(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 47. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 47. schůze ve čtvrtek 12. května a pozvánka vám byla rozeslána v pátek 13. května.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan kolega Tejc hlasuje s kartou číslo 3.

 

Přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Adolfa Beznosku a pana poslance Václava Klučku. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Pokud tomu tak není, budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby ověřovateli této schůze byli pánové poslanci Beznoska a Klučka. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 1, přihlášeno je 106, pro 95, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. A já tedy konstatuji, že jsme ověřovateli 47. schůze určili pány poslance Beznosku a Klučku.

 

Chtěl bych vás informovat, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Adam - osobní důvody, paní poslankyně Aulická Jírovcová - pracovní důvody, pan poslanec Černoch od 17. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Fiala - bez udání důvodu, paní poslankyně Havlová 16.00 až 23.30 - pracovní důvody, pan poslanec Heger - pracovní důvody, pan poslanec Horáček do 16. hodiny - zdravotní důvody, paní poslankyně Chalánková - pracovní důvody, paní místopředsedkyně Jermanová - pracovní důvody, paní poslankyně Maxová do 14.45 hodin - zdravotní důvody, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, pan poslanec Snopek - zahraniční cesta, pan poslanec Šidlo - osobní důvody.

Z členů vlády tady mám omluvu pana ministra financí, ale ten je přítomen. Dobrá, později, z pracovních důvodů. Zatím je přítomen. Pan ministr Jurečka - osobní důvody, paní ministryně Marksová - zahraniční cesta, pan ministr Stropnický - pracovní důvody a pan ministr Zaorálek do 17. hodiny - zahraniční cesta. Tolik tedy omluvy.

Paní poslankyně Strnadlová má kartu 16, pan poslanec Birke má kartu 17, pan poslanec Okleštěk má kartu 20. (V sále je silný hluk.)

A teď bych vás chtěl v rámci stanovení pořadu 47. schůze nejprve informovat o návrzích, na kterých se dohodlo dnešní politické grémium. Navrhujeme následující: abychom dnes 24. května jako první bod projednali bod 202...

Kolegyně, kolegové, ale já prosím o klid. Prosím, abyste se usadili.

Takže jako první bod dnes bod 202 - Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Štěpána Stupčuka. A poté bychom projednali body 1 až 4 a poté zařadili a projednali nový bod, a to bod s názvem Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k přednášení návrhů na změnu schváleného pořadu schůze Poslanecké sněmovny, což je dokument 4381.

Ve středu 25. května bychom zahájili jednací den bodem 150, což je třetí čtení tisku 508, ochrana zdrav, a jako první dva body po polední přestávce bychom pevně zařadili body 203 a 204, což je kontrola finančních zpráv a doplnění finančních zpráv, dokumenty 4363 a 4364.

Ve čtvrtek 2. června v 11 hodin pevně zařadit bod 225, což je zpráva o činnosti VOP za rok 2015. To je z mojí strany vše jako návrhy grémia.

Teď tady mám přednostní právo pana předsedy Kováčika. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji u příležitosti zahájení této schůze pozdravil a popřál zdárný průběh tak, jak si každý z nás představujeme. (V sále je hlučno.)

Současně mi dovolte, abych vás požádal o zařazení nového bodu na tuto schůzi Poslanecké sněmovny. Bod se nazývá Zpráva vlády k řešení situace v hornictví se zřetelem - (Předsedající zvoní pro uklidnění v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, já se omlouvám, ale prosím o klid ve sněmovně. Děkuji.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedo. Pro jistotu přečtu ještě jednou, aby všichni doopravdy slyšeli a měli možnost se vážně zamyslet. Bod by se nazýval Zpráva vlády k řešení situace v hornictví se zřetelem k vývoji v Ostravsko-karvinských dolech.

K tomu chci poznamenat, že již v roce 1998 tehdejší poslanec, člen klubu KSČM Jaroslav Gongol, starší z vás a ti, co jsou z Moravskoslezského kraje, znají bývalého kolegu Gongola jako významného činitele v hornictví, dlouholetého ředitele dolů. Člověka, který jako málokdo situaci v lokalitě, v regionu a v té profesi znal. A on už tehdy ve svém projevu zde z tohoto místa v Poslanecké sněmovně upozorňoval na hrozící rizika a blížící se nebezpečí a možné dopady, které mohou v souvislosti s těžbou, s jejím útlumem, s přesunem i vlastnickým, který tehdy probíhal, nastat. Tehdy byl tehdejším ministrem Dlouhým, tuším, označen za zlobivého poslance, za zlobivé dítě. A ono už je to skoro dvacet let a po těch skoro dvaceti letech, tedy přesně osmnácti letech, přichází situace, která téměř do písmene tehdejšího projev, který si můžete najít ve stenozáznamu, potvrzuje. (Neustálý hluk v sále.)

Komunističtí poslanci a poslankyně opakovaně žádají -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já ještě jednou a potřetí žádám sněmovnu o klid. Pokud chce někdo diskutovat, prosím mimo jednací sál. A platí to i pro předsedy dvou nejsilnějších klubů. Děkuji.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedo. Nebojte se, nebudu potřetí zahajovat svůj návrh, protože kdo chtěli slyšet, slyšeli. Kdo slyšet nechtěl, tak nebude poslouchat, i kdyby zde bylo ticho jako v kostele, jak se říká.

Jde o to, že komunističtí poslanci a poslankyně nepřicházejí s tímto návrhem poprvé a nepřicházejí s tím jako s nějakým objevným řešením nebo objevnou situací jenom proto, že se momentálně i v Moravskoslezském kraji blíží volby. Můj poněkud delší úvod, než mívám ve zvyku, směřoval právě k tomu, že podpora pracovních míst, jejich udržení, podpora důstojného života je naším dlouhodobým a dlouholetým programem bez ohledu na volby.

Dále jsme přesvědčeni o tom, že situace se netýká a nemůže týkat pouze OKD. Vzpomeňme jen, nebo promítněme si jen situaci, která může vzniknout na severu Čech v souvislosti s neprolomením limitů. V souvislosti s dotěžením těžitelných zásob, kde opět může nastat situace velmi podobná situaci v OKD. A zaměstnanci, kteří tam jsou, stejně jako zaměstnanci v OKD jsou buď vzhledem k věku nebo vzhledem k opotřebení nebo vzhledem ke specializované profesi velmi těžko uplatnitelní v jiných, náhradních oborech, v jiném, náhradním řešení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP