(14.20 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Takže bod 15 a bod 12 za bod 67, v tomto pořadí. Děkuji.

Nyní má slovo pan poslanec Okamura.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, jako obvykle si dovolím vládní koalici připomenout její programové prohlášení a již tři roky starý závazek občanům, že schválí zákon o referendu. Vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL ovšem podvádí občany a slib odmítá dodržet. Vím, že se vláda řídí dlouhodobě úslovím, že slib nezarmoutí, a také vím, že plnění slibů je to, co většina velkých a tradičních stran v programu rozhodně nemá. Ale je před volbami, a tak se třeba v někom z vládních stran hne svědomí. A já žádám vás, vážené kolegyně a vážení kolegové, abychom konečně zařadili pevně na program jednání Sněmovny návrh zákona o referendu, sněmovní tisk 559, a to na zítra po již pevně zařazených bodech.

Premiér Bohuslav Sobotka obviňuje ostatní, když se mu to hodí, že prý nemají rádi demokracii. Pan premiér by tedy měl konečně v praxi ukázat, že on o demokracii stojí a demokracii podpoří a že to není jen plácání do vody. Země, v níž nevládnou občané, ale stranická oligarchie, není demokracie. To ví každý student politologie už v prvním ročníku. A v současné České republice to není nic jiného než vláda stranické oligarchie. Masaryk říkal: "Tož demokracii máme a teď ještě by to chtělo nějaké demokraty." Dnes bohužel platí - nemáme ani skutečnou demokracii a ani dostatek demokratů, kteří by byli ochotni ji podpořit.

Za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD říkám jasně a na rovinu: my budeme vždy bojovat za demokracii a spravedlnost pro všechny občany bez rozdílu a znovu a znovu se budeme snažit prosadit zákony o referendu, o odvolatelnosti politiků a také o jejich přímé hmotné odpovědnosti. Všechny tyto návrhy zákonů jsem tady ve Sněmovně již navrhl, ale Sobotkova, Babišova a Bělobrádkova vláda nám je zamítla. Ano, zamítlo nám je ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL. Přesto vás znovu a znovu žádám o pevné zařazení zákona o referendu, sněmovní tisk 559, na pořad schůze Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Grospiče a připraví se paní poslankyně Nováková.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Dobrý den, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, dovolte, abych pod tlakem toho, co se děje teď ve veřejnosti a sdělovacích médiích, navrhl zařazení nového bodu, který by zněl Informace ministra obrany o zařazení a vysvětlení velení nad 4. brigádou české armády. (Velký hluk v sále.)

Není to tak dlouho, co pan ministr obrany zveřejnil smlouvu, údajně smlouvu s Bundeswehrem, na důkaz toho, že česká brigáda nespadá již pod německé velení, jenže celé toto se ukazuje, že je ještě jinak a mnohem horší -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, pane poslanče. Prosím kolegy o klid. Prosím, abyste se usadili na svá místa a poslouchali.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Jde o skutečnost, že česká 4. brigáda ze Žatce prý má zůstat pod českým velením, nicméně na základě dopisu by měla být začleněna do obrněné divize, německé 10. divize, a tato celá věc by potom měla být vyhodnocena v roce 2019, zda se to naplňuje, či nenaplňuje. Já bych v této souvislosti chtěl poukázat na to, že by bylo velice dobré, kdyby zde na půdě Poslanecké sněmovny zazněla informace o tom, nakolik Česká republika je suverénním státem, nakolik je vázána dohodou v rámci Severoatlantické aliance, či bude podléhat jednomu z členských států Severoatlantické aliance, konkrétně Německé spolkové republice, a nakolik se zakládají tyto informace, které byly uveřejněny ve sdělovacích prostředcích, o osudu české 4. divize na pravdě, to znamená, zda se skutečně počítá s tím, že přejde pod velení německého Bundeswehru či se bude podílet na jeho součinnosti a nakolik zůstane součástí české armády a česká armáda zůstane samostatnou součástí českého státu i pod velením české armády jako takové.

Ještě jsem asi opomněl, že navrhuji zařadit tento bod na zítřek po pevně zařazených bodech.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já si jenom upřesním ten název bodu - Informace o zařazení a velení nad 4. brigádou rychlého nasazení Armády České republiky. (Poslanec Grospič: Ano, ano.) Ano. Prosím paní poslankyni Ninu Novákovou.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo. Vážení ministři, dámy a pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je myslím právě zase nejvyšší čas, abychom napravili to, co se stalo při schvalování školského zákona, novely školského zákona, v Senátu. Senátoři, ačkoli by měli být starší a moudřejší, tak podlehli rétorice, tlakům - musíme honem, honem, ta novela se nesmí vracet zpátky do Sněmovny, vše by se zdrželo atd. A zřejmě pod tímto tlakem vážení senátoři přehlédli jednu z příležitostí, kterou tady opakovaně nabízíme, a to je, aby se naše školství - je opravdu nejvyšší čas - přihlásilo k té kultuře, ke které patří země Koruny české i Republika československá i současná Republika česká. To je evropská kultura, která stojí na pilířích humanismu, antiky a židokřesťanském duchovním odkazu. A stejně tak v tomto návrhu, který bych prosila zařadit, hned řeknu na kdy, je, že žáci mají být vedeni k tomu, že nejen práva jsou tím, s čím by se měli seznamovat, ale že mají také povinnosti a že mají plnit své občanské povinnosti, ale i společenské role. Tyto dva obsahy mají změnit obecné vzdělávací cíle v úvodu školského zákona. Navrhovali jsme to již potřetí. Díky Senátu, který podlehl tomu spěchu, se to nepodařilo vrátit do Poslanecké sněmovny. A já teď, dámy a pánové, nemluvím ani za malou skupinu poslanců TOP 09, ti samozřejmě s tím souhlasí všichni, ale mluvím za 73 poslanců, kteří, když bylo hlasování o pozměňovacích návrzích v Poslanecké sněmovně, tak tento pozměňovací návrh podpořili. Tehdy prostá většina přítomných poslanců tento pozměňovací návrh podpořila a chybělo nám devět hlasů do kvora. Protože jsme tušili, že je možné, že to neprojde v rámci schvalování celého zákona, připravili jsme už v létě, zase napříč poslaneckým spektrem, celý klub TOP 09, konkrétní poslanci z ODS, z KDU-ČSL, z Úsvitu, z ANO, dokonce jeden poslanec z klubu sociální demokracie, připravili jsme novelu, která chce totéž. Není to žádná averze vůči cizím, jiným, odlišným kulturám. Je to záměr ochránit náš systém, aby bylo jasné, k čemu jsou naše děti vedeny.

Proto prosím, aby bod číslo 149 schváleného pořadu schůze byl přeřazen jako druhý bod na středeční dopolední jednání. Je to tisk číslo 858. Písemně jsem to tam panu předsedovi dala. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, mám ten materiál písemně. Ještě prosím pana poslance Ondráčka.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. Hezký den, vážené kolegyně, vážení kolegové. V minulých týdnech, když jsme jednali zde v Poslanecké sněmovně, jsem před vás již dvakrát předstoupil a požádal jsem vás o pevné zařazení bodu číslo 19, sněmovní tisk 238, do druhého čtení. Vždycky jste mi to schválili, ale bohužel vzhledem k programu, který byl, na to nedošlo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP