(10.10 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Táži se pana ministra, zda chce vystoupit. Není tomu tak. Pan zpravodaj? (Nechce.) Budeme tedy nyní pokračovat v přerušené rozpravě. Do ní mám přihlášku paní poslankyně. (Gestikulace vpravo.) Takže s přednostním právem pan poslance Stanjura, poté paní poslankyně Fischerová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuju za slovo. Na rozdíl od těch předcházejících smluv, které byly skoro všechny standardní, tato standardní není. Už jsem k tomu vystupoval. Navrhoval jsem, abychom nepřistoupili k ratifikaci této smlouvy. Mimo jiné pokud si přečtete tuto smlouvu, tak za sebe a za náš poslanecký klub a za naši politickou stranu nemůžu říct, že jsme odhodláni dosáhnout vytvoření integrovaného finančního rámce v Evropské unii, jehož je bankovní unie základní součástí. Naopak. Domníváme se, že je to chybný koncept.

Chtěl bych na to upozornit, že dneska to jde tak plynule, nikdo nevystupuje, abyste skutečně odpovědně zvážili tento přístup, protože až budou mít naši nástupci nějaký další krok k vytvoření bankovní unie, tak jedním z argumentů pro přijetí bude: už v roce 2016 Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas. Když to neratifikujeme, nikomu neublížíme. Není to smlouva, k jejímuž fungování by ostatní státy potřebovaly ratifikaci v českém parlamentu.

Domnívám se, že naším úkolem je chránit naše banky, vklady našich občanů v našich bankách a nepodílet se na případných problémech bank v jiných státech. A tohle je krok k tomu, aby jednou museli čeští daňoví poplatníci platit ztráty bank jiných států, které nehospodaří tak odpovědně jako banky v České republice.

Proto za náš klub doporučuji, abychom hlasovali proti ratifikaci a případnou debatu nechali na budoucnost, protože euro nemáme, v nejbližších letech nebudeme mít, což je velmi dobře, a nikomu naším nesouhlasem neublížíme. Kdo chce, ať si bankovní unii vytváří. Domnívám se, že ne, ale pokud občané zejména západoevropských států chtějí sanovat zase zejména banky z jižního křídla Evropské unie, proč ne, je to jejich rozhodnutí, rozhodnutí jejich politiků, jejich parlamentů. Ale my bychom se k tomu přidávat neměli. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S přednostním právem pan ministr financí se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. V podstatě souhlasím s panem kolegou Stanjurou. Ale chtěl bych jenom skutečně zdůraznit, že z podpisu té dohody nám nevyplývají žádné povinnosti. A jejich účinnost je odložena, pokud se nestaneme členy bankovní unie. Samozřejmě projednávání bankovní unie je častý bod na Radě ministrů financí. A Česká republika po téměř dvou letech usiluje o prosazení pilotního projektu na reverse charge a povedlo se nám to s velkým úsilím dostat na agendu. Teď samozřejmě uvidíme, jak dopadne příští ECOFIN. A pro mě je dost problém tam vystupovat proti bankovní unii, protože pro nás je to irelevantní. Nás se to netýká. My se vstupem do eura nepočítáme. Já s tím taky nesouhlasím, to mluvím za sebe.

Takže bych chtěl jenom poprosit pana kolegu Stanjuru, aby vnímal nějakou solidaritu v rámci zasedání ministrů financí, že když tam budeme dělat se vším problémy, tak samozřejmě oni nám budou dělat problémy taky. A údajně je to vždycky unanimita, takže je potřeba souhlas všech států. Neříkám, že se nám to povede prosadit, ale jsme na dobré cestě. Samozřejmě pokud bych tam měl vystupovat, že to ignorujeme, tak to naši pozici podstatně zhorší. Tak jsem vás chtěl jenom poprosit o nějakou shovívavost a vnímavost tohoto. Ale souhlasím s tím, co říkáte. My určitě neuvažujeme o vstupu do eurozóny. Není to téma naší vlády. Ale nicméně bychom se měli snažit tam vystupovat nějak kolegiálně, pokud to tak můžu říct. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní eviduji dvě faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru. Připraví se pan poslanec Gabal.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já tomu rozumím, co říká pan ministr financí. Nechci ztěžovat jeho pozici. V tom případě přednesu procedurální návrh, abychom to jednání přerušili na dva měsíce. Tím se vytváří prostor. Nebudete s tou případně negativní zprávou muset konfrontovat své kolegy na ECOFINu. A pokud se budou ptát, můžete říct, že to je prostě citlivá otázka, kterou český parlament bude nadále projednávat, nadále diskutovat. To si myslím, že je dneska přijatelné východisko, pokud o tom nechceme hlasovat, resp. pokud by případný negativní výsledek hlasování ovlivnil vyjednávání v jiných otázkách na ECOFINu.

Takže vznáším tento procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do 10. května. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Dám o něm samozřejmě ihned hlasovat. Dříve než tak učiním, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Svolám kolegy z předsálí.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Stanjury, o přerušení tohoto bodu na dva měsíce.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 295, do kterého je přihlášeno 124 přítomných, pro 88, proti 20. Konstatuji, že návrh byl přijat, a přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

139.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru
daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013
/sněmovní tisk 123/ - druhé čtení

Tímto návrhem jsme se zabývali dne 2. dubna 2015 na 26. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme jej přerušili před závěrečnými slovy ministra financí a ministra zahraničních věcí. Prosím tedy, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj zahraničního výboru poslanec Robin Böhnisch. (K mikrofonu se postavil poslanec Koníček.) S faktickou? Ale není faktická. S procedurální? Ano, prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní místopředsedkyně, ale Sněmovna přerušila projednávání tohoto bodu do doby přítomnosti ministra financí, ten tu je, a přítomnosti ministra zahraničních věcí. (Ten je omluven.) Podle mě byste měla otevřít ten bod, konstatovat, že není splněna podmínka přerušení, a přerušit ho, odložit jeho projednávání.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Když dovolíte, stenozáznam: projednání tisku ale brání dvojnásobné usnesení Poslanecké sněmovny, které vyžadovalo projednání tohoto návrhu pouze za přítomnosti ministra zahraničí a ministra financí. Poté bylo zmírněno, že alespoň jeden z ministrů tedy musí být přítomen. Tahle podmínka je splněna. Pan ministr financí tady je. (Dohady v sále.)

Já mám tento podklad od legislativního, organizačního výboru. Takže tímto je ta podmínka splněna. Jeden z přítomných ministrů zde je. Chcete-li vznést jiný procedurální návrh, prosím, vzneste ho.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Protože jste neřekla číslo toho usnesení, nebo kdy se usnesla Sněmovna, navrhuji přerušit projednávání do doby přítomnosti ministra financí a ministra zahraničních věcí.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, o tomto návrhu samozřejmě dám ihned hlasovat.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 296, do kterého je přihlášeno 130 přítomných, pro 97, proti 11. Konstatuji, že návrh byl přijat, a přerušuji toto jednání do přítomnosti ministra zahraničních věcí a ministra financí. Končím projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP