(13.40 hodin)

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Nyní máme další okruh pozměňujících návrhů, o nichž budeme hlasovat, a týká se zrušení povinného předškolního vzdělávání, individuálního vzdělávání v mateřské škole. Nejprve bychom hlasovali o I21, I22, I23, I24 a I25, tj. kolega Laudát navrhuje zrušení povinného předškolního vzdělávání. Musím upozornit, že I21 a I22 jsou totožné s návrhy D1, proto o D5 již nemůžeme hlasovat. Také bude-li schválen I22, nelze hlasovat o A5, A6, C1, C2, C3, C4, J1, J2 a E1. Bude-li hlasován I24, nelze hlasovat D6. Bude-li hlasován I25, nelze hlasovat D7. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 238 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 238 z přítomných 178, pro 46, proti 110. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Nyní budeme hlasovat návrh, protože jsme neschválili I22, musíme nyní hlasováním o A5 a A6, pouze nebude-li schválen I22. Jedná se o usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Navrhuje zrušení obsolentního ustanovení. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 239. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 239 z přítomných 178, pro 135, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další návrh 12.3., kde budeme hlasovat o D8 a D9. Toto jsou pozměňující návrhy kolegy Karamazova. Navrhuje úpravu přechodných ustanovení a účinnosti. Věcně souvisí s D5 a D7. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 240. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 240, z přítomných 177, pro 35, proti 130. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Nyní hlasujeme o návrzích C2, C3, C4. Pouze nebude-li schválen I22. Jde o pozměňující návrh kolegyně Semelové. Navrhuje zrušení individuálního vzdělání v mateřských školách. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 241. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 241, z přítomných 178, pro 32, proti 139. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další návrh, protože jsme neschválili v předchozím hlasování C4, musíme nyní hlasovat o E1. Jde o pozměňující návrh kolegyně Nohavové, která navrhuje možnost zrušení individuálního vzdělávání v případě, že u jeho ověření neprokáže požadovanou úroveň vzdělání. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 242. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 242, z přítomných 178, pro 37, proti 126. Návrh nebyl přijat. Další.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Protože jsme neschválili E1, musíme hlasovat o J1 a J2. Tento pozměňující návrh předkládá kolega Kudela. Navrhuje změnu termínu ohlášení individuálního vzdělávání plus možnost zrušení individuálního vzdělávání v případě, že u ověření neprokáže požadovanou úroveň vzdělání. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 243. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 243, z přítomných 179, pro 35, proti 121. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Teď jsme se vypořádali s okruhem pozměňujících návrhů k předškolnímu vzdělávání. Za další budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu kolegyně Semelové. Návrhy C5 a C6, která navrhuje zrušit individuální vzdělávání na prvním stupni základní školy. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 244. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 244, z přítomných 178, pro 33, proti 136. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: V dalším hlasování budeme hlasovat o návrhu paní kolegyně Semelové na úpravu § 123 odst. 2 o bezúplatném vzdělávání, které jsou pod písm. C8 a C9. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 245. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 245, z přítomných 179, pro 33, proti 134. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další návrh. Nyní budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu paní kolegyně Semelové, v němž navrhuje novelu zákona č. 82/215 Sb., kterým se mění školský zákon, a navrhuje odložení jeho účinnosti, potažmo tedy odložení účinnosti společného vzdělávání. Budeme tedy navrhovat hlasování o C10. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 246 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 246, z přítomných 174, pro 72, proti 65. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další návrhy, pozměňující návrhy, to je skupina pozměňujících návrhů, která se týká maturity z matematiky. Nejprve budeme hlasovat o návrzích D1, D2, D3 a D4, což jsou pozměňující návrhy kolegy Karamazova. Navrhuje zavedení obecně povinné maturity z matematiky odstupňované v letech pro konkrétní obory.

Pozměňovací návrh D1 je totožný s H16, proto o H16 již nemůžeme hlasovat. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 247 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 247, z přítomných 179, pro 41, proti 87. Návrh nebyl přijat. Další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP