(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 107. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 107, z přítomných 167 pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali G1, což je osvobození dividend vyplácených obcím a dobrovolným svazkům obcí. Je to pozměňovací návrh pana kolegy Klašky a výbor vyjádřil souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování číslo 108 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 108, z přítomných 167 pro 159. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali H3, což je zrušení solidárního zvýšení daně a je to pozměňovací návrh pana kolegy Vilímce. Výbor nepřijal žádné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 109. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 109, z přítomných 167 pro 42, proti 110. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Václav Votava: Tak protože nebyl přijat H3, můžeme hlasovat I1 a až I3, část 1 pana kolegy Kalouska. Jedná se o zrušení solidárního zvýšení daně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodaj: Stanovisko je negativní.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 110 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 110, z přítomných 167 pro 43, proti 108. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali H7, což je přechodné ustanovení k příspěvkovým organizacím pana kolegy Vilímce. Stanovisko je kladné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Jaké číslo to bylo? - H7. - Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 111 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 111, z přítomných 167 pro 165. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali pozměňovací návrh pod J, je to rozšíření okruhu nepeněžních plnění o knihy pana kolegy Sklenáka. Výbor - souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 112. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 112, z přítomných 167 pro 157, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní jsme u K, což je zrušení osvobození příjmu z chovu včel paní kolegyně Dobešové, ale ten je podle výboru nehlasovatelný. Hovořil jsem o tom i s paní kolegyní, souhlasí s tím.

Takže bychom hlasovali nyní pozměňovací návrh pod písmenem P, je to částečné odbytné u doplňkového penzijního spoření. Je to pana kolegy Zavadila a stanovisko je kladné. (Hlasy z pléna: P nebo B?) P jako Petr nebo Pavel.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan ministr, stanovisko? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 113 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 113, z přítomných 166 pro 163. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali B, B jako Barbora, B2, což je změna režimu DPH pro rozhlasové a televizní vysílání, je to můj pozměňovací návrh s kolegou Jandákem. Stanovisko výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 114. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 114, z přítomných 167 pro 111, proti 42. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Václav Votava: Dále hlasujeme D2, což je nějaká legislativně technická úprava pana kolegy Kubíčka. Souhlasné stanovisko výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 115. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 115, z přítomných 167 pro 165, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali - protože byl přijat pozměňovací návrh A6, tak můžeme hlasovat pozměňovací návrh pana kolegy Šincla a to je F varianta A bez části účinnosti. Jedná se u tohoto pozměňovacího návrhu o rozšíření možnosti upravit pohledávku za dlužníky i v případě reorganizace. Není stanovisko výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 116. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 116: z přítomných 167 pro 72, proti 71. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Václav Votava: Protože nebyla přijata tato varianta, tak můžeme hlasovat o variantě B pod písmenem F, a to bez části účinnosti, je to tedy pan kolega Šincl, zrušení možnosti opravit pohledávku za dlužníky v insolvenci. Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 117. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 117: z přítomných 167 pro 75, proti 70. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Václav Votava: Dalším návrhem bude H1, což je pozměňovací návrh pana kolegy Vilímce. Týká se snížení základní sazby DPH na 19 procent. Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 118. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 118, z přítomných 166 pro 76, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Votava: Tak protože nebyl přijat H1, můžeme hlasovat pozměňovací návrh H2 pana kolegy Vilímce a to je zavedení dvou sazeb DPH ve výši 19 a 10 procent. Stanovisko výboru nebylo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan ministr?

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Nesouhlas, dopad do rozpočtu minus 52 miliard.***
Přihlásit/registrovat se do ISP