(Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, pane ministře, zahajuji třetí jednací den 44. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Adamec - bez udání důvodu, paní poslankyně Balaštíková od 13 h - pracovní důvody, pan poslanec Běhounek od 9.45 do 11.30 h - pracovní důvody, pan poslanec Birke - bez udání důvodu, paní poslankyně Černochová do 11 h - pracovní důvody, pan poslanec Čihák - zdravotní důvody, paní poslankyně Fischerová - zdravotní důvody, pan místopředseda Gazdík - zahraniční cesta, pan poslanec Heger od 14.30 do 18 h - pracovní důvody, paní poslankyně Chalánková - zdravotní důvody, pan poslanec Chalupa - pracovní důvody, pan poslanec Jakubčík od 12 h - pracovní důvody, pan poslanec Kádner - zdravotní důvody, pan poslanec Kolovratník do 13 h - pracovní důvody, paní poslankyně Kovářová do 11.30 h - pracovní důvody, paní poslankyně Langšádlová - zahraniční cesta, pan poslanec Laudát - osobní důvody, paní poslankyně Lorencová - zdravotní důvody, paní poslankyně Matušovská - zdravotní důvody, pan poslanec Sedláček od 11 do 14 h - osobní důvody, paní poslankyně Nováková - zdravotní důvody, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, pan poslanec Okamura - pracovní důvody, pan poslanec Pilný - pracovní důvody, pan poslanec Soukup - pracovní důvody, pan poslanec Šrámek - pracovní důvody, pan poslanec Urban do 11 h - bez udání důvodu, paní poslankyně Váhalová - pracovní důvody, pan poslanec Vozka - pracovní důvody, pan poslanec Zahradníček - zahraniční cesta, paní poslankyně Zelienková - zahraniční cesta, pan poslanec Zemánek - zdravotní důvody, pan poslanec Zlatuška do 13 h - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: pan premiér do 14.30 h - pracovní důvody, pan vicepremiér Babiš - pracovní důvody, pan vicepremiér Bělobrádek - zahraniční cesta, pan ministr Chovanec do 11.15 - pracovní důvody, pan ministr Jurečka - zahraniční cesta, paní ministryně Marksová do 11 h a z odpoledního jednání - pracovní důvody, pan ministr Mládek - pracovní důvody, pan ministr Němeček - pracovní důvody, pan ministr Pelikán do 14.30 h - pracovní důvody, paní ministryně Šlechtová - zahraniční cesta, pan ministr Ťok - pracovní důvody, paní ministryně Valachová do 14.30 h - pracovní důvody a pan ministr Zaorálek - pracovní důvody. Tolik tedy omluvy.

Pan poslanec Velebný hlasuje s kartou číslo 3.

Dnešní jednání zahájíme bodem 230, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 hodin proběhne jejich losování.

 

Otevírám tedy bod

230.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

První interpelací je interpelace paní poslankyně Jitky Chalánkové na paní ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou ve věci rozdělování sourozenců při mezinárodních adopcích. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 740. Paní poslankyně Chalánková je omluvená, takže v tom případě tato interpelace propadá a dále o ní jednat nebudeme.

Otevírám druhou interpelaci. To je interpelace, ve které pan ministr vnitra Milan Chovanec odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Ondráčka ve věci vybavení policistů hlavního města Prahy. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 741. Otevírám rozpravu a prosím pana poslance Ondráčka.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. Pane ministře (Hermane), jediný, který jste přítomen, kolegyně, kolegové, vzhledem k omluvě pana ministra vnitra je asi zbytečné, abychom tuto interpelaci zde otevírali, takže požádám o její přerušení do přítomnosti pana ministra. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. To je návrh, o kterém musíme hlasovat. Ale já vyčkám, dokud na tabuli nebude potřebné kvorum. (Podle tabule je přítomno 63 poslanců, předsedající čeká.) Já bych chtěl požádat, pokud jsou v kuloárech ještě někteří poslanci, aby se dostavili do jednacího sálu, abychom mohli hlasovat. (Další chvíle čekání.) Potřeboval bych ještě dva poslance... Už jsme dosáhli kvora, tak doufám, že to vydrží.

 

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Ondráčka, abychom přerušili tuto interpelaci. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 119, přihlášeno je 78, pro 73, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Další interpelací je interpelace paní poslankyně Jany Černochové na pana ministra financí Andreje Babiše. Paní poslankyně je řádně omluvena, tudíž interpelace odpadá.

Další interpelací je interpelace pana poslance Grebeníčka na přítomného ministra kultury Daniela Hermana ve věci ohrožování a poškození národního kulturního dědictví v souvislosti s vyřazením Červeného domku v Kostelci na Hané spojeného s památkou básníka Petra Bezruče ze seznamu nemovitých kulturních památek. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 757. Otevírám rozpravu. Pan poslanec Grebeníček má zájem vystoupit. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, interpeloval jsem ministra kultury Daniela Hermana v souvislosti s rozhodnutím Ministerstva kultury vyškrtnout ze seznamu nemovitých kulturních památek Červený domek Petra Bezruče v Kostelci na Hané. Z ministrovy odpovědi, kterou máte k dispozici, se můžete přesvědčit, že ministr odpověděl vcelku seriózně. Musím ocenit zejména to, že projevil jistou vstřícnost, když mě informoval, že ministerstvo jedná dokonce o určité nápravě. Podle ministrova sdělení má být domek Petra Bezruče, který je cenným příkladem dobové místní architektury, zachráněn tím způsobem, že ministerstvo jej zařadí znovu mezi kulturní památky, tentokráte ovšem bez Petra Bezruče, který má být podle sdělení ministra Hermana připomenut jen pamětní deskou.

I když vnímám příznivě ministrovu osobní vstřícnost, přece jen dosavadní postup jeho úředníků a jeho konstatování, že ministerstvo nenese žádnou odpovědnost ani za návrh ani za skandální nekvalifikovanou a účelovou argumentaci navrhovatelů, mne spolu s jistým deficitem některých konkrétních informací, o které jsem žádal, vedly k tomu, že jsem požádal o zařazení této interpelace k ústnímu projednání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP