(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Ještě jedna přihláška - s přednostním právem pan poslanec Mihola jako předseda klubu KDU-ČSL. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jen velmi krátce, jak jsem slíbil panu předsedovi Sněmovny. KDU-ČSL tento návrh podpoří, byť bych mohl mít řadu kritických výhrad k senátnímu návrhu, jako že jsem je dříve měl. A trošku jsem zklamán z toho, že byla možnost to trošku propracovat, a vlastně je tady stejný návrh, jako přišel do Sněmovny v březnu 2014. Moje představa by byla jiná. Ale beru to pozitivně. Je to šance nebo výzva udělat někdy novelu. Možná že z toho budou mít nejen tam dámy na galerii, ale i další, kterých se to týká, radost. Potom ale nyní je podstatné, aby prošlo to, co je předložené.

A jenom skutečně musím kroutit hlavou nad tím, co tady zaznělo za polopravdy, nesmysly a strašení. Prosím vás, kdyby to takhle všechno bylo, jak tady bylo řečeno, tak život u sousedů, myslím tím v Rakousku, v Německu, by se musel zastavit, musela by to být nějaká absolutní katastrofa, museli bychom tady vítězně zvedat ruce. Tady s panem kolegou Pilným už jsme si některé věci vysvětlili u paní Jílkové v Máte slovo, ale vypadá to, že musíme jít na paní Jílkovou dvě, abychom si to znova dovysvětlili. Ne, říká už ne, už to vzdává. Tak prostě kdyby to fungovalo tak, že ty otevřené supermarkety a hypermarkety tak ženou tu ekonomiku, tak jsme dávno ty západní státy nejen dohnali, ale předehnali za to čtvrtstoletí, co máme všechno daleko více a skoro bez hranic otevřené, a tam to tedy regulují.

Berme to pozitivně, je to kultivující návrh. Neříkejme tady takové pojmy jako zákaz. Prosím vás, proč se tady nerozčiluje někdo, že chce v sobotu, v neděli chodit k lékaři, že má na to právo a okamžitě a stejně jako ve všední den? Taky má jenom pohotovost k dispozici. Doprava. Proč nejezdí stejně často v neděli a v sobotu, když to tedy takhle srovnáváme? Takže opravdu si myslím, že mnohé argumenty tady byly hodně nefér. Měli bychom myslet na ty, kterých se to týká, na ty prodavače a prodavačky, které často místo těch chimérických příplatků dostávají k dispozici pouze náhradní volno nebo takovou náhradu, která nestojí za řeč.

A bylo tady zmíněno sociální inženýrství. Jak říkám, chtěl bych se mít tak tržně, jak je to v těch západních zemích, ke kterým se najednou neznáme, jako je Německo a Rakousko, a které nás historicky a kulturně, se kterými se nejvíce spojujeme, tak klidně řeknu, že bych chtěl být takový sociální inženýr jako Baťa nebo víc takovýchhle vynikajících osobností, protože i on byl v tomhle pojetí, jak to tady zaznívalo, sociální inženýr, který myslel na své zaměstnance a jejich spokojený život.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miholovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Žel, vidím tady ještě dvě faktické poznámky - pan poslanec Fiedler a pan kolega. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Myslím, že pan předseda Mihola řekl pěkný příklad, který se mi velmi líbil. Tak to bychom potom měli chtít chodit na úřady v sobotu, v neděli, k lékaři, měli bychom chtít, aby PPL rozváželo balíky v sobotu, v neděli, to bychom tady mohli ještě hodně dlouho debatovat.

Škoda, že naši předchůdci tady v této Poslanecké sněmovně se tak nezastávali podnikajících malých českých firem v době, kdy sem vstupovaly ty velké megařetězce, které je likvidovaly. To je velká škoda. To jsme mohli mít větší zaměstnanost. Možná problém s tou pracovní dobou nebo s tou provozní dobou bychom tady nemuseli řešit, protože ono to tenkrát fungovalo úplně jinak. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan kolega Šrámek s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo. Na vystoupení pana Jiřího Miholy nelze nezareagovat. Prosím vás, tento zákon je diskriminační. Dovolte mi, abych ještě jednou řekl, to sociální inženýrství nespočívá v tom sociální - tady pro pana poslance Zavadila. To spočívá v tom inženýrství. To inženýrství spočívá v tom, že my jedněm říkáme, aby měli zavřeno, druhým říkáme, aby měli otevřeno. Ti, kteří mají 180metrový obchod, budou moci prodávat. Ti, co mají 220, nemohou. Ti, co mají obchod, budou mít zavřeno. Ti, co něco vyrábějí, nebo ty různé montovny, ti zase budou pracovat. To není o tom, že myslíte na zaměstnance nebo na zaměstnavatele. Ten zákon je prostě diskriminační. Buďto tedy udělejme pro všechny, anebo pro nikoho. Jinak to nemá smysl.

Bude se to obcházet. Obchody se budou zmenšovat. Budou se dělit na půl, na třetiny. Je to prostě absolutní nesmysl. Dejme to pro všechny, aby to byl tedy sociální, a pro to zvednu ruku, anebo tedy pro nikoho, a pro to samozřejmě taky zvednu ruku. Tohle je diskriminační ze všech stran. Já budu hlasovat proti tomu pozměňovacímu návrhu i proti tomu druhému. Děkuji. (Zvedá se hladina hluku v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Františka Laudáta. Pokusím se vám zjednat klid, pane poslanče. Prosím o ztišení. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Jenom chci říct, že pod tíhou nezvratných argumentů pana kolegy Miholy jsem se v minulých měsících přece jenom začetl do nějakých statistik a nějakých záležitostí ve velmi regulované Francii. Tam vymysleli už před mnoha a mnoha lety regulaci prodeje. A můžu vám říct, že lidé si vynucují - vynucují si - s postupem doby právě to, aby tyto obchody byly otevřeny, tak se to nějakým způsobem prolamuje v poměrně masovém měřítku, obchází se to. A je to přesně to, co snad nechceme - nastolovat takový systém, který pak nutí lidi k obcházení. A už to tady padalo od mého předřečníka - já se pod to podepisuji - že jste selektivně v rámci jakéhosi populismu vytrhli jenom jednu skupinu obchodů. A ještě kritérium je rozměr.

Nezlobte se na mě, jako nechť tady vzniká to, co lidé chtějí. A lidé v nějaké chvíli i z časových důvodů zatím upřednostňují hypermarkety, supermarkety, nebo prostě velké prodejny. Ono to není o těchhle. Vy totiž míříte i na nějaké, já nevím, třeba zahradníky a podobně. Ono to není až tak, že si myslíte... Nedomysleli jste dopady toho zákona. A vžijte se do role, že vy si pronajmete nějaké prostory v takové velké prodejně, dáte tam několik milionů investici a teď vám někdo nařídí bez znalosti věci, že najednou ze dne na den vám to skončí. Už jste tady těchhle zákonů přijali velmi mnoho. Já vás před tím varuji. Nechte lidi, ať si žijí, ať podnikají. A kdo chce pracovat v takových obchodech, ať tam pracuje. Dneska je nadbytek pracovních míst, nabídka ve vztahu k poptávce, tak prosím nechte lidi, ať si rozhodují o svém životě sami. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času u faktické poznámky kolegy Františka Laudáta. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. (Hluk v sále.) Přikročíme k hlasování. Má zájem zpravodaj, nebo navrhovatel o závěrečné slovo? Není tomu tak. Můžeme tedy hlasovat podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Všechny vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci, abychom zjistili aktuální stav v Poslanecké sněmovně. Konstatuji, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme v hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, podle sněmovního tisku 275/6, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 275/7."

Zahájil jsem hlasování číslo 30. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 30, z přítomných 154 pro 89, proti 60. Návrh byl přijat. (Potlesk poslanců KDU-ČSL, ČSSD a KSČM.) Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji pánům senátorům, děkuji samozřejmě i zpravodajům a končím bod číslo 1. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP