(13.30 hodin)
(pokračuje Plíšek)

Takže ta rozprava, myslím, proběhla poměrně věcně. Já se potom v podrobné rozpravě přihlásím k načtení usnesení, které je, myslím, velmi jednoduché. A zároveň tady nebudu souhlasit s tím, co má a nemá dělat Poslanecká sněmovna. Nám jako Poslanecké sněmovně se vláda odpovídá. Poslanecká sněmovna vykonává vůči vládě kontrolní funkci. Finanční správa je součástí výkonné moci, a proto máme právo se k tomu přihlásit a nějakým způsobem se k tomu vyjádřit i v přijatém usnesení. Takže já bych velmi poprosil, abychom tady skutečně neříkali, že někdo chce ovlivňovat něčí nezávislost nebo nestrannost.

Mimochodem to usnesení je adresováno panu předsedovi vlády, není adresováno tedy Finanční správě apod. Takže na to jenom upozorňuji a ještě jednou děkuji za tu proběhlou diskusi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a ptám se pana předsedy vlády, jestli má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu podrobnou a znovu vyvolám zpravodaje. Prosím, pane poslanče, máte slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Martin Plíšek: Ještě jednou děkuji za slovo. Já jsem i na základě rozpravy, která probíhala, připravil jednoduchý návrh usnesení k tomuto bodu, které by znělo: "Poslanecká sněmovna vyzývá předsedu vlády k takovým opatřením, aby Finanční správa dodržovala rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a institut zajišťovacího příkazu používala jen v odůvodněných případech."

Jak jsem tady už zmínil v obecné rozpravě, myslím si, že toto usnesení je poměrně jednoduché a směřuje k tomu, aby nebyl zneužíván institut zajišťovacího příkazu. Prosím vás o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, v tom případě podrobnou rozpravu končím.

Máme tady jenom jeden návrh na usnesení k tomuto bodu a můžeme tedy hlasovat o tomto návrhu na usnesení. Já vás ale nejdřív odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Ještě zagonguji a přivolám kolegy a kolegyně z předsálí.

Konstatuji další omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny a to je paní poslankyně Golasowská, která se omlouvá od 13.30 z dnešního jednání.

Počet přihlášených se pomalu stabilizuje. O návrhu na usnesení, které přednesl pan zpravodaj, rozhodneme v hlasování číslo devadesát.

Paní kolegyně má náhradní kartu 75. Paní kolegyně Langšádlová, já se omlouvám, pro stenozáznam, protože ji pravděpodobně zapisovatelky neviděly, když mi to přišla ukázat. Takže paní kolegyně Langšádlová 75 náhradní karta.

 

A nyní máme tedy rozhodnout o návrhu na usnesení.

Zahájil jsem hlasování číslo 90 a ptám se, kdo je pro návrh na usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 90, z přítomných 98 pro 71, proti 19. Návrh byl přijat.

 

A nyní tedy děkuji panu premiérovi, panu zpravodaji. Končím tento bod.

 

A jenom mimo body tedy pan předseda rozpočtového výboru?

 

Poslanec Václav Votava: Jenom pro steno. Mám křížek na hlasování, ale moje vůle byla hlasovat ano.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, takže pro stenozáznam.

Mám informaci od předsedů poslaneckých klubů, že nemají zájem o zahájení dalšího bodu. (Veselo v sále.) Ne, tak bod číslo 340 je přerušen. Nemohli jsme říct dokdy, protože jsme neznali termín, a hlasování o zařazení bodů znamená dvě hlasování, tzn. že nastala situace, která je důvodná pro to, abychom znovu hlasovali, a procedurálně nás vede do poměrně velké pasti. Rozumím tedy tomu postupu - myslím 54 odst. 9 zákona o jednacím řádu, nechci se mýlit.

A proto tedy ještě jednou připomínám, že v pondělí 22. května se v prostorách Poslanecké sněmovny uskuteční slavnostní vyhlášení vítězů třetího ročníku Srdce s láskou darované. Je to akce pořádaná pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka. Účastní se jí přibližně 250 dětí a součástí vyhlášení bude samozřejmě návštěva jednacího sálu Poslanecké sněmovny. Proto vás žádám, abyste si veškeré materiály ze svých lavic, příp. zásuvek uklidili a umožnili důstojné ukázání našich jednacích prostor.

Vzhledem k dohodě přerušuji jednání Poslanecké sněmovny, a to do úterý 23. května s tím, že začínáme ve 14 hodin a zatím je samozřejmě na programu pevně zařazený bod číslo 27, veřejné zdravotní pojištění, zákon ve druhém čtení, tisk 1017, bod 28, pojistné na zdravotní pojištění, tisk 1018 a zákoník práce, bod 22, tisk 903, a další. Jistě se o tom ještě poradíme v úterý dopoledne a odpoledne rozhodneme o pokračování této schůze.

Ještě než úplně ukončím jednací den, omlouvá se od 13.30 pan poslanec Vít Kaňkovský.

Přeji vám hezké odpoledne a těším se na setkání s vámi 23. května.

 

(Jednání skončilo ve 13.37 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP