(16.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Čili druhá alternativa, že bychom tuto informaci projednávali 14. 9. jako druhý bod po pevně zařazených bodech. Zahájil jsem hlasování číslo 20 a ptám se, kdo je pro projednat tuto informaci. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 20. Z přítomných 180, pro 82, proti 71. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní máme před sebou návrh paní poslankyně... aha, pardon, tady mám ještě poznámku o pevném zařazení bodu číslo 140, EET, sněmovní tisk 792, na středu 14. 9. v 18. hodin, ano? Tak, to ještě kolega Laudát, tedy pevné zařazení bodu tisk 792, středa 14. 9. od 18. hodin.

Zahájil jsem hlasování číslo 21. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 21. Z přítomných 180, pro 75, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní se dostáváme k návrhu paní poslankyně Marty Semelové, a to zařazení bodu číslo 137... (O slovo se hlásí poslanec Laudát.) Pan kolega Laudát se hlásí. Omlouvám se, možná že jsem opomněl některý z jeho návrhů.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji pane místopředsedo. Ještě jsem navrhoval třetí, a to je zařazení bodu 152, Kovářová a spol. Jsou to ty sítě pod silnicemi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, pozemní komunikace, sítě v obcích. Dobře. Budeme tedy hlasovat o bodu 152, pevné zařazení bodu na středu 14. 9. jako první bod a jde o zákon o pozemních komunikacích.

Zahájil jsem hlasování číslo 22. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 22. Z přítomných 181, pro 171, proti nikdo. Návrh byl přijat. Vidím, že obce mají u nás zelenou.

 

Budeme pokračovat, a to v tom, co jsem naznačil. Návrh paní poslankyně Marty Semelové na pevné zařazení bodu na úterý 13. 9. Je to bod číslo 137, tisk 780, náhradní výživné, jako první bod odpoledního jednání.

Zahájil jsem hlasování číslo 23. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 23. Z přítomných 181, pro 39, proti 117. Návrh nebyl přijat. A tento bude tedy v pořadí.

 

Nyní máme návrh pana poslance Humla, který navrhuje také na středu předřazení bodu číslo 158, daň z příjmu.

Rozhodneme hlasováním číslo 24, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 24. Z přítomných 181, pro 127, proti 33. Návrh byl přijat.

 

A nyní tady máme poslední návrh, který se týká pevného zařazení bodu číslo 170 v příštím týdnu, a to je návrh Karlovarského kraje o pozemních komunikacích. V úterý 13. 9. jako první bod po pevně zařazených bodech, nebo alternativně 16. 9.

 

Čili prvně hlasujeme 13. 9. jako první bod po pevně zařazených bodech.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 25. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 25. Z přítomných 181, pro 43, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme tedy hlasovat o tom, jestli tento bod číslo 170, tisk 601, budeme projednávat 16. 9. v pátek po pevně zařazených bodech.

Rozhodneme hlasováním pořadové číslo 26, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 26. Z přítomných 181, pro 44, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Zbývá nám tedy poslední, tentokrát procedurální návrh a ten se netýká zařazení bodu, ale lhůty k projednávání návrhů zákonů po 19. hodině, tak jak navrhl pan předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák - který požaduje odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Rozhodneme v souladu s jednacím řádem, že bychom dnes projednávali zákony i po 19. hodině, tak jak je navrženo.

Rozhodneme hlasováním pořadové číslo 27, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 27. Z přítomných 174, pro 87... Návrh byl zatím zamítnut, ale vidím, že je žádost o kontrolu elektronického zápisu o výsledku hlasování. (Probíhá kontrola elektronického zápisu.)

 

Vyčkám kontroly elektronického zápisu o výsledku hlasování. (Velký hluk v sále.) Prosím o klid. Dám slovo panu poslanci Velebovi. Klid prosím.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Pane místopředsedo. Děkuji za slovo. Pan Velebný je u mikrofonu. Děkuji. Takže dámy a pánové, omlouvám se, na sjetině mám křížek, hlasoval jsem pro. Takže se omlouvám a zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Podle zákona o jednacím řádu pan poslanec Velebný zpochybnil elektronický zápis o výsledku hlasování, když jeho vůle byla v elektronickém zápise jiná, než projevil při hlasování. Naplním tedy literu zákona o jednacím řádu a budeme hlasovat o tom, jestli souhlasíte, abychom opakovali toto hlasování, protože je zpochybněno.

Zahájil jsem hlasování číslo 28. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 28. Z přítomných 177, pro 158, proti 3. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP