(13.50 hodin)
(pokračuje Laudát)

Místo toho tady pouze zazněly obecné floskule, analogické s tím, a samozřejmě beru, že to sociální demokracii kdysi vyhrálo volby - zrušíme třicetikorunový poplatek ve zdravotnictví a ono to bude výborné. Dneska těžce tyto peníze chybějí a pak se hledají nástroje a zbytečně zase na některé jiné věci se peněz nedostává, jak jste tady ukázali v předchozím bodě například pro obce.

V logice věci, toho, jak si vládní koalice prohlasovala obrání obcí o peníze, které jim příslušejí, tak se domnívám, že jste měli tento bod stáhnout a říci současně: jestliže nevracíme obcím peníze nebo nevracíme se k předchozí legislativní úpravě, co se týká daní pro obce, tak nebudeme rušit ani druhý důchodový pilíř. Férové zacházení s obcemi by bylo, že byste zrušili druhý penzijní pilíř a zároveň vrátili legislativu daňovou do stavu před tím, protože tyto úpravy byly skutečně směřovány na to, že přece jednou z nejvyšších priorit naší společnosti je, aby lidé byli v sociálním systému zabezpečeni na stáří. Takto se chovala předchozí vláda, takto se nechováte vy.

Bohužel přes mnohé výzvy, podobně jako je to i u jiných zákonů, nezaznělo tady od premiéra této země, kdy koalice přijde s nějakým systémem, nebo s opravou, rozšířením a podobně, penzijního systému.

V této diskusi se už dál dostal rozpočtový výbor, protože součástí pozměňovacích návrhů, je, když to řeknu zkráceně, sedmkrát Zavadil, který se snaží - a my tyto pozměňovací návrhy podpoříme - alespoň částečně zatraktivnit třetí pilíř. A určitě by bylo zajímavé, kdybyste všichni věděli o diskusi, která na rozpočtovém výboru k této záležitosti probíhala, zda to tedy má být salámová metoda k tomu, že ze třetího pilíře postupně vznikne pilíř, který bude analogický druhému, to znamená, bude to nástroj, jak vrátit do penzijního systému, pokud nechcete rovnou žebračenku, k čemuž vaše kroky směřují pro budoucí penzisty a možná už i pro stávající, takže zásluhovost se bude nějakým způsobem řešit a šance bude ve třetím pilíři.

Velice kvituji, že z úst pana kolegy Zavadila při té příležitosti na rozpočtovém výboru zazněla ale i jedna zajímavá věc, na kterou jsem tady upozorňoval před časem, že se něco děje a že lidé odcházejí ze systému i z toho třetího pilíře. A nejsou to malá čísla. Je otázka, zda se jedná o přechodný jev, nebo zda to bude nějaký systémovější problém. Riziko vidím v tom, že vy svými vystoupeními, a teď myslím zejména sociální demokracii, jste hluboce do lidí zaseli nedůvěru vůbec v systém spoření na penzi ve fondech. To považuji za obrovský problém. A možná, možná, neznám přesnější analýzu, že to mohl být jeden z těch důvodů proč.

Jak to vidím, tak odpovědi od této vlády, od pana premiéra, kterému už ani nestojí za to tady zůstat do 14. hodiny u této záležitosti, na jasné slovo, kdy vládní koalice předloží novelu zákona o penzijním spoření, se nedočkáme. Obcím jste dneska peníze nevrátili, takže ať si to voliči proberou sami.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Přečtu ještě jednu omluvu. Od 12.30 hod. se omlouvá pan poslanec Adam. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Pan předseda Kalousek, prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jistota je jistota a nechceme, aby to vypadalo, že děláme obstrukce tam, kde je opravdu dělat nechceme. Dovoluji si podat procedurální návrh, abychom hlasovali o tomto bodě i tehdy, když to bude i po 14. hodině.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jedná se o procedurální návrh. Z toho důvodu o něm dám hlasovat bez rozpravy. Zavolám kolegyně a kolegy z předsálí. Všechny vás ještě odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, abychom o tomto bodu jednali a hlasovali i po 14. hodině. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 160, přítomných poslankyň a poslanců je 139. Pro návrh 118, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Táži se, kdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. Vzhledem k tomu, že se do rozpravy již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se, zda si chce vzít pan navrhovatel nebo pan zpravodaj závěrečné slovo. Není tomu tak. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Pane předsedající, procedura hlasování bude velmi jednoduchá. Na své 27. schůzi dne 2. září 2015 rozpočtový výbor doporučil schválit tento zákon bez připomínek a to znamená jedno hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o ukončení důchodového spoření podle sněmovního tisku 493, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Je to tak v pořádku, pane zpravodaji? Ještě se omlouvám. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné a zeptám se na stanoviska navrhovatele a zpravodaje.

 

Poslanec Roman Kubíček: Za rozpočtový výbor souhlas. (Navrhovatel rovněž souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení tak, jak byl přednesen, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 162, přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců. Pro návrh 117, proti 24. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Ještě přečtu omluvu. Dnes od 13.40 hodin se ze zdravotních důvodů do konce jednacího dne omlouvá pan poslanec Jiří Zlatuška.

Kolegyně a kolegové, konstatuji, že přerušuji 33. schůzi Poslanecké sněmovny do úterý 27. října 2015 do 12 hodin. Děkuji vám a přeji příjemný zbytek dne.

 

(Jednání skončilo ve 13.59 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP