Sněmovní tisk 723
Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 2. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 723/0 dne 17. 2. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2016 (usnesení č. 250). Určil zpravodaje: MUDr. David Kasal, MHA a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 5. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1201).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 23. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 723/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 30. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 723/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 9. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 723/3 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 723/4, který byl rozeslán 23. 9. 2016 v 10:28 (revokováno).
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 723/5, který byl rozeslán 26. 9. 2016 v 9:52.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 10. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 723/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1410).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 11. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 4/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 11. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 7. 12. 2016 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 4/2 (zamítá).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 13. 12. 2016 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 4/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 12. 2016 na 3. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 61).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 12. 2016 poslancům jako tisk 723/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 12. 2016 poslancům jako tisk 723/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 31. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1539).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 2. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 2. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 2. 2017.

Zákon vyhlášen 6. 3. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 67/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4529Bohuslav SvobodaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.8. 6. 2016 v 13:21:24
4532Jiří ŠtětinaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.8. 6. 2016 v 14:26:53
4591Petr BendlDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.20. 6. 2016 v 10:43:45
4786Milan BrázdilDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.30. 8. 2016 v 09:12:59
4787Milan BrázdilDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.30. 8. 2016 v 09:17:40
4788Milan BrázdilDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.30. 8. 2016 v 09:28:53
4789Milan BrázdilDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.30. 8. 2016 v 09:31:42
4828Jana PastuchováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.6. 9. 2016 v 09:40:22
4843David KasalDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.7. 9. 2016 v 10:58:52
4844David KasalDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.7. 9. 2016 v 11:02:34
4881David KasalDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.9. 9. 2016 v 15:06:27
4882Milan BrázdilDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.12. 9. 2016 v 09:23:02
4883Leoš HegerDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.12. 9. 2016 v 11:07:22
4884Leoš HegerDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.12. 9. 2016 v 11:07:23
4885Leoš HegerDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.12. 9. 2016 v 11:07:23
4890Vít KaňkovskýDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.12. 9. 2016 v 22:40:22
4892Ludvík HovorkaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.13. 9. 2016 v 09:08:22
4902David KasalDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.13. 9. 2016 v 13:12:41
4903Marek BendaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.13. 9. 2016 v 13:16:23
4904David KasalDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.13. 9. 2016 v 13:16:40
4907David KasalDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.13. 9. 2016 v 13:20:29
4908David KasalDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.13. 9. 2016 v 13:24:32


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: doplnění kvalifikace, lékař, lékárník, lékařské vzdělávání, lékařský obor, odborná kvalifikace, politika zaměstnanosti EU, uznání dokladů o odborné kvalifikaci, volný pohyb pracovníků

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)