(18.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, děkuji, pane ministře. Já bych byl radši, kdyby platila vaše řádná přihláška. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já jsem se nechtěl hlásit s faktickou poznámkou, aby právě mohl vystoupit pan ministr Brabec, takže přihlásil jsem se v okamžiku, kdy jsem viděl, že mačká tlačítko.

Chtěl bych tady krátce zareagovat na to, co zaznělo, a děkuji panu ministru Jurečkovi, že na výzvu odpověděl a řekl, jak je to s tou notifikací, že to je v běhu. Ale současně říkám, že souhlasím a podporuji návrh kolegy poslance Urbana a navrhuji - vyzývám Sněmovnu, abychom hlasovali o přerušení tohoto bodu. Tak určitě budu hlasovat.

A ještě k odpovědím. Já jsem to tu zmiňoval včera a byl bych rád, kdybych dostal tu odpověď. V bodu 3.1 se mluví o tom, už to tady dnes padlo, že ten přínos do veřejných rozpočtů bude kumulovaně 14,6 až 16,2 mld. korun. Včera jsem se ptal, nedostal jsem odpověď. Doufám, že ji dostanu dneska nebo následně - jestli k tomu byl nějaký propočet, nějaká studie, jak toto číslo vzniklo, jestli vzniklo na základě nějakých reálných propočtů, kalkulací, faktů nebo jak se tam to číslo ocitlo, protože ono výrazně mění přínos nebo nepřínos této věci.

A potom jsem také vznášel dotaz, že jsem zaregistroval - a znovu opakuji, že to netvrdím v žádném případě - že pro firmy skupiny Agrofert to přinese zisk 20 mld. Já to netvrdím. Já jsem jenom vznášel dotaz, jaký - řádově kde se pohybujeme. Já vím, že to není těch 5 mld., že zisk je až z toho prodeje. Ale ať vím, že se pohybujeme řádově tak nebo tak, jestli na toto je možno odpovědět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ale, pane poslanče, já mám dotaz. Vy jste řekl, že navrhujete přerušení, ale neřekl jste termín. Čili ten návrh nemůžu procedurálně nechat hlasovat.

 

Poslanec Karel Fiedler: Ne, já jsem řekl, že podporuji návrh kolegy Urbana.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Aha, podporujete. Čili procedurálně nenavrhujete nic. Dobře. Nyní tedy pan poslanec Lukáš Pleticha s faktickou poznámkou. Pokud se odhlašujete, to je v pořádku. Tak potom v tom případě s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já jsem se přihlásil v době, kdy... Nicméně bych poprosil, protože dnes asi projednávání nedokončíme, aby příště pan ministr zemědělství přišel s prokazatelným dokladem, že ta notifikace proběhla. Já jsem trošku znejistěl jeho chováním. Protože já jsem to zavnímal nejdříve, že proběhla, pak že neproběhla. Takže já jsem z toho trošku zděšen.

Jinak mě vážně mrzí, jestli se tady špičkujeme, co je žlutý hnus nebo co to tady všechno padalo, jestli jsme náhodou neměli radši projednat důležitější zákon jako o významné tržní síle, aby se to už konečně dotáhlo k nějakému cíli. Za prvé. A za druhé registr smluv. Je mi to líto. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Faktická poznámka pana poslance Stanjury. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do 16. června, což je první den příští schůze Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, i to je možné. To je procedurální návrh, který odpovídá zákonu o jednacím řádu. Takže pane předsedo, navrhujete do 14 hodin? Aby podle toho se na organizačním výboru mohl případně zařídit pan předseda, aby svolal schůzi třeba na nějakou dobu. Jenom 16. června jste navrhl.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já to upřesním. Do příští schůze, aby to bylo bez pochyby, jak jsem to myslel.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Do příští schůze, děkuji. Abychom mohli jednat před zahájením 16. června. Dobře, tak tomu rozumím. Já vás všechny odhlásím. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o tomto procedurálním návrhu v hlasování číslo 207..., které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 207, z přítomných 128 pro 120, proti 5. Návrh byl přijat. Přerušili jsme bod číslo 25, zákon o spotřebních daních, do 16. června.

 

Nyní mezi body se hlásí s přednostním právem ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Já bych ještě s dovolením chviličku pozornosti, milé kolegyně, vážení kolegové. Vzhledem k tomu, že je tady spousta připomínek a evidentně abychom se dokázali posunout a udělat nějakou shodu v rámci Poslanecké sněmovny, já bych poprosil, aby každý poslanecký klub vyslal jednoho experta na tuto problematiku. A budu chtít udělat příští týden jednání odborné k této problematice, abychom hledali nějaký konsenzus. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě tedy s přednostním právem pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: To jste si vzpomněl trochu pozdě, pane ministře. To se dělá během legislativního procesu. Teď nám nezbývá nic jiného než jednat ve výborech ve druhém čtení. My vám rozhodně nikoho nepošleme. Když sám jste stahoval své odborné připomínky během legislativního procesu na nátlak Agrofertu, tak teď žádné skupině věřit nebudeme. Prostě bude druhé čtení pravděpodobně a tam budeme projednávat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, děkuji. A vzhledem k tomu, že došlo k vyřazení všech ostatních bodů z programu schůze a tento bod byl přerušen do 16. června letošního roku, je obsah schůze vyčerpán. Já se s vámi loučím. Přeji hezký večer.

Politické grémium se sejde zítra po obědě nebo na oběd v Suché Lozi tak, jak bylo rozhodnuto. Hezký večer.

 

(Schůze skončila v 18.47 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP