(13.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Ale velmi se vám divím. Sám jste říkal, že se musíte s tím resortem seznámit, já tomu rozumím. Současně chci jasně říct obecný princip, obecný přístup ODS, že ministr je především politik. A má se posuzovat, zda politicky zvládne ten rozhovor. A má se to posuzovat pokud možno až po nějakém období, a ne dopředu. Takže ministrem zdravotnictví nemá být nejlepší lékař, nebo nemusí. Může, ale nemusí, není to ten předpoklad. A ministrem zemědělství nemusí být největší zemědělec, a tak dále. Ale měl by to být politik, který politicky zodpovídá za to, co se v tom resortu děje.

Vy jste tu odpovědnost připraven přijmout, tak zkusme i v tom krátkém čase udělat malé věci, které by mohly skutečně těm malým a drobným pomoci a které by mohly zvýšit důvěru malých a drobných podnikatelů ve Finanční správu. Aby se nebáli, aby řekli vám, mně, kterémukoliv členu Sněmovny: vidím tento problém, klidně o tom mluvte veřejně, použijte to v debatě. A ne máte pravdu prosím vás, potvrzuji vám to, ale bohužel, buďte tak laskav, ale neuvádějte naše IČO, jméno, a podobně, protože se obáváme následných kroků Finanční správy. O to bychom měli usilovat všichni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňkovi Stanjurovi. Ještě mi dovolte jednu omluvu, a to omluvu pana ministra obrany Martina Stropnického.

Nyní dvě faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Václav Votava, potom pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, už nebudu rozebírat, co to v podstatě znamená pro firmy, pokud se plošně, rutinně a neodůvodněně v některých případech používají ty zajišťovací příkazy. V podstatě to víme i z médií a koneckonců tady někteří kolegové i některé firmy jmenovali.

Já si myslím, že je to opravdu tak vážná věc, a když jsem tady říkal, že to hodlám vzít na pořad jednání rozpočtového výboru pravděpodobně v polovině června, také jsem navrhoval přerušení, aby tady byla účast pana ministra, tak to už ztrácí asi dneska smysl. Pan ministr tady stejně není. Je tady budoucí ministr, ale ten zase nemá ještě ty kompetence, které by měl mít, takže se může vyjadřovat pouze jako poslanec nebo předseda hospodářského výboru. Nicméně je třeba, aby řadu otázek zodpověděl sám pan generální ředitel Janeček. A k tomu je právě příslušný rozpočtový výbor.

Já jsem včera odeslal také dopis jako reakci na jeho informaci, kterou jsme si v podstatě vyžádali ohledně kontrol těch korunových dluhopisů. Ten můj dopis dostali i členové rozpočtového výboru, protože to, co jsme od něho obdrželi, to si myslím, že je opravdu zase nedostatečné. To prostě není hodno rozpočtového výboru, ty jeho odpovědi, a budu tedy chtít, aby i na půdě rozpočtového výboru znovu odpovídal na otázky, na které by samozřejmě odpovídat měl. Nechceme samozřejmě nějaké prolamování mlčenlivosti, ale myslím si, že řadu věcí sdělit může. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Ivana Pilného. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych nevystupoval, ale protože jsem byl adresován několika věcmi, tak bych chtěl říct za prvé, že si uvědomuji, že funkce ministra je samozřejmě funkce politická. Z odbornosti mě zkoušejí jenom dvě politické strany. Jedna z nich se jmenuje ODS a druhá TOP 09. Nezkoušel mě z ní ani premiér. Já jsem nikdy svoji odbornost nemusel před nikým hájit a nehodlám to dělat ani před zástupci těchto politických stran.

Pokud se týká mého podnikání, tak jsem tady nehauzíroval s tím, že jsem podnikal, ale protože ty problémy opravdu chápu.

Pokud se týká potenciálních legislativních opatření, tak jsem trochu skeptik, protože my nemáme v ruce ani žádná data, abychom mohli něco takového udělat a nešlápli takříkajíc vedle. Bylo by to velmi nerozumné. A jsem trošku skeptický v tom, že i v devadesátce nebo jakkoliv bychom mohli něco přijmout, ale to neznamená, že se nic neudělá.

Musím říct, že velice vítám návrh rozpočtového výboru, abych si tedy pohovořil s panem generálním ředitelem. A pokud budu jmenován ministrem, a dokonce ani když jím jmenován nebudu, tak bych se rád toho jednání zúčastnil a odpovědi pana generálního ředitele slyšel. Já s ním samozřejmě budu mluvit, pokud budu jmenován ministrem, protože zatím k tomu nemám žádný důvod.

Na adresu Finanční správy bych mohl pronést, protože jsem opravdu podnikal, řadu dalších připomínek, kde se mi nezdá, že je všechno úplně v pořádku, z vlastní zkušenosti. A je potřeba o tom tedy hovořit. Ale jestli mě k tomu Poslanecká sněmovna jako potenciálního budoucího ministra vyzve a vyzve i pana premiéra, je to zbytečné. Protože já jsem hovořil i s panem premiérem a jasně jsme se dohodli na tom, jak budeme postupovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Pilnému. A ještě než dám slovo k faktické poznámce panu poslanci Zbyňku Stanjurovi, konstatuji došlou omluvu pana poslance Milana Šarapatky do konce jednacího dne. Nyní faktická poznámka pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Možná se mi to zdá, ale pan poslanec je dneska fakt malicherný. Já jsem řekl, že chápu funkci ministra jako politickou, protože si to myslím, a to samozřejmě platí i pro vás a nijak nezpochybňuji, že jste politik, předseda hospodářského výboru. Takže mi to přijde logické. To není žádné zkoušení odbornosti. Současně jsem říkal, že každý má prokázat, jak tu funkci zvládne, a to se nedá dělat dopředu. Alespoň já to nikdy dopředu neříkám, jestli ten člověk uspěje, nebo neuspěje. To se prostě nedá.

Chtěl bych jenom zmínit ten problém, na který by se mohl pan poslanec Pilný, pokud bude jmenován, zaměřit. My tady mluvíme o tom, že Finanční správa ignoruje údajně, pravděpodobně, možná, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Ale Ministerstvo financí ignoruje rozhodnutí Ústavního soudu. Už v únoru se rozhodlo, že je málo času do října. Podívejte se na rozhodnutí Ústavního soudu ohledně kontrolního hlášení.

Možná je to takové - a to já bych byl rád - přiznání viny a počítáte s tím, že od 1. ledna 2018 se nebudou podávat kontrolní hlášení. To by byla dobrá zpráva. Ale obávám se, že zase budete vymýšlet nějaké legislativní paskvily, abyste jako na oko vyhověli Ústavnímu soudu a přitom jste honili podnikatele kvůli kontrolnímu hlášení. Dodneška to nebyla věc předsedy hospodářského výboru, ani nikoho z nás.

Mně to ignorování rozhodnutí Ústavního soudu Ministerstvem financí připadá neskutečné. Ale vy, pane předsedo, jak jsem dneska četl, vlastně žádné chyby, které udělal Andrej Babiš, nevidíte. Tak to je podle mě jedna z velkých chyb. A poprosím vás, až budete ve funkci na rozpočtovém výboru, abychom o tom debatovali, co s tím hodlá Ministerstvo financí dělat. Nebo Ústavní soud něco rozhodne a my řekneme v lednu nebo v únoru: už máme málo času? Tak proč máme dneska první čtení? A příští a tento týden máme první čtení některých zákonů.

A vy už jste v únoru - vy ne, Ministerstvo financí, omlouvám se - říkali, že je málo času. To je velký problém. (Předsedající upozorňuje na čas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do obecné rozpravy? Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Ano. Pan zpravodaj Martin Plíšek má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, chci nejprve poděkovat za zařazení tohoto bodu a za rozpravu, která tady byla. Pan premiér ve svém vystoupení jasně zmínil statistiku enormního nárůstu zajišťovacích příkazů během zejména tohoto volebního období. Já i někteří kolegové jsme tady jasně prezentovali příslušné judikáty některých soudů. To nebyly skutečně žádné politické výroky nebo nějaká politická kritika. Byly to jasné judikáty a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, na základě kterých buď byly rušeny ty zajišťovací příkazy, nebo byla vydávána předběžná opatření o tom, že Finanční správa nesmí zpeněžit, prodat majetek podnikatelů.

Musím říci, že ta čísla, o kterých tady hovořil například pan poslanec Pilný, jako že to je malý počet, tak bych ho chtěl také upozornit, že celá řada těch podání k Nejvyššímu správnímu soudu ještě spěje, že to jsou probíhající záležitosti. Že to není tak, že jsme v nějakém konečném stavu. Hovořil jsem pouze o těch případech, kdy se Nejvyšší správní soud vyjádřil. Ty judikáty jsou na internetu, takže na ně odkazuji. A také chci připomenout panu poslanci, že firma, která se dostane do této likvidace a musí propustit své zaměstnance, tak její vlastník pak často možná potom řeší jiné problémy, než aby se soudil za nákladné prostředky pro právní zastoupení se státem o to, jestli má právo na přežití. Ten podnikatel pak často i se svými zaměstnanci musí odejít třeba na úřad práce. Takže chci jenom upozornit, že to není tak jednoduché, že to číslo je údajně málo. Musíme se také ptát, proč to tak je a jaké jsou příčiny. Ale jak jsem zmínil, nám by neměl být jedno ani jeden případ, kdy na základě rozhodnutí výkonné moci dochází ke zneužívání tohoto institutu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP