(17.10 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Dostal jsem v odpovědi tehdy od pana premiéra, že se mám s důvěrou obrátit na vás, zda všechny tyto připomínky byly zapracovány do zadání forenzního auditu, který by měl být dodán někdy v říjnu, čili tato Sněmovna zřejmě už to nestihne projednat. Děkuji za případnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane ministře, vaši odpověď. Máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Ministerstvo dopravy při přípravě věcného zadání forenzního auditu stavby 805 dálnice D8 postupovalo v souladu se zadaným úkolem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vydaným v usnesením číslo 1506 Poslanecké sněmovny z 54. schůze dne 11. ledna 2017. Před samotným zahájením výběrového řízení bylo věcné zadání předloženo panu premiérovi, který návrh zadání přijal, a na tomto základě bylo vyhlášeno otevřené výběrové řízení na auditorské služby. Jakékoli změny zadávacích podmínek by vedly ke zrušení výběrového řízení a posunutí termínu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane poslanče, vaše doplňující otázka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za odpověď, vážený pane ministře. Já jenom trošku mám rozpor v tom, co mi odpověděl pan premiér, který říkal, že ty připomínky, které jsem zde přednesl v té skladbě, jsou již součástí zadávací dokumentace. Přesto se chci ujistit, protože teď jste řekl, že vlastně není možné měnit zadávací dokumentaci, která už byla vlastně schválena na základě (nesrozumitelné), pravděpodobně byl zadán ten forenzní audit, tak se chci jenom zeptat, jestli skutečně takto, jak jsem to strukturoval, ten forenzní audit bude vypadat. Protože tam podle mého názoru, pokud by to takto bylo strukturováno, tak by potom ten konečný audit mohl odpovědět na otázky, které v zásadě vyvstávají v souvislosti s tou problematickou stavbou, kde došlo k tomu sesuvu.

Takže pan premiér odpověděl, že všechno je vzato, připomínky jsou do té dokumentace zahrnuty, a nyní mi vaše ministerstvo vaším prostřednictvím odpovídá, že to již nelze, protože už je to zadáno. Tak nevím, kde je tedy pravda.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane ministře, prosím, kde je pravda?

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Chtěl jsem odpovědět, že pravda je u Boha. Ale myslím si, že...

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To se asi shodneme, ano.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Tak to jsem rád. Tady asi došlo k nějakému nedorozumění, protože ta soutěž byla vypsána a my jsme po vypsání soutěže dostali souhrn vašich připomínek skrze pana premiéra. Ovšem v předchozí korespondenci pan premiér odsouhlasil rozsah toho auditu, takže některé tam jsou zahrnuty, některé tam nejsou zahrnuty a platí to, co jsem říkal. Pokud by se chtělo redefinovat zadání, tak se to možná mělo udělat dřív a mělo se to udělat předtím, než soutěž byla vypsána. Pokud by se na tom trvalo, tak je potřeba soutěž zrušit a vypsat ji znovu.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. A nyní má slovo pan poslanec Leo Luzar, který bude interpelovat pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, můj dotaz sice není přímo určen vám, protože pan ministr financí zde bohužel není a dle mého názoru asi momentálně nebude, než nastoupí nový. Dovolím si trošku modifikovat.

Vymahatelnost práva v České republice je asi docela závažný problém týkající se vašeho ministerstva. Problém právních vazeb a občanů a firem se ukázal docela markantně v přístupu, který zazněl na semináři, který jsem pořádal k CETA, Česko - Evropská unie - Kanada, kdy nastává návrh na velký posun řešení právních sporů z obecných soudů na arbitrážní řízení. Klade se tam velký důraz na to, že by se všechny tyto obchodní spory malých, velkých podniků, firem měly řešit arbitrážními řízeními před speciálním soudem, speciálními institucemi zřizovanými Evropskou unií. Tento posun dle mého názoru je vůči českému právnímu řádu, byť z vašeho pohledu vám uspoří práce, trošku problematický.

Zaznělo tam také, že Česká republika je jeden z nejžalovanějších států světa, dokonce třetí místo nebo podobně v rámci dlouhodobých statistik. Jak se díváte na tento problém z pohledu toho, že arbitráže, které by přijetím CETA měly x-násobně růst v rámci řešení obchodních sporů, by se dostaly mimo řešení klasických soudů, na které jsme zvyklí, tzn. korporátních rozhodnutí správních soudů, obecných soudů a dalších? Jak se na tuto problematiku díváte z pohledu Ministerstva spravedlnosti?

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. A nyní má slovo pan ministr Robert Pelikán. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já se pokusím na tu otázku odpovědět, byť se přiznám, že jí vlastně úplně nerozumím a navíc se obávám, že skutečně do značné míry jde mimo mou kompetenci. Ale na druhou stranu jsem taky pár měsíců na Ministerstvu financí měl mezinárodní arbitráže v gesci, takže o tom něco přece jenom vím. A taky jsem to jako advokát dělal.

Jsme sice skutečně jeden z nejžalovanějších států, ale jsme jeden ze států nejúspěšnějších z hlediska výsledků těch arbitráží. Takže si myslím, že už zas do budoucna, pokud se nám podaří udržet tenhle trend, tak ten počet žalob také opadne.

Pro vaši informaci, pokud jde o již uzavřené spory, tak celkem Česká republika vedla 22 arbitráží, které už byly uzavřeny. Z toho jen ve třech případech prohrála, a to ještě v těch třech případech je jeden, troufnu si říci, bagatelní, byť to byl můj klient tehdy, Pren Nreka, to bylo tehdy 26 milionů. To v měřítku arbitráží je zanedbatelné. Takže v podstatě jsme prohráli dvě významnější arbitráže, kdysi dávno.

Potom bylo ještě takové ne úplně veselé období, kdy se na Ministerstvu financí hodně preferovalo narovnání. Došlo ke třem narovnáním, z nichž nejméně jedno považuji za ostudné, to bylo tehdy s Nomurou ve věci IPB. Celkově od té doby všechny arbitráže - a nechci to zakřiknout - úspěšně vyhráváme. To je problematika mezinárodních arbitráží, tzn. investor proti státu v rámci tzv. BIT, čili bilaterální investiční smlouvy.

Úplně jiná problematika jsou arbitráže obchodní mezi soukromými subjekty. To je dobrovolná možnost, která je poskytnuta stranám, aby namísto běžných soudů se vydaly před arbitra. Buď takového, kterého si smluví, anebo před stálý arbitrážní soud. U nás jich je několik, musí být zřízeny zákonem. Z nich hlavní je ten při Hospodářské a Agrární komoře, slavný soud v Dlouhé. To je možnost, která tu je a nějakým způsobem funguje v rámci vnitrostátních sporů u nás. Nejsme, nedaří se nám být jedním z center, těch velkých mezinárodních, ale ne mezistátních arbitráží, jako je Paříž, Vídeň, Londýn, popř. Amsterodam.

My z pohledu Ministerstva spravedlnosti nemáme problém s tím, že tady ta možnost je, naopak ji podporujeme, protože v některých případech může být výhodná. Bylo nešťastné, pokud se začaly rozmáhat před časem arbitráže ve sporech se spotřebiteli, ale to se i díky vašemu hlasování podařilo zcela zastavit a ve spotřebitelských sporech již arbitrážní doložky nejsou vůbec možné, což považuji za pozitivní.

Pokusil jsem se vám stručně říci, o čem jsou naše arbitráže. Jestli máte doplňující otázku, máte prostor.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. A nyní s doplňujícím vystoupením pan poslanec Luzar. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP