(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, zahajuji další jednací den 42. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Já hlasuji s kartou číslo 3.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: pan poslanec Petr Adam - pracovní důvody, pan poslanec Vojtěch Adam od 12 hod. - zdravotní důvody, pan poslanec Birke bez udání důvodu, pan poslanec Farský - osobní důvody, pan poslanec Fiedler - rodinné důvody, paní poslankyně Fischerová od 12.30 do 14 hod. - pracovní důvody, pan místopředseda Gazdík - osobní důvody, pan poslanec Holeček Jiří - rodinné důvody, pan poslanec Jandák - zdravotní důvody, pan poslanec Kádner - pracovní důvody, pan poslanec Kořenek - zdravotní důvody, paní poslankyně Nohavová - pracovní důvody.

Pan poslanec Kolovratník karta číslo 16.

Paní poslankyně Nováková do 12 hod. - pracovní důvody, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, paní poslankyně Nytrová - osobní důvody, pan poslanec Pavera - osobní důvody, pan poslanec Pfléger - rodinné důvody, paní poslankyně Putnová - zdravotní důvody, pan poslanec Sedláček - rodinné důvody, pan poslanec Schwarzenberg - pracovní důvody, paní poslankyně Šánová bez udání důvodu, pan poslanec Šarapatka - pracovní důvody, pan poslanec Vácha - zdravotní důvody, paní poslankyně Válková do 10 hod. - pracovní důvody, pan poslanec Vyzula - pracovní důvody, pan poslanec Zavadil - pracovní důvody, paní poslankyně Zelienková - zdravotní důvody a pan poslanec Laudát se omlouvá mezi 11.30 a 12.15 z osobních důvodů.

Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Babiš - pracovní důvody, pan vicepremiér Bělobrádek - zahraniční cesta, pan ministr Chovanec - pracovní důvody, pan ministr Jurečka - rodinné důvody, paní ministryně Marksová mezi 11 a 12.30 - pracovní důvody, pan ministr Pelikán - pracovní důvody, pan ministr Ťok - pracovní důvody, paní ministryně Valachová - pracovní důvody a pan ministr Zaorálek rovněž pracovní důvody. Tolik tedy omluvy.

Dnes bychom měli zahájit jednání body z bloku třetích čtení. To znamená body 152, 153, 154 a 166. Poté budeme pokračovat body, které jsme pevně zařadili, to znamená 20 a 18. Chtěl bych připomenout, že na 11 hodinu máme bod 67, kde se předpokládá účast prezidenta republiky.

Prosím pana předsedu Faltýnka, který se hlásí pravděpodobně k pořadu schůze. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dobré ráno, kolegyně a kolegové. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu a sociální demokracie a KDU-ČSL navrhl pevné zařazení bodu probíhající schůze na jednací den středu 23. března, už o tom byla diskuse několikrát i na grémiu, tak, aby body následovaly za sebou bez ohledu na polední přestávku v následujícím pořadí.

Třetí čtení - bod 153, sněmovní tisk 304, bod 154, sněmovní tisk 458. Jedná se o dva zákony, neprojednaná třetí čtení z dílny Ministerstva spravedlnosti. Poté bod 44 o bezpečnostní činnosti, bod 21 o Sbírce zákonů a bod 22 o Sbírce zákonů, souvisejících. Jsou to tři zákony z dílny Ministerstva vnitra. Následně bod 52 o dráhách a bod 53 o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. To jsou dva body Ministerstva dopravy. A dále body 17, zákon o podpoře sportu, tisk 590, bod 13, o státním podniku, tisk 600, bod 57, novela zákona o vinohradnictví, tisk 712, a bod 60, o zdravotním povolání, sněmovní tisk 723. A poté případně další body z bloku prvního čtení. Čili tolik náš návrh.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Pan poslanec Okleštěk hlasuje s kartou číslo 17.

Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit k pořadu schůze. Není tomu tak. Pan předseda Faltýnek navrhl celou řadu bodů. Zeptám se, zda je souhlas s tím, že bychom hlasovali najednou. Po jednotlivých bodech? V tom případě budeme hlasovat po jednotlivých bodech. Přivolám ještě kolegy.

 

Nejprve budeme hlasovat o tom, že na středu 23. března bude zařazen jako první bod 153, tisk 304.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 311, přihlášeno je 143, pro 104, proti 8. Tento návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Bohdalová hlasuje s kartou číslo 19.

 

Nyní budeme hlasovat o tom, že jako druhý bod na středu 23. března zařadíme bod 154.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 312, přihlášeno je 144, pro 105, proti 25. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o tom, že jako třetí bod zařadíme na středu 23. března bod 44.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 313, přihlášeno je 146, pro 107, proti 24. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o tom, že jako čtvrtý bod na 23. března zařadíme bod 21.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 314, přihlášeno je 148, pro 107, proti 21. Tento návrh byl přijat.

 

Jako pátý bod bychom zařadili bod č. 22.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 315, přihlášeno je 149, pro 108, proti 26. Návrh byl přijat.

 

Jako šestý bod bychom zařadili bod 52. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 316, přihlášeno je 149, pro 106, proti 22. Tento návrh byl přijat.

 

Jako sedmý bod bychom zařadili bod 53.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 317, přihlášeno je 152, pro 111, proti 26. Tento návrh byl přijat.

 

Jako osmý bod bychom zařadili bod 17.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 318, přihlášeno je 152, pro 113, proti 24. Tento návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP