(17.50 hodin)
(pokračuje Pelikán)

Z tohoto důvodu říkám a opakuji, že nejlepší je, aby justice co nejdříve uvolnila objekt k tomu, aby byl využit, smysluplně využit buď jinými státními orgány, anebo někým docela jiným, např. za participace města, které, pokud je mi známo, o něco takového zájem má. Žel bohu, k tomu je potřeba, aby samotná paní předsedkyně toho soudu podepsala papír o tom, že je to tzv. nepotřebný majetek, a ona to učinit z důvodů mně nepochopitelných odmítá. Jediné, na čem visí řešení té věci, je právě její podpis. Doufám, že nebude viset dlouho.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane ministře, za vaše odpovědi. Ty mě moc nepotěšily. Rozumím tomu, že jsou okresní soudy, které jsou na tom ještě hůř, nicméně jako... převod, řekněme, na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bude znamenat, a protože já vím, že žádné státní instituce o tu budovu nemají zájem právě asi z důvodu nákladnosti rekonstrukce, nehledě na to, že je to památková budova, tak možná potom by byl ten převod. Město začíná znovu uvažovat po x letech o bezúplatném převodu, ale to by byl opět danajský dar. My už jsme se o tom bavili, protože jsem zastupitel města, několikrát, a já říkám, pokud bude smysluplné využití, tak ano.

Můj dotaz ještě zní jeden. Vy jste ve své odpovědi tehdy 11. února sdělil, že hlavním záměrem rekonstrukce má být vybudování muzea, že je to úkol Ministerstva kultury. To asi ano. Nicméně víme, jaký rozpočet má Ministerstvo kultury, a v současné době nemá ani na navýšení platů. (Předsedající: Čas.) Takže určitě jediná věc je domluvit se mezi sebou a trošku přesvědčit pana ministra financí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Já se u pana ministra financí rád přimluvím. Je mi známo, že pan ministr financí se sám na to místo chystá, pojede se tam podívat, nejlépe ho případně přesvědčí místo samo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Protože paní poslankyně Kovářová stáhla interpelaci, interpelace pana poslance Bendla bude dnes poslední.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já jsem úmyslně napsal "násilné předkupní právo" do názvu interpelace, protože to považuji za zvůli státu. Jestliže v návrhu zákona o ochraně přírody a krajiny navrhuje pan ministr Brabec, aby se v národních parcích, v přírodních rezervacích, přírodních památkách a pozemcích souvisejících s jeskyněmi daly lidem, kteří tam mají půdu, pozemky, majetky, daly státní plomby na katastru nemovitostí, aby oni nemohli už dále nakládat se svým majetkem a byli povinni, pokud jej budou chtít komukoli prodat, byli povinni prodat státu. To je něco, čím se vracíme podle mě před rok 1989 a co by se nemělo v naší legislativě vůbec objevovat. Měl by se stát dohodnout s těmi lidmi. Ale to, že jim dá plomby na jejich majetky, považuji za něco, co bych od této vlády, a tím méně od hnutí ANO vůbec neočekával.

Chci se alespoň zeptat ministra Brabce, ministra životního prostředí, zda ví, kolika fyzických a právnických osob se takováto plomba bude týkat v případě přijetí zákona o ochraně přírody a krajiny. Prosím o tato čísla, zdali je to možné, zdali to vůbec ví. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Jak jsem řekl, toto byla poslední interpelace. V tom případě končím dnešní jednací den a přerušuji naše jednání do zítra do 9 hodin, kdy se zde opět sejdeme. Děkuji a přeji hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 17.54 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP