(Jednání zahájeno v 9.00 hodiin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pěkné dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený člene vlády. Zahajuji další jednací den 44. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan předseda Hamáček má náhradní kartu číslo 13 a pan poslanec Jeroným Tejc má náhradní kartu číslo 15.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Vojtěch Adam od 12 hodin ze zdravotních důvodů, pan poslanec Ivan Adamec bez udání důvodů, paní poslankyně Markéta Adamová z osobních důvodů, pan místopředseda Jan Bartošek z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Zdeněk Bezecný bez udání důvodu, paní poslankyně Vlasta Bohdalová z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Jana Hnyková z pracovních důvodů, pan poslanec Jaroslav Holík z pracovních důvodů, paní poslankyně Jitka Chalánková z osobních důvodů, paní místopředsedkyně Jaroslava Jermanová z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Simeon Karamazov z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Rom Kostřica z osobních důvodů, paní poslankyně Radka Maxová z rodinných důvodů, pan poslanec Josef Novotný z pracovních důvodů, pan poslanec Igor Nykl ze zdravotních důvodů, pan poslanec Miroslav Opálka ze zdravotních důvodů, pan poslanec Herbert Pavera z osobních důvodů, paní poslankyně Miloslava Rutová od 11 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Sedláček z pracovních důvodů, paní poslankyně Marta Semelová z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Karel Schwarzenberg od 9 do 10.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Ladislav Šincl ze zdravotních důvodů, pan poslanec Pavel Šrámek ze zdravotních důvodů, pan poslanec František Vácha z osobních důvodů, pan poslanec Vladislav Vilímec z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Volný od 13 hodin do konce jednání z pracovních důvodů, pan poslanec Václav Votava z osobních důvodů, pan poslanec Rostislav Vyzula z rodinných důvodů, paní poslankyně Markéta Wernerová z pracovních důvodů a pan poslanec Jiří Zlatuška z důvodu zahraniční cesty.

Dále se omlouvají tito členové vlády: pan premiér Bohuslav Sobotka od 11 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Andrej Babiš ze zdravotních důvodů (potlesk vpravo), pan Pavel Bělobrádek z pracovních důvodů, pan ministr Marian Jurečka z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Robert Pelikán z pracovních důvodů, pan ministr Dan Ťok z pracovních důvodů, paní ministryně Kateřina Valachová z pracovních důvodů, pan ministr Lubomír Zaorálek z pracovních důvodů a pan ministr Martin Stropnický dnes z pracovních důvodů.

Paní poslankyně Strnadlová má náhradní kartu číslo 16.

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáním pevně zařazených bodů 221 a 222, sněmovní tisky 726 a 755, zprávy, jejichž předkladatelem je Česká národní banka. Dále bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům z bloku třetích čtení. Potom bychom projednali bod 71, sněmovní tisk 597, první čtení.

Na závěr jedno technické sdělení. V neděli 8. května bude v prostorách Poslanecké sněmovny probíhat den otevřených dveří. Důrazně na vás apeluji, abyste si veškeré materiály ze svých lavic uklidili, jinak budou skartovány. Opakuji, všechny materiály z lavic si prosím ukliďte, jinak budou skartovány.

Tak a teď k pořadu schůze se jako první hlásí pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chtěl bych požádat o pevné zařazení bodu číslo 75, sněmovní tisk 724, což je vládní návrh novely autorského zákona, na dnešek 6. května po již pevně zařazených bodech. Děkuji předem za podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Bod 75, sněmovní tisk 724, autorský zákon dnes po pevně zařazených bodech. Ptám se, kdo další se hlásí k pořadu schůze.

Pan poslanec Okleštěk má náhradní kartu číslo 17.

 

Pokud se nikdo další nehlásí k pořadu schůze, budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Miholy, abychom bod 75, sněmovní tisk 724, autorský zákon, zařadili dnes po pevně zařazených bodech.

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 447, přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro 119, proti žádný, návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze a nyní přistoupíme k projednání pevně zařazených bodů, jejichž předkladatelem je Česká národní banka. Je nutno odhlasovat podle § 52 odst. 3 jednacího řádu Poslanecké sněmovny účast pana guvernéra Miroslava Singera při projednávání bodu 222, sněmovní tisk 755, druhý pevně zařazený bod jednání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přítomnost pana guvernéra Miroslava Singera, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 448, přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců, pro 127, proti 2, návrh byl přijat.

 

Dovoluji si mezi námi přivítat pana guvernéra České národní banky Miroslava Singera. Vítejte, pane guvernére.

Ruším omluvu pana poslance Opálky, evidentně tady je.

 

Prvním bodem našeho jednání je

221.
Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2016
(Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2015)
/sněmovní tisk 726/

Podle zákona číslo 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, je Česká národní banka povinna podávat Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát ročně k projednání zprávu o měnovém vývoji. Prosím pana guvernéra České národní banky Miroslava Singera, aby tuto zprávu uvedl.

 

Guvernér ČNB Miroslav Singer Vážený pane premiére, vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, formálně je na programu projednání zprávy o inflaci 1/2016, která byla publikována v únoru. Vzhledem k tomu, že jsme včera projednali zcela čerstvou prognózu, kterou v pátek 6. května budeme publikovat, její shrnutí, a příští týden vejde v platnost, dovolím si nezatěžovat vás více než tři měsíce starými údaji a zkusím shrnout čerstvý pohled. (V sále je silný hluk!)

Rychlý růst české ekonomiky pokračoval i v posledním čtvrtletí loňského roku, byť proti předchozím dvěma čtvrtletím zpomalil. K tomu růstu přispívají zejména fixní investice a spotřeba domácností. Z hlediska sektorů -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Velmi se omlouvám, pane guvernére, ale je velmi nedůstojné, poslouchat zprávu a přitom hovořit. Prosím, aby ti, co vedou hovory, je přenesli do předsálí. Děkuji.

Prosím, pane guvernére.

 

Guvernér ČNB Miroslav Singer Děkuji. Pokud jde o to které odvětví, zda dále k růstu přispívá zpracovatelský průmysl, ale výrazné oživení pokračuje i v sektoru služeb. Domácí ekonomický růst se projevuje příznivě na trhu práce, nezaměstnanost se snižuje na historické minimum.

Celková meziroční inflace se nadále přiblížila nule, nadále se však korigovaná jádrová inflace nacházela nad jedničkou.

Nová prognóza předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu jako nástroje měnové politiky do poloviny roku 2017. Poté je konzistentní nárůst úrokových sazeb. Návrat do standardního režimu přitom nepovede k dramatickému skokovému posílení kurzu na mírně nadhodnocenou úroveň před vstupem do intervenčního režimu, mimo jiné kvůli tomu, že v mezidobí dochází k průsaku slabšího kurzu korunu do domácích cen i dalších veličin. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP