(9.40 hodin)

 

Poslanec Václav Snopek: Čtvrtým krokem bude hlasování o A3, A6 a A7.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Stanovisko pana zpravodaje? (Garanční výbor doporučuje.)

Zahajuji hlasování o návrzích A3, A6 a A7 hospodářského výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 39, přihlášeno je 179 poslankyň a poslanců, pro 175, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Snopek: Pátým krokem bude hlasování o návrhu C2. Bude-li schválen, není hlasovatelný A4.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Stanovisko pana zpravodaje? (Garanční výbor doporučuje.)

Zahajuji hlasování o návrhu C2 pana poslance Tejce. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 40, přihlášeno je 179 poslankyň a poslanců, pro 178, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Snopek: Šesté hlasování bude o návrzích E1, E2, E3 a E4. Budou-li schváleny, nejsou hlasovatelné A5, A8 a A14, F3 až F7, F9, D1 a D2.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Stanovisko pana zpravodaje? (Garanční výbor doporučuje.)

Zahajuji hlasování o návrzích E1, E2, E3, E4 pana poslance Vondráčka. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 41, přihlášeno 179 poslankyň a poslanců, pro 164, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Snopek: Sedmým krokem bude hlasování o návrzích B1, B3 a B7.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Neutrální, spíše pozitivní.) Stanovisko hospodářského výboru? (Garanční výbor doporučuje.)

Zahajuji hlasování o návrzích ústavněprávního výboru B1, B3 a B7. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 42, přihlášeno je 179 poslankyň a poslanců, pro 178, proti 1. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Snopek: Osmým krokem bude hlasování o návrzích B1, B3 a B7.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Stanovisko pana zpravodaje? (Garanční výbor doporučuje.)

Zahajuji hlasování o návrzích ústavněprávního výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 43, přihlášeno je 179 poslankyň a poslanců, pro 178, proti žádný. I tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Snopek: Byl jsem upozorněn, že jsem přeskočil jeden řádek. Hlasovali jsme v osmém kroku o návrzích B2, B4, B5 a B6. Zapomněli jsme na sedmý krok - hlasování o návrzích B1, B3 a B7. Doporučuji se k tomu vrátit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ne. O B1, B3 a B7 jsme hlasovali.

 

Poslanec Václav Snopek: Děkuji. Tak abych to upřesnil, bylo hlasováno o návrzích B2, B4, B5 a B6. To je pro záznam. Nyní budeme hlasovat v devátém kroku o návrhu C1. (Šum v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám. Já se zeptám Sněmovny, jestli je to všem jasné. Protože jsme hlasovali o návrzích ústavněprávního výboru B1, B3 a B7. A podruhé pan zpravodaj přednesl, že jsme hlasovali o týchž návrzích. Měli jsme hlasovat o návrzích B2, B4, B5 a B6. Je to tak? (Souhlas.) Proto prohlašuji poslední hlasování, osmý krok, za zmatečné a budeme znovu hlasovat o návrzích ústavně právního výboru B2, B4, B5 a B6. Je prosím s tímto shoda? (Ano, poslanci souhlasí.) Děkuji.

 

Takže budeme hlasovat o návrzích B2, B4, B5 a B6. Stanovisko pana ministra? (Souhlasné.) Stanovisko pana zpravodaje? (Garanční výbor doporučuje.)

Zahajuji hlasování o těchto návrzích B2, B4, B5 a B6 ústavněprávního výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 44, přihlášeno je 179 poslankyň a poslanců, pro 176, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Snopek: Nyní budeme hlasovat o návrhu C1. (Z pléna se ozývá, že se o tom hlasovalo.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: O návrhu C1 pana poslance Tejce se nehlasovalo. A nyní opravdu devátý krok je návrh hlasování o návrhu pana poslance Tejce pod písmenem C1. Stanovisko pana ministra? (Souhlasné.) Stanovisko garančního výboru? (Garanční výbor souhlasné.)

Zahajuji hlasování o návrhu C1 pana poslance Tejce. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 45, přihlášeno je 179 poslankyň a poslanců, pro 178, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Snopek: V desátém kroku budeme hlasovat o návrhu F8.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Stanovisko pana zpravodaje? (Garanční výbor doporučuje.)

Zahajuji hlasování o návrhu F8 pana poslance Snopka. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 46, přihlášeno je 179 poslankyň a poslanců, pro 179, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se podle mě vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Je to tak, pane zpravodaji? (Zpravodaj souhlasí.) A budeme tedy hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 445, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Stanovisko garančního výboru? (Garanční výbor doporučuje schválit návrh zákona.)

Zahajuji hlasování o návrhu usnesení, které jsem přednesl. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 47, přihlášeno je 179 poslankyň a poslanců, pro 176, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Dalším bodem našeho jednání je

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navracení
nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 465/ - druhé čtení

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr kultury Daniel Herman. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych ve stručnosti k vládnímu návrhu novely zákona o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků připomněl, co tu již zaznělo v prvém čtení.

Hlavním důvodem předložené právní úpravy je přijetí nové směrnice Evropského parlamentu a Rady o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu, která s účinností od 19. prosince 2015 nahradí dosavadní směrnici. Povinnost implementace nové směrnice musí být jednotlivými členskými státy včetně České republiky splněna do 18. prosince 2015. Směrnice neobsahuje zásadní změny oproti stávající úpravě, dosavadní postupy zůstávají zachovány a předkládaná novela tak nepředstavuje rozsáhlou změnu uvedeného zákona, ale pouze nezbytné zásahy.

Mezi změny, které navrhovaná právní úprava zapracovává do zákona č. 101/2001 Sb., patří zejména nová, širší definice kulturního statku, kterým bude pro příště takový předmět, jenž bude součástí národního kulturního pokladu členského státu bez ostatních dosavadních omezujících kritérií. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP