovat a zajistit to, aby vlastně právě v krajích byla takováto centra, která umožňují na krátkém kontaktu právě školám, aby nemusely jezdit do Prahy, do Brna na různá krátkodobá školení, aby tady vlastně existovala síť odborníků v oblasti didaktické, metodické a další, kde by bylo vlastně možné velice úzce a intenzivně spolupracovat se školami. Čili to je jedna z věcí.

Druhá věc. Samozřejmě, máte pravdu, bylo tam nastaveno pilotní ověřování toho třetího stupně, tedy přechodu z druhého na třetí stupeň, to je to, jakým způsobem. Proto to taky má náběh až za čtyři roky, ten třetí stupeň. A tady samozřejmě je otázka. Tak já doufám, že bude kariérní řád prosazen, a když ne, tak bude potřeba nějakým způsobem provést tu změnu a požádat o patřičnou změnu toho individuálního systémového projektu. Ale já bych netvrdil, že jsou to vyhozené peníze. A není také vůbec možné nebo jednoduché vzít ty peníze a říct "tak je dáme na něco jiného", protože to není úplně jednoduchá záležitost, zastavit individuální systémový projekt. Navíc znovu opakuji na závěr, byla by to škoda vzhledem k tomu, kam to směřuje, vzhledem ke kvalitě toho, jak nám funguje nesystémově další vzdělávání pedagogických pracovníků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan předseda má doplňující otázku. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já už jsem třikrát položil dneska otázku panu ministrovi a on jako zkušený politik ani jednou neodpověděl. Ptejte se mě na cokoli, já vám odpovím, co chci. Já jsem se ptal, zda jste připraven to zastavit, když ten projekt neprojde.

Já netvrdím, že celá půl miliarda je vyhozená, ale většina ano. Řekněte, pane ministře, v čem vidíte smysl - a teď poslouchejte, kolegyně a kolegové: 41 milionů na propagaci kariérního řádu, neboli na propagaci vlády. Nebo, ještě lépe, ministra školství nebo České strany sociálně demokratické. To jste měl propagovat dopředu, aby ti učitelé to chtěli. A teď dostanete 41 milionů a co budete mít? Titulky? Ministr Štech navázal na ministryni Valachovou a prosadil. Poděkujte ČSSD a volte nás dřív. Nebo já nevím, jak to chcete propagovat. 41 milionů. A ty jsou podle mě stoprocentně vyhozené!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, vaše doplňující odpověď.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi, že již ocenil mou politickou zběhlost a zkušenost.

Přátelé, vy přece víte, jak fungovaly od roku 2006 evropské projekty a že tam je vždycky vyčleněná částka na tzv. propagaci projektu. Vždycky. Toto je ne na jeden rok, toto je na celou dobu těch čtyř nebo pěti let. A jsou to věci, které jsou povinně sledovány těmi, co nám dávají peníze. Všechna ta loga, lepky, ty věci, které se rozdávají, ty věci, které se jakoby množí pro ty lidi ve smyslu těch materiálů, to patří k té propagaci. Ale to přece není tak, že si to někdo vymyslel, aby tím propagoval konkrétní osobu nebo stranu. To bych mohl říct, za vašich vlád, ve kterých jste byli, a já to neříkám, že když jste měli evropské projekty, a byly to projekty významné, jako OP VaVpI či jiné, a byly tam pěkné desetimilionové či větší sumy na propagaci, tak jste si propagovali ODS? To bych nikdy neřekl, to přece vůbec nesouvisí.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Paní poslankyně Olga Havlová bude v 18. interpelaci interpelovat nepřítomného pana ministra životního prostředí Richarda Brabce ve věci prodeje vodních zdrojů.

 

Poslankyně Olga Havlová: Vážený pane ministře, dlouhodobě sleduji pořady, kde se vyjadřujete k ochraně vody. V poslední besedě, kterou jsem zaregistrovala z rádia, jste se vyjádřil, že je špatné, že máme mnoho dodavatelů pitné vody, když se to špatně koordinuje.

V názorech našich občanů převažuje názor, že voda a nerostné suroviny by měly patřit státu. Sleduje vůbec ministerstvo prodeje těchto zdrojů? Má snahu je koupit, aby se dostaly zpět do rukou státu, a co pro to děláte? Toto pondělí, 26. 6., byl termín uzavření nabídek na koupi 49% podílu SMVAKu za zhruba 2,5 miliardy. Severomoravské vodovody a kanalizace jsou třetí největší vodárenská společnost a zásobují jeden milion lidí pitnou vodou. Víte o tomto prodeji? Podal stát nabídku na tuto koupi, nebo čekáte, že to koupí zahraniční investor a bude opět zisky odvádět za hranice našeho státu a sdírat naše občany na ceně naší vlastní vody?

Naše média spekulují o tom, že SMVAK chce koupit Čína. Proto jsem se obracela na našeho hejtmana, který si bohužel neudělal čas ani deset minut, o které jsem ho žádala. Mohl dát nabídku i kraj. Severomoravské vodovody a kanalizace nejsou ztrátová investice, a tak mne zajímá důvod, proč se o takové podíly nezajímáte a následně neřešíte nevýhodné smlouvy. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Paní poslankyně Marta Semelová bude interpelovat pana ministra školství Stanislava Štecha ve věci podvodů se závěrečnými pracemi.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážený pane ministře, to, co chci interpelovat, není nic nového. Již víc než deset let zaplavují média, internetová i tištěná, znepokojivé zprávy o kšeftech a výnosném podnikání se seminárními a závěrečnými pracemi vysokoškolských studentů. Ti si je nechávají v řadě případů zpracovat na zakázku a za nemalou úplatu u různých firem, které se na tuto činnost specializují a studentům své služby nabízejí celkem otevřeně na sociálních sítích.

Ročně podle výzkumu, který v nedávné době učinila studentka Mendelovy univerzity Brno pro svoji diplomovou práci, proteče tímto podvodným byznysem neuvěřitelných 200 mil. korun. Podle odhadů si práci, ať již bakalářskou, diplomovou, či dokonce dizertační, která je jednou z podmínek pro řádné ukončení příslušného stupně vysokoškolského studia a získání akademického titulu, nechá ročně vypracovat až osm procent studentů. Celou situaci staví do ještě horšího světla skutečnost, že se nám v tomto podvodném jednání studentů a tzv. podnikavců podílejí dle odhalení některých autorů článků i někteří, a tady nechci v žádném případě paušalizovat, někteří středoškolští a vysokoškolští pedagogové. Konkrétně např. před dvěma lety byl odhalen případ dnes již bývalého pedagoga z ČVUT.

Moje otázka tedy zní: Chystáte nějaká opatření, legislativní změny, např. zpřísnění trestu v případě odhalení? Dnes studentům hrozí varování, podmínečné či okamžité vyloučení a podle novely vysokoškolského zákona poté odebrání titulu, ale není toto jednání kvalifikováno jako trestný čin. Tak jak to řešit, jak tomu zamezit? Co chystáte?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech: Paní poslankyně, děkuji za otázku k problému, který trápí vysoké školy, poctivé učitele, poctivé studenty už delší dobu. Jako dlouholetý prorektor jsem se s těmito otázkami také setkával. Před takovými 13 lety jsme na tom byli ještě mnohem hůř, protože jsme neměli ani ty antiplagiátorské softwary a bylo velice obtížné, manuální, pracné tyto věci zjistit a prokázat. Ty základní nástroje tady teď v současnosti máme. Chtěl bych jenom upozornit, že celá věc je principiálně z hlediska autonomie vysokých škol na straně vysokých škol, které musí dohlížet na autorství už v případě přípravy závěrečných prací, v případě hodnocení posudků atd. Antiplagiátorské programy pomáhají a výrazně zvýšily počet identifikovaných podezření nebo podvodů. Ne každé vysoké procento musí být nutně podvod, to jenom na to upozorňuji, někdy i nešikovnost těch studentů, takže nejde okamžitě reagovat mechanicky na základě toho vyhodnocení. A já souhlasím a zcela potvrzuji ten stav, který vy jste popsala a který je zcela veřejně dostupný.

Je třeba vědět, že v okamžiku, kdy k něčemu takovému dojde a je tu jasné podezření na podvod, tak se tím mohou zabývat a musí orgány činné v trestním řízení, neboť se jedná o trestný čin podvodu.

To, co je naštěstí alespoň pozitivní na novele vysokoškolského zákona, že novela vysokoškolského zákona konečně dává jasnou pravomoc rektorovi vysoké školy, který rozhoduje v této věci, té školy, kde se konala zkouška, kde byla provedena obhajoba, aby zahájil řízení o vyslovení neplatnosti toho úkonu. Čili tomu člověku může být odebrán titul, jakýkoli z kvalifikačních titulů, kde se tohleto zjistí. V té novele, a to je jasně specifikováno, o jaké případy jde, kdy a jak rektor zahajuje řízení.

Z mého pohledu Ministerstvo školství v současnosti nemá nějaké přímé nástroje, jak by zasahovalo, to vy jistě víte. Ale možná ani další nástroje, které by měly jakoby nějak posilovat tu pravomoc. Protože tam je citlivá hranice mezi autonomií. Nyní rektoři tuto možnost a pravomoc mají, předtím ji tak jasnou neměli. Čili si myslím, že bych dále nevyvolával nebo nevyzýval, aby centrální správní orgán do těchto věcí nějak zasahoval nebo vstupoval. Přijde mi, že to je spíše otázka, jak využívat. Jak mít odvahu tu věc využít, a ne někdy jakoby raději si nepálit prsty nebo raději moc do toho nejít. Já myslím, že to problém pak už odvahy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně ještě má doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji za tu odpověď. Já bych chtěla ještě doplnit to, že my na jednu stranu vidíme studenty, kteří využívají této možnosti a podvádějí s těmi pracemi. To jsou ty možnosti, o kterých jsem mluvila já i vy, jak to třeba postihovat. Na druhou stranu jsou tady ovšem firmy, které tohle všechno nabízejí. Nestálo by za to navázat nějakou spolupráci nebo otevřít diskusi i třeba s Ministerstvem spravedlnosti a vnitra ohledně právě těchto firem, kde je ta hranice, kam až můžou jít? Jestli naopak na této straně není to, co by se mělo nějakým způsobem řešit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pane ministře, chcete ještě doplnit? Prosím, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech: Já odpovím úplně jednoduše. V této chvíli nevím. Nemám to rozmyšleno. Nevím, jaký by byl ten postup, k čemu by se vyvolalo... Co konkrétně navrhnout těm ministerstvům, o kterých mluvíte. Nejsem odborník na tyto záležitosti trestněprávní, takže tady nechci nějak se k tomu... Ale je to zajímavý podnět, protože je fakt, že každý to vidí, nabízí se to. A pak najednou důkazy, kde není žalobce, není soudce, jsme v této situaci, která se možná netýká jenom tohoto podvodného prodeje. Takže v této chvíli vám nedokážu odpovědět.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Karel Šidlo bude interpelovat nepřítomného ministra financí Ivana Pilného ve věci financování regionů soudržnosti. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, od roku 2015 žádají regionální rady Ministerstvo financí ČR o řešení problematiky závazků vyplývajících z jejich činnosti. Rady nemají a ani nemohou mít dle zákona č. 248/2000 Sb., dostatečné vlastní finanční zdroje na pokrytí všech stávajících i budoucích závazků. Odhad za všechny regionální rady je cca 500 mil. korun. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky svým usnesením 1450 ze 7. prosince roku 2016 žádala vládu, aby předložila rozpočtovému výboru do 1. března letošního roku návrh řešení na vypořádání oprávněných závazků. Vaše ministerstvo dosud nepřijalo dostatečná a efektivní opatření. Dovoluji si upozornit, že neřešení zdrojů pro krytí těchto závazků regionálních rad v době ukončování regionálních operačních programů bude mít významné dopady. Dle nařízení Rady Evropského společenství 1083/2006 nebude Česká republika schopna dostát svým závazkům při ukončování programového období 2007/2013 a hrozí riziko sankcí pro Českou republiku.

Dotazy: Jaká byla přijata opatření k eliminaci uvedených rizik? Dokdy budou přijata dostatečná a odpovídající opatření k zamezení negativních dopadů pro Českou republiku z titulu mnou uvedených rizik? Jaká byla přijata rozpočtová opatření pro zajištění krytí závazku regionálních rad? Děkuji za vaši písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Michal Kučera bude interpelovat pana ministra školství ve věci kariérního řádu a veřejnosti. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Tak ještě jednou dobrý den. Já bych chtěl víceméně doplnit diskusi, která tady dneska už probíhala na téma kariérního řádu, a teď samozřejmě i ve smyslu toho projektu, který má za úkol implementaci kariérního řádu. Víceméně, protože pan ministr Štech tady už na celou řadu odpověděl, mě by skutečně zajímaly odpovědi na dvě otázky. Ty otázky nejsou spojené s tím, jaká výše nákladů tam už v současné době je, anebo rozporovat to, zda ty náklady, jejich výše je vysoká, či nízká. Nicméně bych se chtěl zeptat na to, co se stane, pokud nebude kariérní řád schválen. Projekt už čerpá, v tom projektu už nabíhají náklady. Pokud vím, tak už se tam řeší personální otázky. Nicméně kariérní řád ještě není schválen.

To znamená, můj dotaz je, co se stane, pokud kariérní řád nebude schválen. Za prvé. A za druhé, kdo bude za takto neúčelně vynaložené náklady zodpovědný, a to ať politicky, tak samozřejmě i v pracovněprávní rovině. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře, o vaši odpověď. Máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech: Pane poslanče, děkuji za tu otázku, protože si myslím, že je velice legitimní. V případě - zase v případě, že nastane varianta, kterou si nepřipouštím - v případě, že nastane ta varianta, o které musím jako racionálně uvažující člověk přece jenom uvažovat, tak bych vám chtěl říci, že tam jsou dva zatím alokované zdroje. Jeden z nich jsou prostředky ze státního rozpočtu, o kterých jsem tady mluvil v odpovědi poslankyni Novákové, a vysvětlil jsem, že to není věcí rozhodnutí Ministerstva školství, to je složitější, vázáno na rozhodnutí vlády.

A ta druhá věc, na kterou vy míříte, je projekt IMKA. Projekt IMKA - prosím vás, dělte ty peníze těmi lety. A představte si potom, že mluvíte o prostředcích třeba přes 100 mil. korun na rok, a mluvíme o tom, že tady chceme postavit něco, co bylo zdevastováno v uplynulých letech. My tady máme prostě záležitosti, kdy neexistují - když někdo se chce vzdělávat, tak ad hoc si volí to, že tedy zajede na zajímavý kurz do Brna, do Prahy nebo někam jinam, a my chceme postavit to, aby to bylo systémové a aby to směřovalo k tomu, co učitelé skutečně potřebují. V tom případě ty prostředky, velká část z nich - uvědomte si, kariérní řád jsme otočili, nebo nastavili po příchodu tak, aby to byla záležitost profesního rozvoje a podpory profesní, zejména dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Tam v podstatě nemusíte nic výrazného měnit. Copak my, i když nebude kariérní řád, nechceme mít síť metodických kabinetů do krajů, které budou sahat až ke školám blízko a kde budou kvalitní lidé učit věci? A to bychom rádi nastavili ve spolupráci s praxí, tak jako to bylo předtím. Víte, kdo tvořil ty týmy původního projektu Kariéra, než jsme přišli tedy na ministerstvo? Vždyť to přece byli učitelé, ředitelé škol, kteří to nastavovali a definovali. A já bych rád, kdyby toto právě se doladilo a dotáhlo. Čili ty prostředky nebudou rozhodně neúčelně vynaložené.

Ano, nezastírám, kdyby došlo k tomu, nedej bože, že kariérní řád nebude schválen, tak je tam část toho, kde se musí požádat prostě o velkou změnu. Musí se požádat Evropská komise a je jen otázka - před chvilkou jsem byl vyzýván, nedopusťte, aby to šlo jinam. No tak bude potřeba to definovat tak, aby to skutečně šlo k učitelům, ke špičkovým lektorům, k tomu, aby mohlo být zaplaceno, když špičkový lektor bude lektorovat v nějakém z těch center, aby ta škola mohla dostat prostředky, aby to nahradila. Čili to není možné jen tak si říct, že to bude mimo, že se to projí, nebo na něco jiného. Pravidla evropských projektů jsou nesmírně přísná. To bude buď tak, anebo nám to nepovolí také, kdybychom to nastavili špatně a šlo to mimo. Fakt, ta neúčelnost, to je něco velmi obtížného, si nechat tam zařídit, že to tak nějak stejně utratíme.

Je potřeba o těch věcech referovat podle mého názoru z tohoto úhlu pohledu. Ale já vám rozumím. Když se to prezentuje takto, kouknete se na název - implementace kariérního řádu, rozumím, že první reakce je ta, že když není nebo neprojde, tak to znamená, že ty peníze nejsou potřeba a musí se vrátit nebo dát na jiný projekt. Není tomu tak. Já trvám na tom, co říkám od roku 1990 na fakultě v přípravě učitelů, výchovných poradců. Vždycky jsem říkal, že je neuvěřitelné, že existuje vyspělá země, která má velice kvalitní pregraduální vzdělávání učitelů, a přitom nemá rozumný systém dalšího continuing professional development, který je ve většině vyspělých zemí.

Čili asi tímto bych argumentoval.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Ptám se pana poslance. Má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já víceméně nechci v žádném případě rozporovat požadavky na kontinuální vzdělávání. Já si myslím, že to je potřeba samozřejmě nejenom ve školství, ale i v dalších oborech.

Můj dotaz byl jednoduchý a i částečně samozřejmě zodpovězený, nicméně tady pořád dle mého je čerpání evropských dotací v době, kdy k tomu ještě nemáme vytvořen, aspoň částečně, legislativní rámec. A prostě dle mého, a možná že se v tom mýlím, ale pořád mi to takhle do sebe zapadá, že čerpáme peníze na projekt, který ještě nemá legislativní základ, jestli to je tak správně. Možná že bych rád chtěl k tomu vědět nějakou bližší informaci.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan ministr má zájem o to reagovat. Ano, prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech: Samozřejmě, ale já už jsem to tady před chvilkou - možná v té mé rychlé dikci to zaniklo. Ono to ani tak úplně nemá být. Jestliže byste měl legislativní oporu a základ, tak nemůžete na to navazovat ty peníze, kdyby to už bylo jakoby fait accompli, tedy hotová věc. Právě situace je taková, že právě já osobně, ale nejsem znalec až takový detailní evropských projektů, ale já jsem sám měl obavy, jestli to není příliš brzy, to schválení kariérního řádu jakoby, ale samozřejmě teď trošku vtipkuji. Tam jde o to, že vy naopak máte ty peníze začít čerpat a připravovat věc tak, aby prostě právní kodifikace mohla nastat v okamžiku, kdy je formou udržitelnosti toho projektu. A tím, že ale ten projekt byl nastaven a odstartovala ta jeho část, ta mohla, aby Národní institut dalšího vzdělávání, aby jakoby ten systém kabinetů, aby se začali kontaktovat lidé, aby se začaly připravovat podklady, tak na tom není nic vyhozeného. Je to prostě i zcela v souladu s evropskými normami.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní dám slovo panu poslanci Ludvíku Hovorkovi, který byl vylosován na 22. místě a přednese svou interpelaci na Dana Ťoka ve věci elektrifikace trati. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, dne 6. 2. 2017 jsme společně jednali s panem premiérem a s generálním ředitelem Správy železniční dopravní cesty o uzavřených nádražích na Vlárské dráze a o problémech jízdního řádu. Součástí podkladů, které jsem vám posílal, je i upozornění na nedostatky nově rekonstruovaného nádraží v Uherském Brodě. Toto nádraží prošlo v minulých letech celkovou rekonstrukcí za pomoci švýcarských fondů a současně byl vybudován nový přestupní terminál. Na podzim minulého roku proběhla rekonstrukce nástupišť. Bohužel se nepočítalo s tím, že je zde větší frekvence cestujících a mohly by tu křižovat i více než dva vlaky, pro které zde chybí nástupiště, které se špatným rozhodnutím zrušilo u třetí koleje. Zásadně tam mělo být vybudováno oboustranné nástupiště podobně jako v Bojkovicích, v Bylnici nebo v Kunovicích a zjevně musí být dobudováno, protože při přestupování vznikají velmi nepřehledné situace a lidé se jen velmi obtížně vyhýbají sami sobě mezi různými soupravami vlaků. Žádám vás tedy o sdělení, kdy tento nedostatek Správa železniční dopravní cesty odstraní a nástupiště u třetí koleje dobuduje.

Současně prosím o sdělení, kdy bude započata elektrifikace trati Staré Město - Bojkovice, která byla zahrnuta v memorandu mezi Zlínským krajem a Českými dráhami v minulosti. Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Jak jste řekl, vaše interpelace bude odpovězena v písemné formě.

Nyní prosím o slovo paní poslankyni Věru Kovářovou, která přednese svou interpelaci na ministra vnitra Milana Chovance ve věci papalášské manýry na Hradě. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, název mé dnešní interpelace je šťavnatý. Odpovídá tomu snad i její obsah. Chci v ní upozornit totiž na to, že to, co si dovolují lidé kolem pana prezidenta, začíná velmi nepříjemně připomínat chování, které si pamatujeme z předlistopadové doby. Kancléř, který ignoruje soudní rozhodnutí, mluvčí, který si na adresu předsedy vlády dovolí vyslovit neuvěřitelné drzosti, pracovník protokolu, který zneužívá služební vozidla policie, a dalo by se pokračovat. Co tyto pány spojuje, je přesvědčení o nepostižitelnosti, o tom, že pro ně platí jiná pravidla než pro ostatní občany. Jsem přesvědčena, že tyhle papalášské manýry nemůžeme akceptovat. Chápu, že nemáte moc nad kancléřem Mynářem nebo mluvčím Ovčáčkem, ale do třetího popisovaného případu byste se vložit mohl a měl.

Policie tady není od toho, aby vozila nižší úředníky z Hradu, a snad to tak necítím sama. Pane ministře, udělejte prosím všechno pro to, aby se taková ostuda už neopakovala, aby policie nesloužila pro pobavení jakýchkoliv papalášů, ať už jsou z Hradu, nebo odjinud. Je mi líto policistů, jejichž dobré jméno tahle kauza poškozuje, a proto vás žádám, abyste nedopustil její opakování. Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní dávám slovo panu poslanci Ludvíku Hovorkovi, který byl vylosován na 24. místě se svou interpelací na ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka ve věci programová dokumentace. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, Poslanecká sněmovna schválila pozměňovací návrh k návrhu rozpočtu u kapitoly 335 na Program rozvoje regionálních zdravotnických zařízení a tam částku pro Ústav chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou. Byl jsem upozorněn, že schválené prostředky dosud nelze čerpat, protože není schválena příslušná programová dokumentace. Požádal jsem o stanovisko Ministerstvo zdravotnictví a dostal jsem informaci, že program je těsně před schválením, že probíhají průběžné konzultace s Ministerstvem financí. Požádal jsem tedy o stanovisko Ministerstvo financí a dostal jsem odpověď, že co se týče připravovaného programu, Ministerstvo financí zaslalo Ministerstvu zdravotnictví celou řadu připomínek. Žádná se přímo netýkala akce, na kterou jsem se dotazoval. Připomínky se týkaly rozpočtově nezajištěných zdrojů na připravovaný program, nedostatečného zdůvodnění účelnosti a efektivnosti navrhovaných veřejných prostředků, neujasněnosti priorit, možné duplicity s EU programy či nevhodnosti a nepřesnosti některých indikátorů. Dále si Ministerstvo financí vyžádalo rozčlenění některých parametrů, vyjasnění či úpravu konkrétních pojmů a některé další záležitosti technického charakteru. Tato komunikace odešla z Ministerstva financí 20. března a k otázce našich připomínek s námi nebylo ze strany Ministerstva zdravotnictví od té doby nijak komunikováno, ani po pracovní úrovni. Nemůžeme ale vyloučit a předpokládáme, že Ministerstvo zdravotnictví nyní jedná s účastníky připravovaného programu a že připravuje podklady pro Ministerstvo financí v reakci na naše připomínky.

Vážený pane ministře, dovoluji si vás požádat o učinění kroků, aby uvedený program mohl být schválen a aby bylo možné prostředky co nejdříve čerpat. Děkuji za zjednání nápravy.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče, vaše interpelace bude odpovězena písemně.

A nyní má slovo paní poslankyně Věra Kovářová, která bude přednášet interpelaci na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ve věci nerespektování soudních rozhodnutí. Máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, obracím se na vás po čase ve věci nerespektování soudních rozhodnutí. Zatímco moje tehdejší interpelace se týkala problematické skládky v Chýni, respektive v Chrášťanech, dnes chci upozornit na soudní rozhodnutí, které se týká kancléře prezidenta republiky. Ten i poté, co máme pravomocné rozhodnutí, které říká, že by Kancelář prezidenta republiky měla evidovat a zpřístupňovat jeho oznámení o majetku, tuto povinnost neplní. Já myslím, že to je alarmující. Je to alarmující i v souvislosti s dalšími excesy, papalášskými excesy, ke kterým na Hradě dochází.

Já se musím ptát vás, pane ministře, který nesete odpovědnost také za to, že tu soudy nejsou pro legraci, jakým způsobem je možné docílit toho, aby si pan kancléř nedělal ze soudů a jejich pravomocných rozhodnutí dobrý den. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a slovo má ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já neznám ten konkrétní případ, takže hovořím jen jaksi na základě premisy, že je to tak, jak to popisujete. A musím říci, že v takovém případě mě to mrzí stejně jako vás. Myslím si, nebo jsem přesvědčen, že v právním státě musí soudní rozhodnutí respektovat každý, a čím výše je postaven v nějakém případném státním aparátu, tím spíše je musí respektovat. Je to věc úcty k soudní moci a tu bychom měli všichni sdílet.

Pokud se ptáte, jak donutit pana kancléře k respektování jeho rozhodnutí, no tak to vám - říkám, neznám ten konkrétní případ - mohu odpovědět jen v obecné rovině. Máme nucený výkon rozhodnutí a máme na to specifickou profesi, to jsou exekutoři, a ten, kdo je oprávněný z takového rozhodnutí, ať podá příslušný návrh. Já mu to bohužel musím v takové situaci doporučit.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se paní poslankyně, zda má zájem o doplnění. Není tomu tak. V tom případě dávám slovo panu poslanci Michalu Kučerovi, který nám přednese interpelaci na ministra financí Ivana Pilného ve věci aktuální stav EET.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já jsem měl připravenou interpelaci na nového pana ministra financí Pilného s tím, že jsem se ho chtěl zeptat, jakým způsobem je dnes vnímána elektronická evidence tržeb a jaké hodnocení jejího přínosu už s odstupem téměř šesti měsíců. Bohužel pan ministr financí Pilný navazuje na neblahou tradici svého předchůdce Andreje Babiše a na interpelace Sněmovny se rozhodl pravděpodobně nechodit. Takže já tuto svou interpelaci stahuji a doufám, že pan nový ministr financí Pilný se na příští interpelace dostaví a tohle bude jeho jenom první nešťastný začátek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A nyní má slovo paní poslankyně Věra Kovářová, která přednese interpelaci na nepřítomného ministra životního prostředí Richarda Brabce ve věci protizákonná dešťovka.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, dostala jsem podnět od starostů ze Středočeského kraje, který se týká vašeho resortu. O co jde, to vyplývá z e-mailu paní starostky Čermákové z Velkých Přílep, který ocituji.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí výzvu číslo 6/2017, jde o prioritní oblast Voda, udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích. Jednou z podmínek, kterou musí žadatel - občan žádající o podporu na zakoupení systému zachycujícího dešťové srážky splnit, je předložení dokladu o akutním nedostatku vody v dané obci, a to: v obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně ve dvou různých letech, nebo v obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně na dobu tří měsíců v jednom roce. Naše obec v roce 2010 při dlouhodobém suchu vydala vyhlášku omezující používání pitné vody z vodovodu na zalévání, mytí aut, napouštění bazénů apod. Na popud vašeho Ministerstva vnitra musela obec vyhlášku zrušit s tím, že není možné omezovat odběr z veřejného vodovodu, případně selektivně určovat, k čemu voda bude použita.

Ministerstvo životního prostředí tak dotaci na dešťovku podmiňuje splněním podmínky, kterou Ministerstvo vnitra vyhodnotilo jako nezákonnou. To je situace zjevně absurdní. Proč Ministerstvo životního prostředí zformulovalo takový požadavek? Bylo to po dohodě s Ministerstvem vnitra? Bude Ministerstvo životního prostředí na tomto nesmyslném požadavku trvat, nebo jej opustí?

Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za naprosto přesné dodržení dvouminutového limitu a nyní dávám slovo panu poslanci Ludvíku Hovorkovi, který přednese svou interpelaci na nepřítomného ministra doprava Dana Ťoka ve věci návrhu na zrušení přejezdu P7982 v Šumicích. Prosím.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane ministře, dostal jsem od starosty obce Šumice doklady, které se týkaly prověrky železničních přejezdů v obci Šumice. Jedná se konkrétně o železniční přejezd značený jako P7982 v kilometru 122,871 regionální dráhy Vlárský průsmyk, Veselí nad Moravou. Podotýkám, že tento železniční přejezd je na svém místě od doby vybudování dráhy v roce 1919. Nejdříve byla obec vyzvána, aby odstranila vzrostlou zeleň v okolí přejezdu, a posléze Správa železniční dopravy cesty podala návrh na zrušení tohoto přejezdu. Je to absurdní situace, protože, jak říkám, tento přejezd je na svém místě od doby výstavby dráhy. Umožňuje spojení obce, která je v podstatě tratí rozdělená na dvě poloviny. Domnívám se, že toto je velmi nešťastné rozhodnutí.

Já jsem se informoval, jak vznikala příslušná norma, na základě které začínají být přehodnocovány železniční přejezdy. Bylo mi řečeno, že ta norma se původně připravovala pro koridorové trati, ale potom se začala uplatňovat plošně u všech tratí, i regionálních. Tak se domnívám, že to je velmi špatné rozhodování v podstatě na SŽDC. Pokud jsem si vyžádal nějaké podklady, tak ta vyhláška by neměla platit pro stavby dráhy, pro které byla ověřena projektová dokumentace ve stavebním řízení před účinností vyhlášky, tj. před 1. 12. 1995, a stavby drah a stavby na dráze, které byly pořízeny a dány do užívání podle dosavadních předpisů, je možné provozovat do doby nejbližší rekonstrukce nebo modernizace.

Stejně tak se chci zeptat, proč např. na trati Poříčany-Nymburk, na trati, kde je umožněna stokilometrová rychlost, byly rekonstruovány přejezdy a po jejich rekonstrukci (upozornění na čas) se snížila traťová rychlost na 60 km. Tomu naprosto nerozumím a prosím o vyjasnění důvodů, proč takto bylo postupováno jak v Šumicích, tak na trati Poříčany-Nymburk. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a poprosím, abyste setrval u pultíku, protože máte slovo a můžete přednést svou další interpelaci na ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou. Prosím.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, já mám podobný dotaz v podobné záležitosti, jako vás interpeloval pan poslanec Farský. Tentokrát je to dotaz z mého volebního obvodu, který se týká náhrady za ztrátu výdělku u pána z dílny, který z důvodu nemoci z povolání je také odkázán v podstatě na rentu, kterou mu vyplácí Česká pojišťovna, která se vymlouvá na to, že pokud dojde k navýšení minimální mzdy, tak ona sníží to plnění, které musí vlastně vyplácet na základě toho, že příslušný zaměstnavatel byl pojištěn u České pojišťovny právě pro případ vzniku nemoci z povolání.

Já se domnívám, že se jedná o nějaký nedostatek ve výkladu možná konkrétní pojišťovny, protože už poslanec Farský upozornil, že rozdíl je mezi pojištěncem nebo pojistníkem u České pojišťovny a pojistníkem u Kooperativy. Tak bych prosil o vyjasnění a požádal o zjednání legislativní nápravy, aby lidé, kteří měli rentu vypočítanou dříve, nebyli poškozováni tím, že dojde k navýšení minimální mzdy. Domnívám se, že to je nespravedlivé, a prosím o sdělení, zda se jedná pouze o určitý výklad jedné konkrétní pojišťovny, nebo se jedná skutečně o legislativní chybu, a v tom případě o předložení legislativní úpravy, která by tyto případy dala do pořádku a narovnala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Odpověď vám bude zaslána písemně v souladu s jednacím řádem do 30 dnů.

Současně konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednání ústních interpelací. Já vám všem děkuji. Končím dnešní jednací den. Tato schůze bude pokračovat zítra, 30. 6., v 9.00 projednáváním bodu 192, novela zákona o státním rozpočtu.

Hezký zbytek dne. Na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 16.23 hodin.)

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP