(15.10 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Bude-li tedy v agregovaném výkonu pevně zařazen lékař paliativec, pojišťovny nenasmlouvají tento typ péče s agenturami, které nebudou mít v týmu lékaře paliativce. Tuto podmínku v současné době splňuje pouze 11 účastníků, tedy 11 agentur v sedmi krajích České republiky. Sedm krajů České republiky takovou péči vůbec nemá a podle podmínek uváděných ve výkonech mobilního hospice ani mít nebude.

Já vás tedy žádám, abyste dobře zvážil, v jaké podobě bude tento výkon zařazen do seznamu výkonů a v jaké podobě bude hrazen zdravotními pojišťovnami, protože smyslem zařazení této péče do seznamu výkonů má být hrazení ze zdravotního pojištění a zvýšení dostupnosti této péče. Pokud ale dojde k zakotvení takovéto podmínky, pak to ve svém důsledku bude znamenat zásadní omezení dostupnost paliativní péče pro většinu obyvatel České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, děkuji, budete 30 dní čekat na odpověď pana ministra Ludvíka.

Paní ministryně Valachová před svým rozhodnutím, že skončí 31. května, nevyužila té krásné možnosti, že by byla přítomna na interpelacích, ale pan kolega Rais ji jistě bude interpelovat i v její nepřítomnosti. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ještě vyzvu paní kolegyni Kovářovou, aby se připravila. Prosím.

 

Poslanec Karel Rais: Takže děkuji, pane předsedo.

Vážená paní ministryně, dovoluji si vás znovu interpelovat ve věci chyby přechodných ustanovení vámi prosazené novely vysokoškolského zákona, která je účinná od 1. září minulého roku. Jedná se o problém automatického prodloužení akreditací stávajících oborů pouze o tři roky, tj. do září roku 2019. Potom již nemůžeme tyto akreditace prodlužovat a studentům bude ukončeno studium. Ve vašich předchozích odpovědích jsem se vždy dočkal jen bagatelizace problému a ujištění, že vše bude ošetřeno.

Vážená paní ministryně, není tomu tak. Zatímco vy tvrdíte, že vše máte ošetřeno, rada vysokých škol - a toto bych podtrhl, protože to jsou zástupci v podstatě celé vysokoškolské veřejnosti - aktuálně hovoří o desetitisících vysokoškoláků, kteří díky této chybě v zákonu nemusí dostudovat, nebo budou muset dostudovat jiné studijní programy, než na které se hlásili a na které byli přijati.

Opravdu, paní ministryně, chcete hazardovat s osudy těchto studentů? Co udělalo ministerstvo pod vaším vedením k nápravě chyby? Zhola nic. Vámi vydaná metodika s názvem Znovupřijetí ke studiu v případě zániku akreditace studijního programu je více než úsměvná. Vy v ní říkáte, že školy mají změnit své studijní a zkušební předpisy, aby uznávaly výsledky předchozího studia roky dozadu, případně aby studentům odpouštěly poplatky za překročení délky studia z důvodů, že studenti nedostudovali proto, že vlivem chyby zákona akreditace zanikla.

Dovolím se proto zeptat, jak hodláte situaci řešit. V ideálním případě by bylo předložení návrhu změny zákona o vysokých školách technickou novelou. Prosím o podrobnou písemnou zprávu, které kroky učiníte, aby se těmto stamilionovým škodám předešlo. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Raisovi, který dodržel čas k interpelaci. Jsem zvědav, jestli paní ministryně alespoň využije, že by vám odpověděla osobně, nebo bude odpovídat její následovník.

Nyní je připravena paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se pan poslanec Jiří Koubek. Paní kolegyně Kovářová má také smůlu, protože paní ministryně Šlechtová je omluvena. Máte slovo, paní kolegyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, obracím se na vás v podstatě se stejnou otázkou jako na pana premiéra. Problém, na který v ní upozorňuji, spočívá v tom, že podle dostupných statistik Evropské komise patří Česká republika mezi nejhorší země, pokud jde o čerpání evropských fondů. Ano, Česká republika je skutečně pátá nebo šestá od konce, což samozřejmě, a věřím, že ve shodě s vámi, považuji za velký problém. Naše pozice na chvostu může vést k nedočerpání, nebo alespoň znovu k hektickým snahám o čerpání na poslední chvíli. Jistě nemusím zdůrazňovat, že ani jedna z těchto situací není z ekonomického ani politického ohledu optimální.

Vážená paní ministryně, co dělá váš úřad pro to, aby se neopakovalo dohánění skluzu v čerpání evropských peněz jako na začátku tohoto volebního období? Co děláte pro to, abychom se nedívali naprosté většině členských států na záda? Co děláte pro to, aby potřebné prostředky přišly do České republiky co nejdříve? Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové, do 30 dnů by měla přijít odpověď od paní ministryně pro místní rozvoj.

A nyní se slova ujme pan poslanec Jiří Koubek, připraví se pan poslanec Karel Šidlo. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane předsedající.

Vážený pane nepřítomný ministře, je mi líto, že jste se omluvil hned z prvních interpelací ve své funkci. Doufal jsem, že naplníte rčení o tom, že nové koště dobře mete, zatím se asi zdá, že budete, bohužel, potvrzovat obavy nejen opozice, že na interpelace také nebudete chodit jako váš předchůdce a spíše než dobře mést budete zametat. Ale věřím tomu, že vaše absence souvisí s intenzivním přebíráním úřadu, a že tedy budete postupně přebírat agendu a že také na stůl co nejrychleji dostanete živou kauzu, kauzu sídliště Písnice, se kterou jste se mohl seznámit již jako poslanec.

Ve stručnosti. Společnost ČEZ vlastní písnické sídliště, jedná se o 739 bytů a celé prostranství tohoto sídliště o rozloze asi pěti hektarů. Oproti všem původním příslibům společnost ČEZ se rozhodla v loňském roce bytový fond prodat nikoliv přímo nájemníkům, ale ve veřejné soutěži za nejvyšší nabídku. Vítězem tendru se stala společnost Kennial, která ovšem dva dny před lhůtou pro zaplacení oznámila, že nezaplatí a odstupuje ze soutěže. Podle sdělení společnosti Kennial jsou důvodem právní vady tendru a žaloba nájemníků na určení vlastnictví.

Rád bych se s vámi v této záležitosti setkal spolu se zástupci iniciativy Moje Písnice a tuto záležitost s vámi probral. Také bych rád s vámi mluvil o dopise, který od společnosti ČEZ obdrželo 12 nájemníků, kteří podali žalobu k soudu. Tón tohoto dopisu považuji za naprosto nepřijatelný od firmy, v níž je většinovým vlastníkem stát. Nájemníci tento dopis považují za zastrašování a po jeho přečtení se jim opravdu nedivím. Věřím, že si, pane ministře, i přes své pracovní vytížení uděláte čas a spolu se mnou a s iniciativou Moje Písnice a s vybranými nájemníky se sejdete a jako hlavní akcionář ve společnosti ČEZ vyslechnete naši pozici. Prosím, udělejme si čas na tuto schůzku. Děkuji. A vyzvěte společnost ČEZ, aby hned ukončila soutěž.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Koubkovi, do 30 dnů dostanete odpověď a jistě i další lidé budou mít zájem o její výsledek.

Nyní pan poslanec Karel Šidlo na přítomného ministra dopravy Dana Ťoka, připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, minulý čtvrtek jsem vás interpeloval ohledně přípravy vyhlášky číslo 302/2001 Sb., která zcela zásadně mění výpočet kapacity stanic technických prohlídek, kterým se navýší potřebný počet STK v České republice. Ve svých odpovědích jste označil obsah interpelace za nesprávný a mnou uváděná čísla z oblasti futurologie, současný můj názor na vztah mezi prováděcí vyhláškou a novelou zákona za mírnou dezinterpretaci. Doslova jste uvedl, že novela prováděcí vyhlášky podle výpočtu Ministerstva dopravy možná navýší počet STK o pět až deset procent. Důvodem účelové změny vyhlášky byla možnost navyšování počtu STK.

Jak je potom možné, že v posledních letech bylo vybudováno 84 nových STK, které reagovaly na navýšení počtu vozidel nebo změnu doby prohlídky? Vaše odpovědi mě velmi překvapily a mohu pouze konstatovat, že jste předvedl velkou neznalost nebo manipulaci s fakty. V současné době mají jednotlivé linky tolik techniků, že není potřebné vyhláškou navyšovat čas prohlídky o deset minut. Navíc v zákoně není stanoven počet techniků souvisejících s výpočtem kapacity linky STK. Čísla jsem získal při komunikaci se společnosti Dekra CZ a. s., její zástupci byli členy pracovní skupiny pro přípravu prováděcí vyhlášky společně s Asociací STK.

Pro vaši informaci musím uvést, že 18. května letošního roku proběhlo jednání na Ministerstvu dopravy, které zastupovali pánové Nosek a Pecha. Vámi uváděné navýšení počtu STK je hluboko pod výpočtem pro Brno-město, kde je navýšeni o 12 %. Uvedu ještě okresy, kde byl proveden výpočet. Pardubice - navýšení o 50 %, České Budějovice - navýšení o 50 %, Pelhřimov - navýšení o 50 %, Ústí nad Labem - bez navýšení. Pro další okresy výpočet nebyl proveden. Při interpelaci -***
Přihlásit/registrovat se do ISP