(14.10 hodin)
(pokračuje Černoch)

Celý tento podraz na národ má být dovršen ve středu, kdy si má vláda odhlasovat, že nelegální imigranty přijímat budeme, a následně ve čtvrtek, kdy premiér slavnostně tento imigrantský bianco šek předá Bruselu. To naprosto odmítáme.

Během tohoto mimořádného bodu proto chceme navrhnout, aby Poslanecká sněmovna zavázala vládu České republiky k tomu, aby odmítla jakékoliv přerozdělování nelegálních imigrantů do naší země. Vláda nemůže dělat kroky, kterými tak zásadně ohrožuje bezpečnost občanů České republiky. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, poznamenal jsem si. Ještě než vystoupí pan kolega Okamura, jsou zde ještě dvě žádosti o vystoupení s přednostním právem - pan předseda Kalousek a po něm pan předseda Sklenák.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Já chci za prvé deklarovat připravenost TOP 09 dodržet dohodu o procesním průběhu této schůze. Za druhé chci říci, že vzhledem k tomu, co se aktuálně událo v minulých dnech a týdnech, nemohu smlčet, že jsme přesvědčeni, že je úkolem Poslanecké sněmovny, aby v co nejkratším čase přijala poměrně zásadní usnesení k otázce zločinů, které se udály při násilné kolektivizaci venkova v padesátých letech. Nenapadlo mě, že něco takového budu navrhovat, ale nemohu jinak v okamžiku, kdy ministr zemědělství vlády ČR účastní se 60. výročí založení JZD v Oprostovicích na Přerovsku, které tam vzniklo v roce 1955 jako výsledek násilné kolektivizace zemědělství, jako v té době téměř všechna zemědělská družstva, a on jako ministr zemědělství agrosocialistické vlády radostně oslavuje tento krok a tento stav. Ta věc sama o sobě byla by skandální, ale dala by se možná vyřešit v rámci interpelace či novinových článků. To, co se nedá vyřešit v rámci interpelace a novinových článků, je interpretace této minulosti, která při té příležitosti byla rozdávána v písemné publikaci. V písemné publikaci opatřené logem Ministerstva zemědělství, tedy předpokládám, že za přítomnosti ministra zemědělství, a opatřené logem ministra zemědělství, byla poskytnuta minimálně institucionální a morální, byť tedy o morálce v tomto případě nedá se moc mluvit, ale pravděpodobně i finanční záštita. V této brožurce k oslavám 60. výročí založení JZD můžeme si přečíst neobyčejné formulace, jak vznikala vlastně kolchozizace našeho zemědělství.

V této příručce, kterou podporuje pan ministr zemědělství, můžeme číst: Po druhé světové válce odcházeli mladí lidé z venkova pracovat do továren. Proto na venkově ubývalo pracovních sil a rolníci museli si navzájem pomáhat, a tak vznikalo družstevnictví. A proto i u nás na Přerovsku vzniklo v roce 1955 JZD.

Všichni, kteří pocházíme z venkova, máme předky a je nám více než 50 let, víme, že takto to bylo, že mladí odešli do měst a ti staří říkali: Soudruhu, mně už ubývá sil, postarej se o ty moje krávy, postarej o ty moje koně, a ty slepice si vezmi taky, a přes ty meze už mi to nějak drncá, soudruhu, pojďme je společně rozorat.

Uvědomuji si, že teď používám určitou nadsázku. A nechci to zlehčovat, a už vůbec nechci, aby to vypadalo jako útok opozice na koaličního ministra. Mně je úplně jedno, co si o tom myslí pan ministr Jurečka a co na to řekne pan ministr Jurečka. Co si myslí a co řekne pan ministr Jurečka, jednoznačně už řekl tím, že se účastnil těch oslav. Prostě je to Babišova neokomunistická agrobaronská klidná síla.

Co si ale myslí Poslanecká sněmovna o zločinech násilné kolektivizace zemědělství v 50. letech, to si myslím, že je pro budoucnost strašně důležité. To není taková legrace. Ono se něco řekne jednou, dvakrát, pak se to napíše v brožuře, pak to nějaké ministerstvo a nějaký neobolševik označí svou značkou, a pak už je to pravda. Pak se to na těch serverech opakuje.

Doufám, že se nikdo nepohorší, když řeknu, že to je taková malá osvětimská lež. A že je otázkou odpovědnosti této Sněmovny, že nedopustí, aby se zločiny násilné kolektivizace interpretovaly tak, že mladí odešli pracovat do fabrik do měst, těm starým už ubývalo sil, a proto se museli obrátit na ty soudruhy, abychom si navzájem pomáhali. Že je to jinak. Že to byly zločiny. Že to bylo zavírání. Že to byly desetitisíce zničených lidských osudů, zabraných majetků, zločinů. Zločinů, které dnes popírá ministr zemědělství ČR tím, že propaguje tyto ostudné komunisticko-propagandistické brožury a účastní se ostudných komunisticko-propagandistických debat a oslav.

Na grémiu v 10 hodin jsem požádal kolegy, předsedy poslaneckých klubů, abychom se tomu tento týden věnovali. Připomenuli mi naprosto pevnou dohodu, neporušitelnou, co tento týden projednáme a o co nelze rozšiřovat program Poslanecké sněmovny. Jsem připraven dohodu respektovat. Říkám to proto, že jsem přesvědčen, že Poslanecká sněmovna pro budoucnost, pro interpretaci historie, musí být schopna přijmout usnesení k následné kolektivizaci. Buď to bylo fajn a bylo to ve prospěch starých, kterým mladí odešli pracovat do měst, jak tvrdí sou-, pardon, pan ministr Jurečka, anebo to byla série totalitních zločinů. Jsem přesvědčen, že na tomhle musí být schopna Poslanecká sněmovna se usnést. To usnesení se musí stát součástí historie této země. Toto usnesení a tento bod, abych respektoval dohodu na tento týden, navrhneme v září. A vás všechny prosím všechny, abychom o tom do září přemýšleli. Děkuji za pozornost. (Potlesk části poslanců.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další vystoupení s přednostním právem - pan předseda Sklenák a potom pan ministr zemědělství.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, jsem rád, že pan předseda Kalousek změnil naprosto pevnou dohodu o průběhu schůze v tomto týdnu. Z vystoupení pana předsedy Černocha evidentně vyplývá, že i takovéto naprosto jasné dohody chápeme každý jinak. A já tedy v reakci na jeho návrh jménem poslaneckého klubu sociální demokracie a klubu ANO vznáším veto proti zařazení tohoto bodu a avizuji, že budeme vetovat jakýkoliv další návrh, protože právě jsme se dohodli na tom, jak bude probíhat schůze v tomto týdnu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek fakticky? (Ano.) Ano, tak to má přednost před přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ono asi fakticky nemá smysl, protože není diskuse, ale logicky je to namístě. Veto není namístě. Já nic nenavrhuji. Já vyjadřuji rozhořčení nad totalitní rétorikou ministra zemědělství České republiky a tvrdím, že tuto osvětimskou lež nenecháme ležet na chodníku a že se k ní na podzim vrátíme.
Přihlásit/registrovat se do ISP