(14.10 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Semelová hlasuje s kartou číslo 61.

Po slibu nového poslance pokročíme k změnám pořadu schůze. Nejprve mi dovolte, abych vás informoval o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium, a to do programu schůze zařadit dva nové volební body - bod Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu a bod Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. To jsou ty dva nové body do schůze.

A dneska, to znamená v úterý 14. března, navrhujeme projednávat pevně zařazené body s tím, že bod 45, což je tisk 1009, o ČNB, bychom zařadili za bod 5. Takže pouze předřazujeme jeden bod, ostatní pořadí se nemění.

Ve středu 15. března bychom projednávali body v následujícím pořadu: bod 55 - oběh osiva, bod 56 - rostlinolékařská péče, bod 71 - Ústava České republiky, bod 72 - NKÚ, bod 285 - privatizace OKD, bod 7 - památkový fond, bod 53 - vnitrozemská plavba a bod 67 - nemocenské pojištění.

Dále navrhujeme pevně zařadit blok volební, a to tak, že ve 12.50 hodin ve středu 15. 3. bychom projednali bod 260, což je volba členů Dozorčí rady Vinařského fondu ve druhém kole, a nově zařazený bod Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu. A v 16 hodin, rovněž ve středu 15. 3. bychom projednali nově zařazený bod a tím je Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Tolik tedy závěry dnešního grémia.

Mám zde několik přihlášek k pořadu schůze. První s přednostním právem a také první přihlášený vystoupí pan předseda Kalousek, po něm, pokud si přeje pan předseda Sklenák uplatnit přednostní právo, tak vystoupí on. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové.

Dovolte, abych navrhl nový bod, jehož název by byl daňové podvody ministra financí. 10. března tohoto roku pan ministr financí zveřejnil materiál, který nazval auditem, byť samotní auditoři upozorňovali veřejnost, že to zase až takový audit není. Nicméně ten materiál je relevantní do té míry, že ho pan ministr financí zveřejnil sám, že se k němu hlásí a že pravděpodobně tedy ty informace, které nám i veřejnosti poskytl, pokládá za správné. Ty informace jsou do značné míry alarmující. Ony nám totiž říkají, že pan ministr financí dvě firmy, které pořídil z poměrně neznámých prostředků, prodal za velmi příjemnou cenou 748 milionů své vlastní firmě, díky tomu ta firma za tuto akvizici mohla o těch 748 milionů snížit daňový základ v odpisech a dávat o to méně státnímu rozpočtu, a těchto 748 milionů ze svých zdrojů vyplatila svému vlastníku, dnes ministru financí, proto, aby měl dost peněz na to, aby si od té firmy koupil dluhopisy za neuvěřitelně vysoký a netržní úrok 6 %, tím nemusel platit daně, ale ten šestiprocentní úrok opět si jeho vlastní firma uplatňuje do daňového základu a dává o to méně státnímu rozpočtu.

Já jsem zažil v praxi mnoho, ale opravdu jsem ještě nezažil - počkám, až mě pan předseda Faltýnek přestane rušit. Děkuji. Já jsem zažil ve své praxi mnoho, ale opravdu jsem ještě nikdy nezažil, aby kterýkoliv delikvent vydal veřejný dokument a řekl komukoliv, kdo se v této problematice vyzná: zde deklaruji a přiznávám své vlastní protiprávní jednání a své daňové úniky. To je skutečně obsah materiálu, který pan ministr Babiš zveřejnil 10. 3.

Může na rozpočtovém výboru pan generální ředitel Janeček odpovídat jakkoliv drze předsedovi našeho rozpočtového výboru, jeho náměstkyně odpovědná paní Schillerová může být jakkoliv drzá na místopředsedu výboru pana poslance Stanjuru, nic to nemění na tom, že před veřejností leží na stole jednoznačný, prokazatelný, právně definovatelný a několikanásobný daňový podvod současného ministra financí, a to v takovém objemu, že i kdyby pan ministr se všemi koaličními poslanci dělal, co mohl, tak to z těch živnostníků nevyždímá. Nikdy nevyždímá to, o co on sám vzájemnými obchody mezi sebou jako fyzickou osobou a Agrofertem jako právnickou osobou okradl státní rozpočet na daních.

Patříme, já doufám, že k většině, ale možná i k menšině, patříme k těm poslancům, hovořím teď za klub TOP 09, kteří se domnívají, že není možné, aby ministr financí důvěryhodné vlády byl člověk, který sám deklaruje a demonstruje své vlastní daňové podvody. Patříme k těm, kteří se domnívají, že vláda, která říká, že boj proti daňovým únikům je její prioritou, nemůže mít ministra financí, který sám je přeborníkem v této oblasti, a dokonce se k tomu hlásí.

Rozpočtový výbor se tomu minulou středu věnoval. Jsem přesvědčen, že je ústavní povinností Poslanecké sněmovny jako kontrolního orgánu, kterému se vláda České republiky zodpovídá, aby se této, domnívám se, naprosto - až mě přestane rušit Laudát - domnívám se, této naprosto neuvěřitelné a v Evropě bezprecedentní situaci věnoval. S veškerou autoritou bývalého dlouholetého předsedy rozpočtového výboru, s veškerou autoritou bývalého mnohaletého ministra financí si vám dovoluji říct, že není pochyb o daňových podvodech současného ministra financí - zvlášť proto, že se k nim sám hlásí. Možná si ani neuvědomuje, že to je protiprávní jednání a že to jsou podvody. Pokládám za vyloučené, aby se tomu Poslanecká sněmovna nevěnovala, a proto si návrh toho bodu, který jsem avizoval, tedy daňové podvody ministra financí, dovoluji navrhnout jako pevně zařazený bod na středu za již pevně zařazené body. Tuším, že je to pátý bod.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců napravo.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní pan předseda Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Dovoluji si navrhnout změnu pořadu schůze, a to abychom zítra po pevně zařazených bodech zařadili dva zákony ve druhém čtení z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí, a to konkrétně návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení, sněmovní tisk 926, a zákoník práce, sněmovní tisk 903. (Předsedající: Pane předsedo, ještě čísla bodů?)

Zákoník práce je číslo 12 a ten první bod, tisk 926, je bod 15. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP