(Jednání pokračovalo ve 13.42 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Čas na přestávku vypršel. Než budeme pokračovat, přečtu dvě omluvenky, které dorazily. Od 14.20 do konce jednacího dne z rodinných důvodů se omlouvá pan poslanec Martin Lang a dále dnes od 13.55 do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Jiří Štětina.

 

Tak jak byl schválen program, budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu. Otevírám

151.
Vládní návrh zákona o ukončení důchodového spoření
/sněmovní tisk 493/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního výboru, pan poslanec Roman Kubíček. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 493/2.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám tedy obecnou rozpravu a táži se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Pan předseda Fiala. Prosím, pane předsedo. (V sále je rušno.)

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, už více než půl roku tady projednáváme zrušení druhého důchodového pilíře, tedy součást důchodové reformy, možná nedokonalé, ale když si to promítnete zpátky, tak pravděpodobně jediné, nebo určitě jediné, která tady za posledních dvacet let v nějaké formě prošla. Už půl roku necháváme v nejistotě minimálně 83 tisíc zodpovědných lidí, kteří se rozhodli, že nebudou spoléhat pouze na stát, ale že se o zabezpečení svého důchodu aktivně postarají.

Za ten půlrok jsme položili vládě a také vládním poslancům celou řadu otázek, od otázek technických až po otázky systémové. Možná jsme slyšeli hodně slov o tom, co je na druhém pilíři špatně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane předsedo, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale požádám vás, kolegyně a kolegové, abyste se ztišili a případně si své rozhovory přesunuli do předsálí. Prosím, pokračujte, pane předsedo.

 

Poslanec Petr Fiala: Děkuji. Tedy na naše otázky, ať už technické, nebo systémové, jsme se dozvěděli řadu argumentů - nevím, jestli argumentů, ale slyšeli jsme spoustu slov o tom, co je na druhém pilíři špatně, ale spíše to byly ideologické fráze než nějaká fakta. Ale ta nejdůležitější odpověď nezazněla. Nezazněla tu ani po opakovaném položení této otázky. A ta otázka zní, jak chce vláda zajistit důstojné důchody po zrušení důchodové reformy. Odpovědí bylo mlčení. Vláda stejně jako v mnoha jiných koncepčních otázkách, otázkách, kde má představit svoji vizi, svoji představu o tom, jak to bude v budoucnosti zajištěno, tak vláda v této věci mlčí. Vláda neví. Premiér opakuje teze o chybách současného systému, o potřebě celospolečenského konsenzu, o celospolečenské solidaritě, atd. atd. Ale konkrétní opatření, konkrétní návrh, kterým by občanům řekl "díky tomuto našemu opatření bude dost peněz na důchody i v budoucnosti", žádný takový návrh nepředložil, žádná taková slova nezazněla. Já uznávám, že pan premiér nic takového ani předložit nemohl, protože vláda je v této věci naprosto bezradná.

Ten jediný úkol, který jste si dali a se kterým jste sem šli, byl, že druhý důchodový pilíř nesmí přežít. No dobře, to se vám pravděpodobně povede, ale já se ptám znovu: a co dál? Zlepší se něco? Osmdesáti třem tisícům lidem bude řečeno, že si spořili zbytečně, na důchod ty peníze použít nemohou. A co bude s těmi ostatními? S těmi nebude nic.

Dámy a pánové, zákony tady neschvalujeme proto, abychom nějaké přijali, ale každý zákon, který schvalujeme, by měl řešit nějaký problém. Měl by zlepšit současný stav. Tímto zákonem se ale žádný problém neřeší, naopak se řešení problému oddaluje, likviduje, a nejenom že nedojde k žádnému zlepšení, ale jednoznačně dojde ke zhoršení současného stavu. A zákon, a to snad se mnou budete souhlasit, který zhoršuje současný stav, je špatný zákon a takový zákon bychom neměli přijmout. Proto se určitě nebudete divit, když Občanská demokratická strana nepodpoří špatný zákon a nepodpoří tento hazard s důchody občanů, který připravila tato vládní koalice.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane předsedo. Dále se hlásí pan poslanec Laudát. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, už jenom velice stručně. Nechci zdržovat ten průběh. Je škoda, že předchozí bod trval tak dlouho, že se nedostaneme na to, abychom občanům mohli široce vykládat o tom, co ve skutečnosti je elektronická evidence tržeb.

Už to zaznělo mnohokrát, ale přesto předpokládám, že to poslední projednávání - zopakuji základní fakta. V rámci volebního a povolebního populismu rušíte část penzijní nebo penzijní reformu, které již příprava stála docela dost peněz, vyžádala si veliký čas.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám. Kolegyně a kolegové, opět vás požádám o ztišení. Jestli skutečně máte něco důležitého, co potřebujete řešit, co si potřebujete říci, jděte do předsálí, zvlášť v pravé části. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Za další - sice s velkým humbukem vznikla takzvaná Potůčkova komise, nicméně prostě postupně i z mediálního prostoru mizí, čím docházejí zřejmě nápady a práce, tak tím mizí i prostě naděje, že v souvislosti s tím, že něco rušíte, tak přijdete s nějakým alespoň nástinem řešení.

Přes opakované výzvy, aby tady své řekla například paní ministryně práce, tak už je typické pro tento bod, že od samého začátku do prakticky samého konce tady není. Ministryně práce a sociálních věcí tady není, protože zřejmě asi nemá co říci nejenom těm 83 tisícům lidí, kteří se do druhého penzijního pilíře přihlásili, ale fakticky ani dalším mladším generacím, pro které speciálně byl tento nástroj určen, aby se mohli postarat o svoji budoucnost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP