(17.20 hodin)

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji. Já jsem si byl vědom vašeho bývalého angažmá. Čili chápu-li správně, díváte se pozitivně na odklon obchodních sporů směrem k arbitrážím z klasických soudních sporů. Problém arbitráží pro mě je jmenování rozhodců, možné ovlivňování rozhodců, kdy už jsou mimo ten soudní stav jako takový, který má přece jenom jinou reputaci než ty obchodní. Čili chápu-li správně, vy to vnímáte jako pozitivum, já třeba jako negativum za svou osobu. Ale to vyvážení asi bude do budoucna, protože jste sám zmínil tu negativní složku věci, která se týkala občanů a těch arbitrážních sporů. Bohužel někdy malé firmy nebo podnikatelé jsou ve stejné pozici jako ti běžní spotřebitelé ohledně velkých firem. A to se týká třeba i těch mezinárodních bilaterálních, kdy jsou nuceni ti malí uzavírat smlouvy v kontextu těchto obchodních bilaterálních smluv a ne běžných obchodních vazeb. Čili uvidím asi budoucnost. Ale říkám, chápu vaše stanovisko, nežádám doplnění, ale beru to jako že ano, zatím ano. Uvidíme, co bude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A reagovat bude pan ministr spravedlnosti.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Ano. Já chápu arbitráž jako velice pozitivní nástroj tam, kde dobrovolně a vědomě s potřebnou informovaností do toho obě strany vstupují. K tomu, aby se šlo k arbitráži a ne k soudu, tak s tím musí souhlasit obě strany. A pokud je to vyvážený obchodní vztah, oni se dohodnou, že chtějí, aby jim to rozsoudili arbitři, u kterých třeba bývá výhoda, že většinou buď dokonce jsou přímo z byznysu, anebo minimálně to bývají třeba advokáti, kteří mají zkušenost s tímto typem věcí lepší než soudci, tak to prostě může být pozitivní. Jakmile by docházelo k vnucování těch arbitrážních doložek, tak je to problematické, proto jsme to u těch spotřebitelů zcela zakázali. U menších podnikatelů to může být také problematické a varoval bych před tím ty menší podnikatele, zejména pokud by to bylo k nějakým ad hoc arbitrům. Troufnu si říci jako bývalý rozhodce u toho stálého soudu v Dlouhé, že tam už se ani ti menší podnikatelé nemusí bát, že tam rozhodci, nebo alespoň valná většina z nich, dbají na to, aby ten proces byl spravedlivý.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jako další vystoupí se svojí interpelací pan poslanec Karel Rais a bude přednášet interpelaci na ministryni školství Kateřinu Valachovou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Rais: Díky. Vážená paní ministryně, před chvílí jsme tady slyšeli poslance Luzara, jak hovořil o provozních problémech inkluze. Já bych měl také jeden provozní problém a to je to, že ministerstvo podle mě chrlí diskriminační poučky o tom, jak poznat Romy na školách.

Byl jsem tedy trochu šokován, jinak nejsem schopen interpretovat odpověď jednoho z konzultačních pracovníků vašeho ministerstva, který řediteli školy napsal na dotaz, jaké identifikační znaky mají sloužit k zahrnutí osob do statistiky vykazování Romů ve školách následující. A tady to nebude o nějaké mé domněnce jako v přecházejícím případě, ale o naprosto konkrétní citaci. "Za Roma považujeme osobu, která se za ni sama považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností, například při sčítání lidu, hlásila, anebo je za takovou považována svým okolím, a to na základě skutečných či domnělých /antropologických, kulturních nebo sociálních/ indikátorů."

Vážená paní ministryně, za podobný výrok by se nemusel svého času stydět ani Miroslav Sládek. Pravda, ten hovořil o cikánech. O to víc mě překvapuje, že tento výrok pochází z ministerstva, v jehož vedení donedávna stálo několik dřívějších pracovnic Úřadu vlády, který má lidskoprávní problematiku na starosti, tedy než jednu z nich odvedla policie v želízkách. To je ale jiný příběh.

Vážená paní ministryně, dovolím si vás požádat o vysvětlení a také o písemné sdělení, jaké opatření jste přijala k tomu, aby podobný exces se již nikdy neopakoval. Ty podklady od těch ředitelů mám samozřejmě k dispozici. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. A nyní má slovo paní ministryně Kateřina Valachová.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve dovolte přece jenom zareagovat na poznámku pana poslance Raise ohledně toho, že snad poslanec Luzar měl nějaké připomínky či interpelaci k provozním problémům inkluze. Já jsem právník a myslím, že jsem tady podrobně vysvětlila, že se jedná o porušování zákoníku práce nebo využívání jeho dvojího výkladu a že jsme vůči němu samozřejmě okamžitě z procesní opatrnosti z hlediska dodržování zákoníku práce zasáhli. Takže tolik jenom na vysvětlenou.

Co se týká interpelace pana poslance Raise, chtěla bych jenom říct, že tato definice je mi známa. Je s ní počítáno zhruba podle mého odhadu minimálně sedm let v právním prostoru sběru, podotýkám, anonymizovaných, agregovaných dat, nikdy ne ve spojení s konkrétními jednotlivci, s konkrétními jmény a podobně. Je to záležitost, kterou tedy na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s rozsudkem D. H. proti České republice, řekněme, formulovali a zahájili zcela jiní ministři, než jsem já, ze zcela jiné politické strany, než ze které jsem já.

A co se týká sběru dat v těch předchozích letech, tak tento sběr prováděla Česká školní inspekce. A vzhledem k tomu, že mě vůbec netěší, pokud jsou ředitelé a školy pronásledováni různými dotazníkovými akcemi, pokud se jedná o data, která jsou zároveň vykazována v rámci výkaznictví a statistik vedených MŠMT, tak jsem minulý rok, ačkoli to není příliš populární téma, na tom se shodneme, dala příkaz, tak aby nebyly školy pronásledovány, tak aby samo MŠMT ověřovalo posun těchto dat. A posun těchto dat musíme sledovat z toho důvodu, že tedy se Česká republika v minulosti bohužel stala hlavním aktérem onoho rozsudku D. H., kde nás odsoudil Evropský soud pro lidská práva, a toto je jeden z důvodů, který činíme také z důvodu naší obrany. To znamená, že Česká republika v žádném případě nediskriminuje romské děti, nikde je neshromažďuje, nekoncentruje, nesegreguje ve školách. A chtěla bych jenom říct, že z hlediska sociologického sběru dat, pokud já jsem informována, tak tento sběr dat, a dokonce bych řekla mnohem detailněji, provádí řada zemí Evropské unie.

Ale znovu chci zdůraznit, tato data jsou agregovaná, zcela anonymizovaná. To znamená, není zde patřičný odkaz na pana Sládka a nedej bože nějaká hrozba zneužití individualizovaných dat, tak jak jsme byli svědky, žel bohu, před mnoha desítkami let v situaci postihu různých náboženství či národností nacistickými režimy. Samozřejmě podrobnější zprávu, asi nejlépe bude zase k rukám pana poslance, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy postoupí podrobněji, ale bližší informace by bezpochyby dala příslušná evropská komisařka Věra Jourová, která, myslím, v této věci podá mnohem detailnější zprávu nežli já.

Na závěr bych chtěla říct, že jsem nepochopila komentář Úřadu vlády a želízek, to asi budu potřebovat od pana poslance prostřednictvím pana předsedajícího dopřesnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní ministryně. A nyní vystoupí pan poslanec Rais s doplňující otázkou.

 

Poslanec Karel Rais: Tak v každém případě na té škole dochází k tomu, že ředitelka testuje nebo zjišťuje naprosto konkrétní osoby. Já jsem si to přeložil, to, co říkáte, že až zase nějaký evropský soud vydá nějaké diskriminační rozhodnutí kolem Vietnamců, tak budeme... Evropská unie dá definici, jak vypadá Vietnamec, a podle toho to budeme testovat. A sama jste vzpomněla samozřejmě nacistické zákony. Podle mě to, že Evropská unie zrovna... že jeden soud, který odsoudil Českou republiku kolem problémů několika Romů, tak to ještě neznamená, abychom si tady definovali Roma tímto způsobem, jak je to rozesíláno z ministerstva. V každém případě je to na té ředitelce, aby otestovala, nebo se zeptala, jak vypadá, jestli je to Rom, nebo to není Rom. Takže tady nejde o nějaké agregované údaje. Samozřejmě - (Upozornění na čas.) Dobře, děkuji.
Přihlásit/registrovat se do ISP