(16.20 hodin)
(pokračuje Opálka)

Já jsem předpokládal, že vláda pro rok 2017 minimálně využije těch 100 korun, které jsme pro tento rok valorizovali jednorázovým příspěvkem, tak aby je zakotvila do základu pro další valorizace. No, uvidíme, jak to probereme ve výboru. Doporučuji, aby byla dohoda o zkrácení lhůty, protože bez toho bychom rok 2017, kdyby bylo třeba, nepořešili.

Víte, hovoří se o deficitu ne na důchodovém fondu, protože fond žádný není, ale na důchodovém účtě, který je virtuálním účtem a v podstatě jenom sleduje celkové příjmy a celkové výdaje. Chtěl bych říci, že minimální důchod v současné době v České republice je 3 217 korun, a to zejména díky tomu, že máme 2 440 korun v té pevné částce. Je otázkou, jestli by valorizace neměla pokračovat v budoucnu především zvyšováním pevné částky tak, abychom zabezpečili, že minimální důchod bude nad hranicí životního minima a nebude pak požadavek na vyplácení jiných sociálních dávek. Ovšem otázka zní: Je to rovné zvyšování a valorizace se dotkne samozřejmě nejenom důchodů valorizovaných, ale pevná částka se bude promítat i do důchodů nově přiznávaných v daném roce, tak jak to je vlastně i letos. Čili jedná se o valorizaci i pro důchodce, kteří nabudou právo pobírat důchodové dávky v daném roce.

Průměrný důchod máme 11 348 korun, ale kupodivu nemálo už máme důchodů v rozmezí mezi 50 až 100 tisíci. Není to přehršel, ale ukazuje to na to, že od 3 217 korun do 100 tisíc není žádná nivelizace. Je tam určitá zásluhovost, i když samozřejmě také velká solidarita.

Jestli peníze na důchody chybějí, já vás vyzývám, abychom konečně přistoupili také k projednání návrhu zákona, jehož jsem také jeden z předkladatelů za poslanecký klub KSČM, a to je zrušení stropu na odvody pro sociální zabezpečení, tak jak to bylo učiněno pro všeobecné zdravotní pojištění. Jsou různé odhady, od 9 do 18 miliard korun, že by to za rok mělo být přínosem.

Takže tolik ještě k problematice, možná trošičku dál za tuto problematiku. Ale jak jsem pochopil, diskuse, která by měla být vedena ve výborech a při druhém čtení, bude zřejmě košatější než samotný návrh vlády a bude třeba fundovaně se vyznat ve všech parametrech. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM).

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Eviduji faktickou poznámku paní poslankyně Adamové. Než jí udělím slovo, přečtu omluvenku. Z dnešního jednání se omlouvá pan poslanec Laudát, přičemž zastupovat jako předsedu klubu jej bude místopředseda pan poslanec Václav Horáček.

Prosím, paní poslankyně, vaše faktická poznámka.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jenom faktickou poznámku. A nechci s tím být už otravná, protože pokaždé, když se projednává problematika, která se týká důchodu, také tady o tom hovořím, tak tedy velmi stručně.

My jsme se stále ještě nedočkali od této vlády nějaké funkční důchodové reformy, která by nemyslela jen na stávající důchodce, ale která by myslela i na ty, kteří jsou dnes v produktivním věku a kterých se důchody budou týkat za několik let, možná i desítek let. Ale pro ně tady stále ještě není žádné opravdu funkční udržitelné řešení, které by jim zajistilo důstojnou penzi. Myslím si, že bychom na to neměli rezignovat, a vláda, která se rozhodla k důchodům přistoupit zatím jenom ve formě destrukce nějakého systému, by měla navrhnout i své vlastní řešení. A jakkoliv je důležité se zaměřit i samozřejmě na stávající důchodce, to nezpochybňuji, tak připomínám, že nás tady čeká do budoucna při současném demografickém vývoji, který je nepopiratelným faktem, nedobrá situace právě pro současné poplatníky, kteří by se do důchodu měli dostat až za léta. Proto ještě jednou apeluji na vládu, aby na to nerezignovala a aby i v tomto směru učinila kroky, které povedou ke stabilizaci toho systému do budoucna.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, co jsme se tedy teď vlastně dozvěděli? Myslím si, že Mirek Opálků, děkuji mu za to shrnutí, tady velmi pečlivě řekl, co se vlastně všechno odehrálo a co je vlastně ve hře. Já jsem se neusmíval proto, že bych se usmíval něčemu, co tady říkal pan kolega, ale já se směju proto, že to je moje přirozenost, já nemám rád zamračené lidi. To je první poznámka.

Druhá poznámka. Jsem přesvědčen, že to, co tady bylo řečeno ať už předsedou klubu ODS, anebo předsedou klubu TOP 09, že je pravda, že chtějí o tom debatovat a že nemají zájem na tom, aby se tahle záležitost zametla pod stůl. O tom jsem přesvědčen. Dobře. Zavetovali tedy to, co jsme navrhovali. Nicméně bych navrhl, abychom tuto záležitost řešili ve zkrácené lhůtě, čili ve zkrácené lhůtě na 30 dnů, o což požádám potom, aby se o tom dalo hlasovat.

A jenom poznámku. Zdědili jsme nějakým způsobem ten nevalorizační mechanismus. To tady bylo. A není přece normální, aby se vyplácelo důchodcům 40, 50, 60 korun. Proto se připravil tenhle návrh, který má časově dost zpoždění. Protože jestli se to, tak jak tady bylo řečeno, nepodaří v období do srpna všechno schválit, nemusí se to pak uplatnit pro rok 2017. I z těchto důvodů vás žádám, abyste pak podpořili návrh na zkrácení lhůty, abychom ve zkrácené lhůtě mohli debatovat o tom, co tady bylo řečeno zprava a nebo co tady bylo řečeno zleva a došli k nějakému závěru, který by potom byl smysluplný.

A moje poslední poznámka. Já té vládě věřím, že to nebude zneužívat. Nemám důvod tomu nevěřit. To jsou spekulace. Až to jednou vláda zneužije, tak pak přijďte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Je-li tomu tak, končím obecnou rozpravu a táži se paní navrhovatelky nebo pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný takový návrh neeviduji. Eviduji žádost na odhlášení, takže vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

Přečtu ještě jednou návrh na usnesení, než o něm dám hlasovat. Ale je zde problém s hlasovací kartou. V tom případě vás ještě jednou odhlásím a požádám, abyste se opět přihlásili svými kartami.

 

Můžeme zahájit hlasování. Budeme hlasovat o tom, že tento návrh přikážeme k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 256, přihlášeno 136 poslankyň a poslanců, pro návrh 136, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP