(13.50 hodin)

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vzhledem k tomu, že jsme neschválili pozměňující návrh kolegy Karamazova D1 až D4, budeme nyní hlasovat o F1 a F2, což jsou pozměňující návrhy kolegyně Dobešové. Navrhuje omezení oborů, ve kterých se bude maturovat z matematiky, plus stanovení těchto oborů v příloze zákona.

Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 248 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 248 z přítomných 179 pro 29, proti 115. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vzhledem k tomu, že nebyly schváleny pozměňovací návrhy D1 ani F1 a F2, musíme hlasovat o H17 a H18, což jsou pozměňující návrhy kolegy Novotného. Je to zase povinná maturita z matematiky úplně pro všechny.

Chtěla bych upozornit, že tyto pozměňující návrhy H17 a H18 věcně souvisejí s D1, který je totožný s H16. To znamená, že by mělo být přijato Sněmovnou stejné rozhodnutí jako u D1. Znamená to, že tady znovu rozhodujeme o plošné povinné maturitě z matematiky.

Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 249 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 249 z přítomných 180 pro 40, proti 101. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Nyní budeme hlasovat o návrhu K1 kolegy Hovorky. Jde o užití podpůrných opatření, která jsou definována v odstavcích 6 až 8, a nově doplněný odstavec 12 by měl brát ohled na možnost naplňování na konkrétní škole. Garanční výboru nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 250 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 250 z přítomných 180 pro 90, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další hlasování je hlasování o návrhu kolegy Fiedlera L1 a L3. Jedná se o to, že budou obory pro odborné školy vypracovávat kraje. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 251 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 251 z přítomných 180 pro 75, proti 89. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu L2 kolegy Fiedlera, který navrhuje zrušit Národní radu pro vzdělávání, vypustit ji ze zákona, ale Národní rada bude stejně ustanovena. Stanovisko našeho výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 252 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 252 z přítomných 180 pro 140, proti 31. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dále budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu kolegy Fichtnera M1, který navrhuje možnost odvolat ředitele školy bez udání důvodu. Stanovisko výboru nedoporučující. (Ministryně nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 253 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 253 z přítomných 180 pro 2, proti 172. Návrh nebyl přijat.

 

Teď se ptám, jestli jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Podle navržené procedury a tak jak jsem si to odškrtávala a kontrolovala s legislativou, odhlasovali jsme všechny pozměňovací návrhy a nezbývá nám nic jiného než hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Všichni, kteří podávali pozměňovací návrhy, souhlasí s konstatováním paní zpravodajky? (Souhlas.) Je tomu tak. O všech návrzích tedy bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Ještě předtím vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 611, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 254 a ptám se kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 254 z přítomných 176 pro 96, proti 68. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a končím bod 160.

Vzhledem k času mi nezbývá než vyhlásit polední přestávku, s tím, že budeme začínat v 15.30 hodin a ve 14.03 hodin začneme jednání organizačního výboru.

A ještě předtím, než přerušíme jednání, přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Pan kolega Schwarzenberg se omlouvá od 11.30 do 19 hodin, pan poslanec Plzák od 15.30 do konce jednacího dne, pan poslanec Vácha od 9. března do 11. března 2016 z důvodu nemoci a od 13 do 14 hodin paní poslankyně Kristýna Zelienková.

Děkuji a přerušují jednání na polední přestávku a na jednání organizačního výboru.

 

(Jednání přerušeno v 13.58 hodin.) ***




Přihlásit/registrovat se do ISP