(14.20 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, já jsem to veto chápal vztaženo na návrh pana kolegy Černocha, nikoli na váš návrh. Je to tak? Ano.

Pan předseda Černoch fakticky? Omlouvám se, nemohu pustit faktickou. Nemáme rozpravu, omlouvám se. Omlouvám se panu ministru Jurečkovi, že jsem dal přednost panu předsedovi Kalouskovi. Bez faktických, pouze přednostní práva.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, kolegové, já bych chtěl říci, že kdyby si pan kolega poslanec Kalousek přečetl dnes ráno mé vyjádření na webových stránkách ministerstva, tak by měl zcela jasno. Ta brožura, která zde byla zmiňována a citována, vyšla bez vědomí Ministerstva zemědělství, nebyla v rozsahu té záštity, ta brožura nebyla předložena nikomu ze zaměstnanců Ministerstva zemědělství ke schválení, logo bylo použito neoprávněně a na tu brožuru nedostane obecní úřad ani korunu. Takže prostě vznikl materiál, který jsme nikdo, ani já ani kolegové na Ministerstvu zemědělství, neviděli. Znovu říkám, nebylo to ani v tom rozsahu se záštitou, který původně žádali.

Já musím říci, že jsem přímo na místě jednoznačně - říkám to i teď znovu - odsoudil kolektivizaci, násilnou kolektivizaci českého venkova. Musím říci, že myšlenka družstva je ve své podstatě myšlenka zajímavá, dokonce i v době první republiky naši pradědové mnohdy vstupovali do dobrovolných družstev ať už například mlékárenských, nebo zakládali když ne družstva, tak například rolnické cukrovary a jiné společné podniky. Dobrovolně. Ale to, co se stalo po roce 1948, je úplně něco jiného. A tady jednoznačně jsem i na tom samém místě v Oprostovicích při své řeči řekl, že s touto myšlenkou se rozhodně neztotožňuji, odsuzuji ji a je mi upřímně líto všech obětí, kterých byly na českém venkově desetitisíce, kterých se to dotklo. Musím říci, že se to dotklo i mé rodiny, mého dědečka z jedné strany, tak dědečka z druhé strany.

Takže si opravdu myslím, že tady pan Miroslav Kalousek, pan poslanec, vytváří příběh, který není, on je v tomto mistr, ale zase na druhou stranu ho asi chápu, protože on sám si prošel obdobím roku 2006, tudíž tomu lze částečně rozumět, že dnes má velkou obavu, protože on sám byl ten, který jako předseda KDU-ČSL chtěl tady ustanovit vládu KDU-ČSL a ČSSD za podpory komunistů, takže asi sám také zažil něco, z čeho dnes má opravdu noční můru, a chápu, že dnes má velkou obavu, proto tady s tímto vystoupil.

Znovu říkám, kdyby si přečetl to vyjádření dnes ráno na webu Ministerstva zemědělství, měl by v té situaci naprosto jasno. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se pana poslance Černocha, zda chce uplatnit přednostní právo. Chce. Hlásil se před panem předsedou Kalouskem, takže má slovo, pokud si přeje vystoupit s přednostním právem. Potom pan předseda Kalousek, stále přednostní právo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, pane předsedo, panu kolegovi Sklenákovi. Samozřejmě je to vaše právo zavetovat to, ale myslím si, že tady bylo nějaké usnesení 642, kde je napsáno, nebo kde je zdůrazněno, že vláda bude pravidelně informovat Poslaneckou sněmovnu, což se nedělo. A je to ostuda, že si o to musíme říkat tímto způsobem. Právo na to máte, nechtěli jsme z toho dělat žádné divadlo, chtěli jsme pouze informaci a bereme to jako daleko závažnější a důležitější bod než některé, které jsou zařazeny. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším prostřednictvím chci říci panu ministru zemědělství, že to, co tady teď předvedl, je chucpe. Vaše rodinná anamnéza, co se týče selských majetků dědečků, je mi známa, pane ministře. Je mi známa minimálně od té doby, co jsem vás přijímal do strany. Koneckonců personální chybu občas uděláme každý. Ale rodinná anamnéza není argument. To je závazek, který buď ctíme, nebo kterému se zpronevěříme. Je na vás, jak se rozhodnete v takové věci.

Já jsem samozřejmě četl to, co jste ráno k tomu vydal. To je naprosto směšné. Vy říkáte: já jsem poskytl záštitu, já jsem tam dal to logo a já jsem vůbec nevěděl, co tam budou dělat a co tam napíšou, já jsem netušil, co se dělalo před šedesáti lety v Oprostovicích. Pane ministře, kdybyste tam vystoupil a řekl: Vy jste vydali brožuru s těmito skandálními výroky, já se od těch výroků distancuji a protestuji proti tomu, aby logo Ministerstva zemědělství bylo na té brožuře, já jsem tady od toho, abych odsoudil kolektivizaci, tak já bych možná ani nevystupoval. Ale my dobře víme, co jste tam říkal. Já v tom září jsem schopen interpretovat vaši řeč. Vy jste tam oslavoval kolektivizaci a družstevnictví. A na té brožuře s těmito skandálními výroky je znak a emblém Ministerstva zemědělství České republiky, kterou vy jste oficiálně zaštítil.

Já znovu opakuji, že jste nezaštítil nic menšího než malou osvětimskou lež a že z jedné z nejtemnějších událostí českých dějin na českém venkově vy se snažíte dělat idylu - soudruhu, mladí odešli do fabrik, postarej se mi o ty krávy. Já chápu, že Faltýnkům a Babišům se tahle interpretace strašně líbí. Ale my vám ji nedovolíme. A v září se k tomu vrátíme. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To bylo vystoupení pana předsedy Kalouska. Další přednostní práva nevidím. Mám tady tři přihlášky k pořadu schůze. Všechny tři navrhují nový bod. Já samozřejmě nechci nikomu upírat právo navrhnout cokoliv, jenom avizuji, že jsem vystoupení pana předsedy Sklenáka rozuměl tak, že ať navrhujete cokoli, bude to nehlasovatelné. Pan předseda Okamura. Prosím. Ještě upozorňuji na § 54 odst. 6, že doba pro odůvodnění návrhu na změnu pořadu je pět minut.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové, já bych si dovolil navrhnout bod na program schůze s názvem Referendum o setrvání České republiky v Evropské unii (smích v sále) a postavení islámského práva šaría a džihádu mimo zákon.

Navrhuji, abychom hlasovali o usnesení, které bude znít:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje šíření extrémního islámu a nelegální migraci za zásadní ohrožení bezpečnosti České republiky. Zásadní příčinou tohoto ohrožení je politika a fungování Evropské unie.

Poslanecká sněmovna, vědoma si odpovědnosti k občanům České republiky, vyzývá vládu České republiky k přípravě zákona o referendu, kde občané České republiky budou mít možnost vyjádřit se k dalšímu setrvání naší země v Evropské unii, a dále vyzývá vládu neodkladně připravit legislativní kroky definující šíření a propagaci islámského práva šaría a džihádu jako trestný čin ohrožující svobodu, demokracii a lidská práva.

A nyní krátké zdůvodnění. Historie zná příklady rozpadu a pádu civilizací, kultur a států. Společným znakem těchto jevů bylo vždy to, že lidé na počátku vůbec netušili, že již rozpad začal.

Ti, kteří na nebezpečí upozorňují, jsou označováni za extremisty a rušitele klidu. Tato Sněmovna se stala především vykonavatelem legislativní vůle EU. Tato Sněmovna má dnes ucpané uši a zakryté oči. Schvalujete regulaci a nesmysly jen proto, že jsme připustili ztrátu svrchovanosti našeho práva a rezignovali jsme na naše národní zájmy a státní zájmy. Místo toho jsme uvěřili budování dokonale regulovaného multikulturního superstátu.

Dámy a pánové, byl to jeden velký omyl. Dnes neřešíme havárii budování EU. Teroristické útoky, imigrační vlna, islamizace, dluhová krize, to nejsou poruchy. Je to zákonitý důsledek fungování Evropské unie v těsné spolupráci s lobbisty bankéřů, zbrojařů a velkoprůmyslníků jak ze Spojených států amerických, tak z Evropy. Imigrační vlna je také důsledkem letité snahy zbrojní lobby rozvracet státy a vyvolávat občanské války všude tam, kde je nějakým způsobem americké lobby nepohodlný režim.

Při vší neúctě k diktátorům, Kaddáfí, Asad nebo americký spojenec Saddám Husajn za celý život nespáchali tolik zla a bolesti, kolik jí prožili a prožívají obyvatelé jejich zemí dnes po jejich svržení.

Ukazuje se, že cesta současné evropské elity ničí jak země daleko na jihu či na východě, ale začíná ničit i samotné evropské země. Pokračování současné podoby evropské integrace ohrožuje základní zájmy českého státu a jeho občanů. Nelegální imigrace a šíření extrémního islámu je v přímé souvislosti a je součástí mylného plánu vytvoření superstátu EU. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP