(14.40 hodin)
(pokračuje Koubek)

Dne 4. května vám paní primátorka hl. města Prahy - a předpokládám, že to je pravděpodobně i na základě podnětu, který jsem jí poslal 28. dubna - zaslala dopis, ve kterém vás žádá, abyste se zasadil o zrušení soutěže. Takže se vás dotazuji, zda a co jste v této záležitosti od toho data pro písnické občany učinil. Zda jste oslovil společnost ČEZ. Zda jste si zjistil důvody k odstoupení vítěze z tohoto tendru. Zda jste vyzval společnost ČEZ, aby soutěž zrušila a nabídla bytový fond k prodeji nájemníkům. Mohu vás ujistit, že to je společná vůle jak těch nájemníků hl. města Prahy, tak i vedení městské části Praha - Libuš.

Prosím, zasaďte se o to, aby ta soutěž byla zrušena a byty byly nabídnuty přímo těm nájemníkům. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Koubkovi za jeho dotazy. Opět platí, že do třiceti dnů dostanete, pane poslanče, odpověď podle zákona o jednacím řádu.

A nyní máme interpelaci paní poslankyně Heleny Langšádlové. Připraví se pan kolega Petr Bendl. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný premiére, interpeluji vás ve věci čerpání evropských fondů. Stav čerpání je po třech letech programovacího období výrazně slabší, než tomu bylo za stejnou dobu v období minulém. Čísla hovoří jasně. V letech 2007 až 2010 do konce března bylo proplaceno 116 mld. korun a za období 2014 až 2017 pouhých 39 mld. korun. To je pouhá jedna třetina oproti období minulému.

Monitorovací systém nejen že nevyhovuje požadavkům projektů, ale je nezvladatelný i pro úředníky, kteří s nim pracují. A jak mi napsal jeden z žadatelů, systém permanentně nefunguje, přemazávají se tam data. To, co dříve trvalo hodinu, dnes běžně trvá celý den, a stejně nakonec to skončí errorem. Výsledkem je neschopnost evropské peníze čerpat.

Velké rozpaky budí nejenom enormní zpoždění v čerpání, ale také to, na co jsou peníze vynakládány. Na co se čerpají. Slušně čerpá operační program Zaměstnanost, avšak při pohledu do měst zjistíme, že většina těchto prostředků směřuje k posílení počtu úředníků na úřadech práce. Na druhou stranu operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyčerpal pouhých 0,1 % alokovaných prostředků.

Za tento stav nese odpovědnost vláda, která nastavila nefunkční systém pro čerpání evropských peněz. Často se Česká republika vymlouvá na Evropskou unii, ale -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, já musím trvat na zákonu o jednacím řádu, tak jestli máte delší dotazy, tak jedině příště.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Jakým způsobem bude čerpání zlepšeno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, děkuji. A nyní je zase pravda, že pan předseda vlády vám odpoví do třiceti dnů písemně.

Další interpelace bude pana poslance Petra Bendla. Připraví se pan poslanec Leo Luzar. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Zákon o jednacím řádu, pane předsedající, říká také, že by se ministři měli zúčastňovat interpelací. A měl by se jich zúčastňovat i premiér. Chápu, že pan premiér tady nemusí být vždycky a snaží se tu být. Nicméně dnes chybí 14 ministrů. Téměř všichni jsou omluveni. Bohuslav Sobotka - pracovní důvody, Bělobrádek Pavel - pracovní důvody, Brabec Richard - pracovní důvody, Chovanec Milan - pracovní důvody, Jurečka Marian - pracovní důvody, Ludvík Miloslav - pracovní důvody, Marksová Michaela - zahraniční cesta, Pelikán Robert - pracovní důvody, Pilný Ivan - pracovní důvody, Stropnický Martin - pracovní důvody, Šlechtová Karla - pracovní důvody, Ťok Dan - pracovní důvody, Valachová Kateřina - pracovní důvody, Zaorálek Lubomír - pracovní důvody.

To už je otázka, jestli je to lenost, arogance, nebo strach odpovídat takto veřejně na interpelace, na které my jako poslanci, máme právo.

Já jsem se vás chtěl, pane premiére, zeptat, protože ministr zemědělství se dlouhodobě neúčastní ani jednání Poslanecké sněmovny, natož interpelací, takže vás budu teď interpelovat s věcmi, které se týkají zemědělství, neboť váš ministr neplní své vlastní povinnosti a neúčastní se jednání Sněmovny ani interpelací. A mě zajímají podmínky a způsob výběru ředitele hřebčína v Tlumačově. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, panu poslanci Petru Bendlovi. I že nevyčerpal čas ve své interpelaci. Je to věc jistě závažná, ale je pravda... Nebudu porušovat jednací řád. Nebudu na to dál odpovídat. Do třiceti dnů dostanete, pane poslanče, jistě odpověď, co s tím bude dělat pan předseda vlády.

A nyní pan poslanec Leo Luzar ve své interpelaci. Připraví se paní poslankyně Jana Lorencová. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající. Vážený nepřítomný pane předsedo vlády, já si vás dovolím požádat o písemnou odpověď na svou interpelaci týkající se agendy arbitráží soudních pří a rozhodčích řízení vedených proti České republice. Náhledem do médií jsem zjistil, že dlouho pokračující spor s Diag Human, který na stránkách Ministerstva zdravotnictví je definován jako jistě vyhraný a mnohokrát opakovaně vyhraný, přesto pokračuje lucemburský soud, zablokoval české účty. Mně se jedná o přehled a statistiku, protože na stránkách Ministerstva financí tato agenda sice je krásně znázorněna, ale zrovna tato kauza Diag Human zde není, protože jí má jiné ministerstvo.

Čili se na vás obracím jako na koordinátora jednotlivých ministerstev, abyste mi písemně připravil, nebo zadal připravit, statistiku všech těchto sporů vedených proti České republice v tom členění: vedené spory, ukončené spory, náklady na spory, které Česká republika v historii absolvovala nebo které bude absolvovat do budoucna. Myslím si, že tato agenda je docela důležitá, a dle neověřených informací jsme třetím nejžalovanějším státem ve světě. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, panu poslanci Leo Luzarovi za dodržení času k interpelaci. Opět platí, že do třiceti dnů dostanete písemnou odpověď. A opět platí, že o ní bude zájem nejen u vás, ale u ostatních členů Poslanecké sněmovny. O tom jsem hluboce přesvědčen.

Nyní paní poslankyně Lorencová. To losování dopadlo dobře. Navazuje. A připraví se pan poslanec Petr Fiala. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, ano, navazuji na to, co zde zaznělo před chvílí z úst kolegy Luzara. Týká se to kauzy Diag Human. Je to kauza... I kdyby byla tato Sněmovna do posledního místa zaplněna, tak se najde asi jen málokdo, kdo pamatuje její začátek. Někdy před 27 lety téměř. Z nevinné věty tehdejšího velmi odpovědného ministra Martina Bojara, který upozornil na nevěrohodnost firmy Diag Human a měl k tomu důkazy, opravdové důkazy, že ta firma není věrohodná, že z tohoto důvodu firma Novo Nordisk nedostane licenci na obchod s českou krví.

Kupodivu nežalována firma Novo Nordisk, žalovaná s Diag Human mnohem později. Peripetie, které se mezitím... to všechno, co se mezitím odehrálo, by zasluhovalo mnohem delší čas než ten, který tomu tady mohu věnovat. Doporučuji vřele. Ne proto, že jsem autor, ale pro ta fakta, která tam najdete. Zhlédněte prosím reportáž. Stáhnout se dá na YouTube. Jmenuje se Stát v roli šaška u pána na Bechyni. Vřele doporučuji ke zhlédnutí. Jsou tam takové ty základní kroky, které se odehrály, ale ještě před deseti lety. Nebo téměř před deseti lety. Paradoxně od té doby se toho odehrálo samozřejmě mnohem víc. Dnes jsme v roli opět, kdy se dá bez nadsázky říct, že stát je v roli šaška u téhož pána na Bechyni. Naprosto absurdní situace, kdy je obestaven majetek, nebo může být obestaven majetek státu v různých zemích světa až do výše, pokud se nepletu, až 16 mld. To přece nejsou žádné drobné! Co jsme to za národ, že tam docházelo k propouštění úředníků -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, bohužel jste vyčerpala dvě minuty k této interpelaci. (Poslankyně Lorencová: Dopovím jenom větu.) Případně si další dotazy připravte písemně, protože já vám nemohu dát tu minutu na doplňující otázku. Já jsem se na to ještě znovu díval do jednacího řádu, ale nejde to, protože to musí být až po odpovědi ministra nebo předsedy vlády. Takže do třiceti dnů dostanete odpověď od předsedy vlády. (Poslankyně Lorencová: Takže se omlouvám.)

Pro jistotu - ti, kteří nevědí, o co jde, nechť si vyjedou z parlamentních zápisů i konkrétní zjištění té vyšetřovací komise.

Děkuji paní poslankyni Janě Lorencové. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP