(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 42. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. S náhradní kartou číslo 13 dnes bude hlasovat pan poslanec Vojtěch Adam.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: Adam Petr - pracovní důvody, Adamec Ivan - bez udání důvodu, Adámek František do 10 hod. - pracovní důvody, paní poslankyně Aulická Jírovcová Hana - pracovní důvody, Benešík Ondřej do 10.30 hod. - osobní důvody, Birke Jan - bez udání důvodu, Farský Jan - osobní důvody, Gazdík Petr - osobní důvody, Holeček Jiří - rodinné důvody, Kádner David do 11 hod. - zdravotní důvody.

S kartou číslo 17 dnes hlasuje pan poslanec Kalousek.

Kasal David do 13 hod. - pracovní důvody, Kořenek Petr - zdravotní důvody, Kostřica Rom - pracovní důvody, Kovářová Věra do 11.30 hod. - pracovní důvody, Nykl Igor - zdravotní důvody, Pfléger Stanislav - pracovní důvody, Putnová Anna - zdravotní důvody, Sedláček Jan - rodinné důvody, Schwarzenberg Karel - pracovní důvody, Šánová Zuzana bez udání důvodu, Šarapatka Milan - pracovní důvody, Tureček Karel - osobní důvody, Vácha František - zdravotní důvody, Vyzula Rostislav - pracovní důvody, Zelienková Kristýna - zdravotní důvody.

Z dnešního jednání se omluvili tito členové vlády: Sobotka Bohuslav - zahraniční cesta, Bělobrádek Pavel - zahraniční cesta, Jurečka Marian - rodinné důvody, Marksová Michaela z odpoledního jednání - pracovní důvody, Němeček Svatopluk - pracovní důvody, Pelikán Robert - pracovní důvody, Valachová Kateřina do 13 hod. - pracovní důvody, Zaorálek Lubomír - zahraniční cesta. To byly omluvy.

Na dnešní jednání máme pevně zařazené body z bloku smlouvy prvé a druhé čtení, a to body 142, 143, 145, 147, 132 až 138, 131 a 139. Poté budeme pokračovat body z bloku zprávy, návrhy a další. To jest body 206, 208 až 216, 218 až 222 a body 203, 204, 205 a 207.

Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování.

Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Václava Klučku, který chce vystoupit k návrhu programu, a poté pan poslanec Sklenák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji pěkně, paní místopředsedkyně. Mé poslání v tomto vystoupení je velmi jednoduché. Chtěl bych navrhnout vyřazení bodu č. 216, sněmovní tisk 643, což je výroční zpráva a účetní závěrka ze zdravotních pojišťoven za rok 2014.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana předsedu klubu ČSSD Sklenáka. Prosím, máte slovo. A poprosím sněmovnu o klid.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Dovoluji si navrhnout drobnou změnu pořadu schůze zítra, protože je možné, že po bloku třetích čtení do 11. hodiny, kdy máme pevně zařazený bod, vznikne časový prostor. Proto navrhuji, že bychom za blok třetích čtení zařadili pevně dva body, a to bod 20, novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, a bod 18, novela zákona o veřejném ochránci práv. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Táži se, zda se někdo hlásí k programu schůze. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

První se budeme zabývat návrhem pana poslance Klučky, který navrhuje vyřadit bod 216 v programu schůze.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 281, přihlášeno 105 přítomných, pro 101. Návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem pana poslance Sklenáka na pevné zařazení bodů 20 a 18 po bloku třetích čtení. Můžeme o tom hlasovat najednou? Myslím si, že k tomu není žádná námitka.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 282, do kterého je přihlášeno 107 přítomných. Pro 91, proti 7. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Tímto jsme se vypořádali s úpravami programu schůze a nyní přikročíme k projednávání bodu

142.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou
a Tuniskou republikou, podepsaná v Praze 20. listopadu 2015
/sněmovní tisk 690/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, poslankyně a poslanci, tato dvoustranná smlouva je klasickou standardní smlouvou tohoto typu, jejímž úkolem je především vymezit, ve kterém státě bude migrující pracovník ve smyslu nikoliv dnešních migrantů, pracovník, který se pohybuje mezi dvěma zeměmi nebo osoba samostatně výdělečná činná, platit sociální a zdravotní pojištění, a jak naopak on a kde, která země bude zodpovědná za to, když on toto pojištění bude čerpat. Smlouvy se podobají smlouvám o zamezení dvojímu zdanění.

Dále smlouva stanoví nároky na dávky těchto osob, nárok na zdravotní péči, na důchod, a vychází ze základních principů rovnosti zacházení s občany. Většinou počty lidí, kterých se týká jsou poměrně malé. Nároky na státní rozpočet jsou také zanedbatelné, protože to je dvoustranná smlouva. Podle toho, kde se člověk pohybuje, pak stát toto platí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji paní ministryni a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Paní ministryně všechno důležité zde asi už stačila sdělit v úvodním slově. Já snad jenom shrnu, že tady tato oblast vztahu sociálního zabezpečení na bilaterární úrovní mezi Českou republikou a Tuniskem dosud upravena není. Tato iniciativa v zahájení jednání o smlouvě s Tuniskem vzešla z české strany. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP