Sněmovní tisk 757
Písemná interpelace M. Grebeníčka na D. Hermana ve věci ohrožování a poškozování národního kulturního dědictví

Dokument

Autor: doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Úplný název: Písemná interpelace poslance Miroslava Grebeníčka na ministra kultury Daniela Hermana ve věci ohrožování a poškozování národního kulturního dědictví v souvislosti s vyřazením Červeného domku v Kostelci na Hané, spojeného s památkou básníka Petra Bezruče, ze seznamu nemovitých kulturních památek
Adresát: Mgr. Daniel Herman
Podáno dne: 28.01.2016
Odesláno adresátovi: 3.02.2016
O zařazení na schůzi požádáno dne: 24.03.2016

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 30. 3. 2016 jako tisk 757/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 14. 4. 2016
    Výsledek hlasování: Bez usneseníHesla věcného rejstříku: Interpelace

Deskriptory EUROVOCu: nemovitost, ochrana kulturního dědictvíISP (příhlásit)