(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 44. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: já se omlouvám od 14.30 z pracovních důvodů, dále pan poslanec Beznoska - zahraniční cesta, pan poslanec Marek Černoch z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Ivana Dobešová z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Jan Farský z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Matěj Fichtner z důvodu zahraniční cesty, Petr Gazdík z pracovních důvodů, Pavel Holík z důvodu zahraniční cesty, Hovorka Ludvík z pracovních důvodů, Jitka Chalánková ze zdravotních důvodů, Igor Jakubčík z pracovních důvodů, Miloslav Janulík z pracovních důvodů, Jaroslava Jermanová od 14 do 16 hodin z pracovních důvodů, Rom Kostřica z pracovních důvodů, Josef Nekl z důvodu zahraniční cesty, Josef Novotný z pracovních důvodů, Igor Nykl ze zdravotních důvodů, Miroslav Opálka ze zdravotních důvodů, Gabriela Pecková z pracovních důvodů, Marie Pěnčíková z osobních důvodů, Lukáš Pleticha z pracovních důvodů, Anna Putnová z pracovních důvodů, Karel Rais ze zdravotních důvodů, Antonín Seďa z důvodu zahraniční cesty, Pavel Šrámek z důvodu zahraniční cesty, Milan Urban bez udání důvodu, Dana Váhalová z pracovních důvodů, Kristýna Zelienková z důvodu zahraniční cesty, Jiří Zemánek od 14.30 ze zdravotních důvodů.

Dále se omlouvají tito členové vlády: Richard Brabec z důvodu zahraniční cesty, Marian Jurečka z pracovních důvodů, Michaela Marksová z důvodu zahraniční cesty, Svatopluk Němeček z důvodu zahraniční cesty, Robert Pelikán z důvodu zahraniční cesty, Martin Stropnický z pracovních důvodů, Kateřina Valachová z pracovních důvodů a Lubomír Zaorálek do 11 hodin ze zdravotních důvodů.

Dále oznamuji, že dnes bude s náhradní kartou číslo 3 hlasovat pan poslanec Tejc.

Dnešní jednací den bychom měli zahájit pevně zařazenými body z bloku třetího čtení. Jsou to body 161 a 189, sněmovní tisky 610 a 570. Poté bychom měli projednávat další pevně zařazené body 62, 78 a 75. Jsou to sněmovní tisky 683, 559 a 724. Volebním bodům 206 až 209 bychom se měli věnovat ve 12.30 hodin.

Dále připomínám, že na 14.30 hodin jsou pevně zařazeny další body, a to 54, 55, 144, 50, 53 a 56. Jsou to sněmovní tisky 763, 764, 668, 495, 681 a 653.

S náhradní kartou číslo 13 bude hlasovat pan poslanec Vondráček.

Než přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů, eviduji zde řadu přihlášek s přednostním právem a další přihlášení v souvislosti s návrhem na změnu programu. Jako první se hlásí pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, můžete mluvit.

Žádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení, aby bylo dobře rozumět. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Dobré ráno, dámy a pánové, my jsme si minulý týden - mluvím za TOP 09 - nechali udělat statistiku, jak funguje tato Poslanecká sněmovna v tomto volebním období. Jak již bývá standardem, tak prakticky nikoho to nezajímalo. Při projednávání návrhu pořadu schůze na jednotlivé týdny na politických grémiích Sněmovny už prakticky delší dobu vymizela jakákoliv snaha ze strany většinové koalice zařazovat body opozice. Včera jsme dostali jakýsi nejasný, mlhavý příslib po několika měsících... (Odmlka pro hluk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, ale žádám zvlášť pravou část jednacího sálu o ztišení!

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Dostali jsme jakýsi mlhavý příslib, ale není to vůbec jisté, na úterý 3. května, s tím, že předtím jsou zařazeny body, které budou zřejmě významně dlouhou dobu, nebo mohou být významně dlouhou dobu, diskutovány. Není jasné, zda koalice neprosadí preferenčně zase předřazení bodů dalších, které požadoval předseda klubu hnutí ANO.

Pro vaši informaci, když vezmeme toto volební období, bohužel vzhledem k tomu, že koalice se chová při formování programu jednotlivých schůzí velmi chaoticky, pak si tady i při nedohodě navrhuje jednotlivé body, nechce projednat, byť s negativním stanoviskem nebo výsledkem, opoziční návrhy, tak se navyšuje dramaticky počet projednávaných bodů. Je zcela jasné, že takový program nemůže být vyčerpán nikdy. Už jenom historicky můžeme vzpomínat na jednu schůzi v období Nečasovy vlády, kdy tehdejší předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová řekla, že byly vyčerpány všechny body programu schůze, a schůze byla předčasně ukončena, protože již nebylo co projednávat z toho, co bylo v celém zásobníku programu.

Tak pro vaši informaci - nebudu citovat schůze, které jsou mimořádné, kde je předem daný program, nesmí se měnit a vždy je to buď o několika bodech, či přímo monotematické, jak tomu bude i zítra.

Na 1. schůzi v tomto volebním období bylo na programu 21 bodů. Na schůzi druhé 27, na 4. schůzi 23. Mluvím o řádných schůzích. Na 6. schůzi už to vzrostlo na 81, což je podle mého názoru tak zhruba limit, co je stihnutelné, pokud se nevyužívá nebo nezneužívá variabilní týden, či dokonce mimořádné dny už z poslaneckých týdnů. Takže na 6. schůzi 81 bodů. Na sedmé to kleslo na 59, na osmé už bylo na programu 86 bodů, na desáté 116 bodů, na 17. schůzi 178, na 19. to kleslo na 137, 23. měla 140 bodů, 25. schůze měla 159 bodů, 26. schůze 131 bodů, 27. schůze 139 bodů...

Pane místopředsedo, já se obávám, že pokud nezjednáte klid, tak snad požádám o přestávku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP