(16.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana poslance Romana Sklenáka, že bychom dnes projednávali zákony i po 19. hodině.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 29, z přítomných 177 pro 93, proti 74. Tentokrát návrh byl přijat.

 

Kontrolu elektronického zápisu nevyžaduje nikdo. Konstatuji tedy, že jsme schválili změny v pořadu schůze a naše jednání o zákonech bude trvat nejméně do 21 hodin. (Náhlý hluk v sále.)

A nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pořadu schůze ve znění pozměňovacích návrhů. Před hlasováním ještě předseda klubu TOP 09 František Laudát s přednostním právem. Prosím sněmovnu o klid. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že většina z vás nepovažuje za důležité, abychom se zabývali skandálním postojem vicepremiéra vlády ve věci romského holokaustu, a za druhé, že nepovažujete za důležité, aby se tato Sněmovna zabývala skutečně velmi naléhavě katastrofální situací v rezortu dopravy, jestli vám nevadí, že meziroční propad stavebnictví v České republice je přes 16 %, jestli vám nevadí, že od února klesl počet zakázek, objem financí u inženýrských činností ve stavebnictví o 43 %, jestli vám nevadí, že se občané nedočkají klíčové části Pražského okruhu, jestli vám nevadí, že jste tahali za nos občany Moravskoslezského kraje s prodlouženou Rudnou, a další a další věci, tak jenom říkám, že jednak s tím neskončím. A jestli jste neschválili, aby všichni poslanci a poslankyně měli právo se k té situaci příští týden vyjádřit, tak bohužel dojde jenom pouze na přednostní práva. A to, co vám chci zásadně sdělit, že se dneska klub TOP 09 zdrží podpory programu, který si zřejmě koaliční strana prohlasuje.

Děkuji. (Potlesk některých poslanců klubu TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy budeme hlasovat o programu 49. schůze jako o celku. (Rozruch v sále.) Ještě pan předseda Kalousek? Ne. Můžeme tedy hlasovat o programu schůze.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 30, z přítomných 178 pro 95, proti 64. Návrh programu byl přijat.

 

Než začneme projednávat jednotlivé body, hlásí se nyní s přednostním právem předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. (Hluk v sále. Mnoho poslanců odchází ze sálu.)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, promiňte, že budu chvilku zdržovat, ale poučen starým pravidlem, že stokrát lež se stane pravdou, pokud se někdo rychle neohradí, chtěl bych se teď před vámi přede všemi zastat předsedy naší komise, komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu odposlechů, Daniela Korteho. On nedisponuje přednostním právem, cítím tedy kolegiální povinnost učinit tak za něj.

Pan poslanec Korte byl v brzkých odpoledních hodinách hrubě osočen panem ministrem financí, prvním místopředsedou vlády, s tím, že lže a že pan místopředseda vlády jeho lež zásadně odmítá. Příběh spočívá v tom, že pan předseda Korte jako předseda komise pro kontrolu odposlechů konstatoval na tiskové konferenci holý fakt, že ministr financí při provádění odposlechů porušuje zákon. Odposlechy fyzických osob jsou velmi citlivá věc zasahující do osobní integrity každého občana, proto jsou podrobeny velmi důkladné kontrole, i kontrole parlamentní. Tu kontrolu parlamentní musí plnit Ministerstvo vnitra, Generální inspekce bezpečnostních sborů i ministr financí, neboť i Celní správa je za určitých okolností vybavena pravomocí odposlouchávat.

Celní zákon účinný od 1. 1. 2013 stanoví povinnost dvakrát ročně odevzdávat kontrolnímu orgánu, tedy tomu, kterému předsedá pan poslanec Korte, zprávu o odposleších, tak jako to stanoví ministrovi vnitra, Generální inspekci bezpečnostních sborů. Zatímco Generální inspekce bezpečnostních sborů tak činí, ministr vnitra tak činí v řádných termínech, ministr financí tak nečiní. Někteří z nás mají dokonce pádný důvod se domnívat, že tak nečiní zcela úmyslně.

Když pan poslanec Korte dnes řekl ten holý fakt, ke kterému je námi všemi zmocněn, protože on má provádět tu kontrolu, že ministr financí porušuje zákon, neboť k dnešnímu dni nedoobdržel žádnou zprávu za celé období pana ministra, ač zákon ukládá panu ministrovi tuto povinnost dvakrát ročně, pan ministr reagoval klasickým způsobem: "To je naprostá lež. Já to zásadně odmítám. To je další pseudoaféra, lež. Není to můj osobní problém. Je to problém Celní správy a Celní správa tak činí úplně stejně, jako to činila za pana ministra Kalouska."

Fakt je takový, že to není problém Celní správy. Zákon to ukládá ministru financí jako osobě, ne Celní správě jako instituci. Takže to je osobní problém pana ministra financí. Kdyby tak činilo Ministerstvo financí stejně jako za pana ministra Kalouska, rovněž by porušovalo zákon, protože hlášení za pana ministra Kalouska podle bývalého právního předpisu bylo do té míry liknavé, že se to panu ministru Kalouskovi nelíbilo a do návrhu celního zákona, který byl schválen v roce 2012 jako zákon 17/2012, uložil mnohem přísnější povinnost tehdy sám sobě, tedy ministru financí, podrobovat se parlamentní kontrole v otázce odposlechů. To znamená, i kdyby plnil svoji povinnost tak, jako ji kdysi plnil podle starých zákonů Kalousek, i tak by porušoval zákon. Problém je, že ji neplnil vůbec.

Kontrolní orgán vaší Poslanecké sněmovny za celou dobu mandátu ministra financí marně čeká na jednu jedinou kontrolní zprávu, kterou je povinen ministr financí předat této Poslanecké sněmovně dvakrát do roka. Je to frapantní porušení zákona. Je to ignorování zákona. Je to pohrdání zákonem korunované tím, že předseda kontrolní komise byl osočen a označen za lháře.

Rád bych sdělil Poslanecké sněmovně, že ministr financí nepravdivě a urážlivě osočil předsedu vaší komise za lháře, že ministr financí opakovaně porušuje zákon v otázce odposlechu fyzických osob. Pevně doufám, že pan ministr se pokusí svá slova doložit, nebo se panu poslanci Kortemu omluví a odstoupí z funkce, kterou není schopen dodržovat, aniž by při tom porušoval zákon. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Budeme pokračovat.

Přednostní právo ještě mimo body pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rád bych reagoval, protože já jsem se vlastně dneska dozvěděl, že taková povinnost je. (Smích některých poslanců, ojedinělý potlesk.) Protože pravděpodobně pan Kalousek ty odposlechy vlastně studoval, možná i organizoval, takže se o ně zajímá, já se o ně nezajímám. Já vím, že Celní správa má kompetenci odposlouchávat. Ale nevěděl jsem, že to někomu hlásí, protože jsem se to za období mé funkce nedozvěděl. Tak jak chodil pan Kalousek za svým kámošem Knížkem na Finanční správu a organizoval i různé finanční kontroly, jak jsem nastoupil do funkce, tak pan Knížek mi donesl nějaký papír na ministryni Marksovou, což jsem samozřejmě odmítl, tak chodil stejně na FAÚ, kde tehdá popravil, pamatujeme si na aféru ProMoPro, jak pan ministr zneužil svoji funkci na FAÚ. A vy, když jste přišli z FAÚ z kontrol, tak jsem řekl: Jo, kontrolujte si, co chcete. Dneska tam máte kontrolu, chodíte tam, nevím, co jste tam zjistili. Dokonce FAÚ se oddělí.
Přihlásit/registrovat se do ISP