(14.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Pan poslanec Petr Fiala není přítomen, tedy jeho interpelace propadá. Paní poslankyně Věra Kovářová je připravena. Dalším interpelujícím by měl být pan poslanec Petr Fiala. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Vážený pane premiére, byla bych nerada, kdyby se tady naši nástupci, ať už členové vlády, nebo poslanci, museli za pár let divit, jak je možné, že jsme si nechali utéci evropské peníze mezi prsty, a tak na tento problém upozorňuji teď, kdy je snad možné s tím ještě něco podniknout.

Podle dostupných statistik, které jsou k dispozici na webových stránkách Evropské komise, totiž patří Česká republika mezi nejhorší země, pokud jde o čerpání evropských fondů. Ano, je skutečně pátá nebo šestá od konce, což samozřejmě - a doufám, že ve shodě s vámi - považuji za velký problém. Naše pozice na chvostu může vést k nedočerpání nebo k hektickým snahám o čerpání na poslední chvíli, jaké jsme zažili na začátku tohoto volebního období. Jistě nemusím zdůrazňovat, že ani jedna z těchto situací není z ekonomického pohledu optimální. Není optimální ani z politického hlediska, kdy neschopnost čerpat se může projevit negativně asi také v tom, jaké bude postavení České republiky při vyjednávání podoby kohezní politiky po roce 2020. A to bychom si, myslím, měli také velmi dobře uvědomit.

Pane premiére, víte o tomto problému? A co se s ním chystáte udělat? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Opět platí, že do třiceti dnů podle zákona o jednacím řádu vám pan premiér odpoví písemně.

Pan kolega Fiala tady stále není přítomen, takže i tato druhá interpelace propadá na konec vylosovaných interpelací. Dalším interpelujícím je pan poslanec Tomio Okamura. Připraví se pan kolega Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane premiére, mělo by se konečně veřejně vyjasnit, kdo vás vlastně zezadu řídí. Již před volbami mnozí komentátoři vyjádřili obavy, že - cituji - "nyní půjde o to, jestli ČSSD bude autonomní stranou, nebo slabým článkem budoucí vlády, kde si bude někdo vodit premiéra na provázku", přičemž tady máme další fakta. O tom, že vás ve skutečnosti řídí lobbista, právník a váš spolužák Radek Pokorný, mluví například veřejně ministr financí Andrej Babiš, ale mluví o tom veřejně dokonce i ministr průmyslu za ČSSD pan Mládek, tedy váš spolustraník a nedávný člen vaší vlády, kterého jste si vybral a který prohlásil, že za jeho pádem stál ne pan premiér, ale pan Pokorný. A toto řekl veřejně v médiích.

Pozoruhodné je, že jsem se na základě těchto informací vás již dvakrát ve svých interpelacích ptal, zdali se stýkáte s lobbistou Radkem Pokorným a zdali s ním konzultujete. Řekl jsem, že mi od vás stačí jen odpověď ano, nebo ne. Obdržel jsem od vás, pane premiére, dvě písemné odpovědi a ani jednou jste mi na moji otázku nedokázal přímo odpovědět. Rád bych se ale konečně dozvěděl pravdu. Kolikrát jste v uplynulém čtvrtletí spolu komunikovali a konzultovali? Tím mám na mysli lobbistu Radka Pokorného. Prosím o konkrétní data.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomiu Okamurovi za jeho interpelaci. Opět platí třicet dnů na písemnou odpověď od pana předsedy vlády.

Pokračujeme interpelací pana poslance Petra Bendla. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, nový prezident Francie Macron spolu s kancléřkou Merkelovou deklarovali záměr reformovat Evropskou unii, zakládající smlouvy a prohloubit integraci. Zajímá mě, jak se vláda k tomuto záměru postaví, jakou má vizi Evropské unie, nebo jakou vizi Evropské unie bude prosazovat, a zdali se zasadí za prohlubování integrace, či nikoliv. Jaké má v této věci plány. Děkuji vám za vaši písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Písemná odpověď dojde podle zákona o jednacím řádu do třiceti dnů.

Další je interpelace paní poslankyně Jany Lorencové a připraví se pan poslanec Josef Hájek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já se vracím znovu k oblasti, kterou jsem, není to tak dlouho, otevřela, a to je oblast solárních elektráren.

Současně platný legislativní model totiž tvrdí, že dokončenost solární elektrárny neověřuje stavební úřad, ale Energetický regulační úřad, a to prostřednictvím revizí, což bude v důsledku stát české občany další desítky miliard. Navíc může bývalému vedení Energetického regulačního úřadu zajistit desítky milionů jako poradenství státu, neboť bývalý vedoucí pracovník, a možná jich je víc, Energetického regulačního úřadu je současně blízkým poradcem, nebo jedním z hlavních poradců, současného premiéra Sobotky.

Já se to pokusím zkrátit. Je to všechno na mnohem obsáhlejší materiál, což tedy bych časem nějak dodala písemně, ale většina dnes stíhaných a souzených vlastníků solárních elektráren vůbec nepřijde zkrátka i v případě, že by se podařilo legislativně upravit celou záležitost, což se zřejmě tedy asi nepodaří, ale až se prokáže u mezinárodních arbitráží platným státním kolaudačním souhlasem, že solární elektrárny byly dokončeny - a ony ex post, ale dokončeny byly a byly schopny bezpečného provozu -, zhroutí se zřejmě model, podle něhož stát bude muset vyplatit mnohamiliardové - nikoliv milionové, ale mnohamiliardové - náhrady škody a ušlého zisku. Dokonce na tom mohou ti vlastníci solárních elektráren, o které jde, i vydělat, protože nepůjde o stovky milionů, ale opravdu o desítky miliard.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, já jsem tolerance sama.

 

Poslankyně Jana Lorencová: A to za celých dvacet let jim to stát bude muset nakonec vyplatit zpětně a dodatečně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Josef Hájek, který je ale nepřítomen, takže jeho přihláška propadá.

Pan poslanec Petr Bendl je připraven na svou dnes poslední interpelaci na předsedu vlády. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, množí se záležitosti, že pokud se nějaká konkrétní osoba přihlásí o státní zakázku, je přinucena zaplatit poplatek a ten nedostane zpátky v případě, že nevyhraje v daném výběrovém řízení. Například Ministerstvo životního prostředí přes několik serverů organizuje státní veřejné zakázky a ti, kteří se o tyto zakázky hlásí, musí zaplatit tisíce korun jenom za to, že se přihlásí. Nejde o žádnou formu kauce, která je běžná v systému výběrového řízení či bankovních záruk.

Chci vědět, zdali je toto ministerstvo, myslím tím Ministerstvo životního prostředí, jediné, jakým způsobem k takovýmto závěrům nebo k takovémuto zprostředkování zakázek jednotlivá ministerstva došla, zda si myslíte, že to je férové jednání, a jestli to náhodou není v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Protože to samozřejmě omezuje podnikání podle mě nelegitimním způsobem a komplikuje šanci přihlásit se do více výběrových řízení a ucházet se o státní zakázky. Děkuji vám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP