(Jednání pokračovalo v 11.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat. Doba pro přestávku klubu ČSSD uplynula. Máme schválený postup hlasování, můžeme se tedy zabývat jednotlivými návrhy. Požádám pana zpravodaje, aby zaujal své místo. Chvilku počkáme, pane zpravodaji, než se kolegyně a kolegové usadí, protože začne samotné hlasování. Odhlásím vás, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Zjistíme přesný počet přítomných.

Myslím si, že počet přihlášených se ustálil, a můžeme tedy začít prvním bodem. Pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Votava: Prvním bodem by měly být legislativně technické úpravy, ale nevím o tom, že by byly podány. Odpadá hlasování o legislativně technických úpravách, pokud není námitka. Poté bychom hlasovali A1A, což je omezení výdajových paušálů, a stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 97 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 97, z přítomných 140 pro 103, proti 34, návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Václav Votava: Další návrh je A1B, který se také týká omezení výdajových paušálů. Stanovisko výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 98 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 98, z přítomných 154 pro 108, proti 39, návrh také byl přijat.

 

Poslanec Václav Votava: Dále hlasujeme A1C, což je navrácení slevy pro OSVČ. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 99, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 99, z přítomných 160 pro 149, proti nikdo, návrh byl přijat. Další.

 

Poslanec Václav Votava: Dalším je A1D, což je přechodné ustanovení k omezení výdajových paušálů a navrácení slev. Stanovisko výboru je souhlasné, kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 100 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 100, z přítomných 162 pro 156, proti nikdo, návrh byl přijat. Další.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom měli hlasovat pozměňovací návrh A2, což je rozšíření institutu daně stanovené paušální částkou. Jenom doplním, že se jedná o živnostníky, že mohou mít zaměstnance.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Stanovisko? (Zpravodaj: Stanovisko je kladné.) Pan ministr? (To je A2? Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 101 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 101, z přítomných 166 pro 162, návrh byl přijat. Další.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní jsme dospěli k bodu D1, který, jak jsem zmínil, je podle výboru nehlasovatelný, ale pan kolega Kubíček požádal o to, abychom hlasovali o tom, zda je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, rozhodneme hlasováním číslo 102 o tom, zda je hlasovatelný bod D1.

Zahájil jsem hlasování číslo 102 a ptám se, kdo je pro. Hlasovatelnost D1. Vyjasnili jsme si to na začátku. Jestli je hlasovatelný. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování 102, z přítomných 166 pro 43, proti 50, platí stanovisko, které je obsaženo v materiálu, tedy v usnesení, že je D1 nehlasovatelný. Tedy můžeme pokročit.

 

Poslanec Václav Votava: Dále hlasujeme A3, což je závazné posouzení. Stanovisko rozpočtového výboru je souhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 103 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 103, z přítomných 166 pro 148, proti nikdo, návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom měli hlasovat A4, což je snížení limitu pro navracení DPH turistům. Stanovisko garančního výboru je souhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 104 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 104, z přítomných 166 pro 71, proti 62, návrh nebyl přijat. Můžeme pokročit.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní hlasujeme A5, což je daňový řád. Stanovisko výboru je souhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 105, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 105, z přítomných 164 pro 148 proti nikdo, návrh byl přijat. Můžeme dál.

 

Poslanec Václav Votava: Dále hlasujeme A6, což je posunutí účinnosti zákona z 1. ledna 2017 na 1. dubna 2017, stanovisko souhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 106 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 106, z přítomných 167 pro 164, proti nikdo, návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Václav Votava: Dalším návrhem je B1, to jsou výdaje na tvorbu fondu České asociace pojišťoven. Je to můj pozměňovací návrh a stanovisko výboru je souhlasné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP