(18.30 hodin)

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji pane předsedající. Myslím, prostřednictvím vaším, že pan kolega Korte mě tu na chladném severu nemusí oslovovat plnými tituly, že určitě bych to přežil i bez toho.

Nicméně chci dodat, že dnes je naší barvou zelená, to jste si možná všimli, a je to díky tomu, že je dnes Světový den roztroušené sklerózy, takže není to nějaká připomínka, že byl slučovací sjezd se Stranou zelených, ale jde tu o Světový den roztroušené sklerózy.

Co se týká dopravních podniků, tak tam jde o to, že ony investovaly poměrně velké částky do svého vozového parku, aby mohly jezdit na čisté biopalivo, proto, aby se jim neztrácela motorová nafta, protože ta se hůře zneužívá v soukromých vozidlech. Takže tam jsou poměrně razantní investice.

Zároveň se hlásím k tomu, že uděláme maximum, aby byl podpořen výzkum a vývoj v druhých a třetích generacích. Jen nemohu slíbit, že Agrofert ani do těchto nových technologií nebude investovat. To skutečně nemohu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Milan Urban k faktické poznámce. Připraví se pan poslanec Benešík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Já bych chtěl poděkovat panu ministrovi Jurečkovi za upřesnění informace, zda proběhla, či neproběhla formálně notifikace v Evropské unii. Nemám důvod nevěřit tomu, že proběhne do 30. 6., nicméně zatím neproběhla, a z tohoto důvodu dávám návrh na přerušení do té doby, než proběhne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, to je v pořádku, nemohu udělat nic jiného než vás svolat gongem, odhlásit vás všechny, požádat vás o novou registraci. Přihlaste se prosím svými identifikačními kartami. Návrh na přerušení je dán datem nebo jiným údajem, který směřuje k rozpoznatelnosti doby přerušení. V tom případě, jestliže je to dáno datem notifikace, je termín jasný a můžeme o tom dát hlasovat. Počet přihlášených se téměř ustálil.

 

Rozhodneme o návrhu na přerušení do doby dokončení notifikace.

Hlasování číslo 206, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 206, z přítomných 130 poslanců pro 33, proti 50, návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Nyní tedy pan kolega Benešík, poté ministr životního prostředí Richard Brabec, který nevydržel napětí situace a vstoupil do faktických poznámek. Ano, pan kolega Kalousek má také faktickou. Omlouvám se panu poslanci Kalouskovi. Za panem poslancem Benešíkem, před panem ministrem Brabcem pan kolega Kalousek s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, doufám, že dnes už naposledy. Já tu nerozporuji to, že tehdejší většinově klub KDU-ČSL podpořil zvýhodnění řepky. Osobně se domnívám, že to bylo rozhodnutí možná jediné správné, protože to byla asi jediná cesta, jak naplnit náš závazek vůči Evropské unii, který jsme si tehdy spoluvytvořili. Jiná cesta v podstatě nebyla, tak abychom dosáhli toho, k čemu jsme se sami nebo k čemu se tehdejší vláda zavázala. Takže já to rozhodně nerozporuji. V tehdejší době to bylo asi rozhodnutí, které nemělo jinou alternativu. Myslím, že ze současného klubu KDU-ČSL je tu pouze jediný poslanec, který to tehdy udělal, a já si myslím, že skutečně si to vyhodnotil tak, že jiná alternativa není. Já se obávám, a to je podstata diskuse, že ani právě v současné době jiná alternativa není. Bohužel, co se změnilo, tak je vláda, je tato Sněmovna a jsou členové této vlády. Ale jestli náš závazek budeme plnit, to je naše povinnost, a jestli to má alternativu, o tom rozhodně nejsem přesvědčen. Já si myslím, že nemá. A nejsem rozhodně žádný zastánce řepky ani Agrofertu. Otázka je, jestli je alternativa. Já ji bohužel nevidím. Je to prostě pro mě volba mezi horším a menším zlem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Benešíkovi a pokračujeme ve faktických poznámkách. Faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska.

Ještě než vám, pane zpravodaji, udělím slovo, požádám sněmovnu o klid. Chápu, že některé rozrušilo, že neprošel procedurální návrh, ale počkáme, až se to trochu uklidní.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jen k otázce pana poslance Urbana a odpovědi pana ministra. Zažil jsem za své ministerské období celou řadu notifikací, které byly na pracovní úrovni dojednány, a pak trvalo poměrně velmi dlouho, než byly definitivně rozhodnuty. Takže nelze mluvit o ukončené notifikaci, to v žádném případě. Proto pokládám za velmi krátkozraké, že to přerušení neprošlo. Ale co nezvládneme, co jsme nezvládli procedurálním návrhem, určitě zvládneme vlastními silami. Takže já si nemyslím, že může dojít ke schválení tohoto návrhu zákona dříve, než notifikace proběhne.

Ale jednu malou poznámku, kolegové. Mnohokrát kritizovali poslanci ANO i jejich předseda zvyky přílepků, jak se vždycky k zákonu o myslivosti dal zákon o pohřebnictví. Kritizuje to Senát, je na to velmi alergický, je na to velmi alergický i Ústavní soud. To, co vy teď projednáváte, je čistý přílepek. Ke spotřební dani je přilepen zákon na ochranu ovzduší. Budu tak argumentovat v Senátu a pravděpodobně tak budu argumentovat i vůči Ústavnímu soudu. Jestli chcete dodržovat to, co slibujete, tak neschvalujte přílepky. Stáhněte to a udělejte to legislativně pořádně. Tohle je přílepek a vy jste ho mnohokrát prohlásili za legislativně nepřípustný. Mnohokrát jste to pranýřovali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan ministr životního prostředí Richard Brabec také k faktické poznámce, i když je řádně přihlášen jako první s přednostním právem. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji. Tak, tady se slušný ministr ke slovu jinak než faktickou poznámkou nedostane. Omlouvám se tedy panu ministrovi zemědělství (nesrozumitelné) na začátku. Mám dvě minuty, možná se ještě dostanu ke slovu.

K panu poslanci Kučerovi. Jsem tak rozechvělý, že jsem se dostal ke slovu, že jsem přišel bez ochrany, i když bych si ji nejraději nasadil na hlavu, protože si tak trochu připadám. Ale prosím vás, jen k tomu, co se tady vytváří za nějakou spekulaci, jak se využil zákon o ochraně ovzduší, jakým způsobem oligarchisticky, dovolím si použít to slovo, se někam přilepil. Je to prostě jen proto, že gros zákona na ochranu ovzduší, té novely, je skutečně v paragrafech 19a, 19e, které hovoří o tom, jakým způsobem zamezit obcházení zákona, kdy tu běžně byly firmy, které měly přimíchávat celý rok, ony tu povinnost plnily až 12. měsíc, resp. neplnily ji vůbec, protože 12. měsíc zkrachovaly. Rok se dohaduje Generální ředitelství cel s Ministerstvem životního prostředí. To je absolutní gros té části novely zákona o ochraně ovzduší.

K tomu, co říkal pan kolega Jurečka. Tak pokud mě informace neklamou, a to je vlastně i doplnění k tomu, co chtěl pan kolega Kalousek, že jestli se nemýlím, tak Evropská komise dala jako podmínku pro notifikaci, aby možnost přimíchávání, resp. plnění povinnosti vysokoprocentních nebo čistých biopaliv byla nula. Nula. Původně bylo možno s tím volně hýbat, pak se tam dalo 30 % a dneska je nula. To znamená, že velmi pravděpodobně stejně, pokud notifikace, ta běží, takže já si myslím, že ani to prostě není problém.

Čas je neúprosný, takže já už toho asi víc neřeknu, tak se znovu musím přihlásit s další faktickou připomínkou. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP