(18.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Budeme pokračovat podle pořadu schůze a tím je další návrh zamítnutý Senátem. Jde o

5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším
kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 610/7/ - zamítnutý Senátem

Zákon Senát zamítl. Usnesení, jímž to Senát učinil, bylo doručeno jako sněmovní tisk 610/8. Vítám mezi námi senátora Miloše Vystrčila a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu vyjádřil ministr Jiří Dienstbier. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, Senát návrh tohoto zákona zamítl v návaznosti na to, že neschválil novelu Ústavy předtím schválenou Poslaneckou sněmovnou a zaslanou do Senátu už někdy zkraje tohoto volebního období. Poté vlastně nezbylo nic jiného než neschválit i návrh prováděcího zákona. Byť mě to mrzí, tak musím konstatovat, že nelze schválit bez ústavní novely tento zákon, a doporučoval bych těm, kteří souhlasili s rozšířením pravomocí, zdržet se v tomto případě hlasování a tímto způsobem návrh neschválit. Více k tomu nemohu říci. Je to prostě tak.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Dienstbierovi a ptám se, jestli se chtějí k usnesení Senátu postupně vyjádřit zpravodajové, a to nejdříve za garanční výbor pan poslanec Štěpán Stupčuk - nemá zájem, zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Jan Chvojka - nemá zájem a zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Jiří Petrů - také nemá zájem.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se pan senátor Miloš Vystrčil. Prosím, pane senátore, máte slovo. (V sále je hlučno.)

 

Senátor Miloš Vystrčil: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, byť tady pan ministr a senátor Jiří Dienstbier základní podstatu návrhu řekl, tak já si dovolím doplnit ještě návrh o několik informací. Ta základní je o tom, že v rámci jednání o ústavním zákoně, který nakonec nebyl Senátem schválen, došlo k tomu, že Senát měl dvě podmínky, za kterých byl ochoten ústavní návrh zákona o rozšíření NKÚ projednat a případně schválit. Ta první byla, aby znal obsah doprovodného zákona, což se stalo tím, že ten doprovodný zákon do Senátu, byť s velkým zpožděním, doputoval. A ta druhá byla naplnění slibu vlády, který je dokonce obsažen i v programovém prohlášení vlády, a to je, že současně - a to slovo současně je tam napsáno - s návrhem rozšíření pravomocí NKÚ bude předložen návrh na snížení, resp. zjednodušení systému kontrol samospráv. Toto se nestalo, a tudíž Senát pouze dodržel slovo - opakuji, pouze dodržel slovo -, a proto neodsouhlasil ústavní návrh zákona, čímž jsme se dostali do situace, kterou tady popisoval již pan senátor Dienstbier, a to je, že nemá v tomto okamžiku smysl hlasovat pro doprovodný zákon, protože ten doprovodný zákon bez schválení ústavního zákona by nebyl aplikovatelný a dostali bychom se do patové situace.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane senátore, já vás na chvilku přeruším a požádám kolegy ve sněmovně o klid!

 

Senátor Miloš Vystrčil: Já jsem ani nepočítal s tím, že tady bude klid, ale děkuji vám za to, pane místopředsedo.

Proto si vás dovoluji požádat, abyste v rámci zachování nějaké logiky a legislativní čistoty odsouhlasili nebo podpořili návrh Senátu a zákon zamítli. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Vystrčilovi. Nyní v rozpravě pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážený pane senátore, dámy a pánové, já jenom chci poukázat na skutečnost, že je to tak asi měsíc a půl, co jsem stál u tohohle pultíku a přesvědčoval pana ministra Dienstbiera a celou tuto Sněmovnu, abychom jednání o tomto bodě přerušili před závěrečným hlasováním. Říkal jsem vám: schvalme všechny pozměňovací návrhy, ať Senát ví, co je v Poslanecké sněmovně, a nechoďme k závěrečnému hlasování, počkejme, jak se Senát vypořádá s návrhem ústavního zákona. Pan ministr Dienstbier se mi tehdy poškleboval a vykládal, že to je snaha o moji obstrukci slavné vládní snahy o rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu. A dopadlo to přesně tak, jak jsem očekával. Senát neschválil novelu Ústavy a jsme v situaci, že máme hlasovat o zákoně, se kterým většina této Sněmovny souhlasí, ale současně ví, že pro něj hlasovat nemůže, protože takové hlasování by bylo protiústavní. Jenom upozorňuji na to, že jste se zachovali před měsícem a půl pod tlakem pana ministra Dienstbiera jako blázni, že jste mu na to všichni skočili a že příště poslouchejte raději mě než pana ministra Dienstbiera.

Děkuji za pozornost. (Úsměv a potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to byl pan poslanec Marek Benda. S faktickou poznámkou pan kolega Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já mám takový pocit, že někteří z nás vždycky mají potřebu svoji myšlenku zopakovat v prvním čtení, ve druhém, ve třetím, pak ještě jednou... Ano, to, co pan kolega Benda zde říkal, je pravdou. A také je pravdou, že jsem na to reagoval já vysvětlením, že kdybychom učinili to, co navrhoval pan kolega Benda, tak bychom ničemu nepomohli, protože senátorům leží návrh změny Ústavy v Senátu už řadu měsíců či let a čekají právě na to, až jim pošleme tento zákon. A dokud jim ho nepošleme, tak se Ústavou nebudou zabývat. Takže to je začarovaný kruh. A už jsme si to tady vysvětlili, no tak si to můžeme vysvětlovat znovu a znovu, ale prostě je to tak.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Sklenákovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Františka Laudáta, potom s přednostním právem pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Já hodně rychle. Že to tam leží... Přece jste měli domluvit, že buď senátoři schválí novelu Ústavy, nebo neschválí. A že to tam leží... Vy tam máte senátory, my je tam nemáme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy přednostní právo pana poslance Zbyňka Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak teprve teď jsem pochopil rafinovanou taktiku svého ctěného kolegy Romana Sklenáka. On díky tomu, že tak sveřepě prosazoval nelogický postup, dosáhl toho, že změna Ústavy nebyla přijata, a já mu tímto děkuji. My jsme to říkali rovnou, že jsme proti, my jsme takový rafinovaný postup nevolili.

Já chci jenom připomenout všem poslancům a poslankyním, že mají hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A myslím, že ti, kteří pro to byli jednou, pokud budou postupovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, tak pro to budou podruhé.

To, že to je totální neúspěch ministra Dienstbiera, to si přesně můžeme říct. A já za to chci poděkovat Senátu jako celku. A chci připomenout, že vládní koalice má v Senátu ústavní většinu. Není to tak, že každá komora má jinou ústavní většinu. Není to tak. Ale ta arogance a ta lehkost bytí, se kterou to valí před sebou pan ministr Dienstbier - a teď narazil a je to dobře... A až budeme hlasovat tento týden o ombudsmanovi, tak si vzpomeňte, jak dopadají jeho návrhy zákona. A myslím, že budeme taky hlasovat proti, protože v Senátu stejně neprojde, tak můžeme i kolegům v Senátu ušetřit práci. Kdybyste nás totiž poslouchali, tak jste teď trapně nemuseli hlasovat - ti, kteří jste byli pro - proti. A vy takhle hlasovat musíte. Nebo nemusíte? Já nevím. To je otázka na vás. My jsme byli proti, jsme proti. A když Marek Benda něco rozumného navrhoval, tak pan ministr Dienstbier - si pamatuji - obstrukce! Vzpomeňte si, díky obstrukci ODS jsme jednali a schválili to o hodinu později. Nebo možná o dvě. Nebo možná o den. Ale výsledek je výborný. A já vám děkuju, protože my jsme si nepřáli tuto změnu Ústavy a díky rafinovanému postupu předsedy klubu a ministra Dienstbiera to neprošlo. To musím ocenit. A našli jsme možná nechtěné spojence, ale ti spojenci byli účinní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP