(15.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Jelikož je to procedurální návrh, budeme o něm hlasovat neprodleně. Dříve, než zahájím hlasování, vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se přihlásili svými kartami. (Někteří poslanci přicházejí do sálu.)

 

Přistoupíme k hlasování o návrhu na přerušení tohoto bodu do doby, kdy bude přítomen ministr zemědělství a ministr průmyslu a obchodu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 204, do kterého je přihlášeno 130 přítomných, pro 34, proti 66. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 

Budeme tedy pokračovat v dalším projednávání a já poprosím k mikrofonu paní poslankyni Balaštíkovou s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Já jsem jenom chtěla panu kolegovi Pilnému říci, že my tu neřešíme dotace do zemědělské politiky. Pomoci těm zemědělcům se bude muset jinak, ale finance neřeší ten zákon o významné tržní síle.

A co se týká odpovědi pro pana kolegu Kučeru. Stanovisko hospodářského a sociálního výboru se tím taky zabývá a skutečně ta odpověď by mohla pro něj být nalezena v tom stanovisku. Znamená to, že ostatní dodavatelé do řetězců, což jsou výrobci hraček, zmiňoval jste zahrádkářské potřeby, tak oni nejsou tak jako výrobci v potravinovém řetězci zasaženi tady těmi nekalými praktikami. Evropský výbor hospodářský a sociální se tím zabývá a taktéž zkoumal, zda to nepostihuje i jiné oblasti obchodu, a odpověď je, že nechtějí nějakým způsobem upravovat ty ostatní, protože nejsou zasaženi tak jako výrobci potravin.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím s faktickou poznámkou k mikrofonu pana poslance Laudáta, připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já musím zase zareagovat. Zcela standardně v tržní ekonomice je normální, že buď prodáte, nebo neprodáte. Když produkujete něco, co je neprodejné, tak holt musíte najít jiný sortiment, nebo skončíte. Na tom je postavená tržní ekonomika. Navíc tady ještě zaznělo, že skoro by bylo nemravné mít zisk. Podnikání se dělá s cílem mít zisk. A dokonce náš zákon na to myslí, že když jste tři roky ve ztrátách, že byste měli tu firmu zrušit, mám pocit. Takže já nevím. Já si připadám nějak v jiném světě. Mám pocit, že by tady stejně mělo dojít k přeskupení sil. A leckdo by si měl tady z toho prostředku sednout nalevo. Já jsem u vytržení a nerozumím tomu.

A pokud se týká ministra zemědělství. Nechť tady zazní - vždyť on přece jednu chvíli podnikal nějaké aktivity, vyjednával s řetězci. A já jsem z něj doteď nedostal, jestli tedy vyjednal, nebo ta jednání zkrachovala, jestli byly arogantní... A po pravdě řečeno, skutečně hrabat do hospodářské soutěže tím, že u Rafaje něco sepíšou tímto způsobem, bez toho, že jsou tady odborní ministři... Víte, co můžete všechno způsobit? Přesný opak toho, co chcete. Byť já nepodsouvám ani paní kolegyni Balaštíkové jakékoli zlé úmysly. Ale řada dobrých úmyslů je vydlážděná cesta do pekel.

Ten zákon je zbytečný, poškozuje část našeho trhu, křiví ten trh. Vždyť vy se mentálně vracíte někam před rok 1989 a víte, jak to dopadlo. Bývali jsme osmá země na světě, jsme někde kolem čtyřicítky a v řadě případů tragicky hůř. Tak já nevím, proč se k tomuhle máme vracet. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Kučeru. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já děkuji za vysvětlení paní kolegyni Balaštíkové, za to, že tady řekla celkem jednoznačně, že právě ti dodavatelé spotřebního zboží nejsou tak významně ovlivněni právě tou významnou tržní silou. A má to jeden jediný důvod. Já to vím a vím taky, proč to takhle je. Protože výrobci a dodavatelé spotřebního zboží si našli jiné distribuční kanály a skutečně nepřistoupili na ten, v uvozovkách, diktát, jak tady o něm mluvíte, právě velkých řetězců. To znamená, ty velké řetězce nakupují jinde a oni si našli jiné distribuční kanály.

Já vám řeknu konkrétní příklad z praxe. Já jsem někdy v 90. letech pracoval ve společnosti, která vyráběla spojovací materiál. Měli jsme tam dozorčí radu. Jejím členem byl takový starší pán, no, velmi starý pán, takový profesor už v penzi, a ten říkal: Já jsem teď byl v jednom nejmenovaném hypermarketu, ať ho tady nejmenuji, a tam ty vruty, které my tady vyrábíme, prodávají za 400 korun. A vy, pane řediteli, je prodáváte za 40 korun dalšímu odběrateli. Jak je to možné, že je tam tak velký rozdíl? A skutečně důvod byl ten, že my jsme prodávali za 40 korun, a kdybychom prodávali za 41 korun, tak si to od nás už nikdo nekoupil. Pokud jsme to dodávali do jiného distribučního kanálu, tak jsme prodávali za podstatně vyšší cenu. U těch dodavatelů to prostě takhle je. My jsme si našli jiné distribuční kanály, jiné distribuční sítě a myslím, že jsme realizovali významnou marži a že jsme realizovali významné objemy. Je to prostě o tom, jakým způsobem se ten trh křiví, či nekřiví zákony a státními intervencemi.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou paní poslankyni Balaštíkovou. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Ano, pane kolego Kučero, vy máte pravdu. Našli si jiné distribuční kanály, ale ne úplně byly zlikvidovány ty malé prodejny, třeba ty zahrádkářské, jak se prodávají hračky. Ale byly téměř zlikvidovány maloobchodní prodejny pro potraviny. Takže pokud bychom měli hledat ty malé distribuční kanály, tak právě díky vám bychom se vrátili do té staré doby. Protože kdo nám tady zlikvidoval ty malé prodejny, kterých bylo asi 5,5 tis. a je jich tu 2,5 tis.? Byly to ty obchodní řetězce. Máte pravdu, bylo by to fajn. Ale pak bychom se z těch 14denních nákupů dostali zase přece do těch front, jak nám to říkají ty řetězce - budete mít ty fronty, budete muset chodit na pět míst, tam si koupím rohlíky, tam si koupím máslo. Takže takhle by to bylo. A řekněme si, co je nezbytné pro život? Abyste každý den měl co do toho žaludku. Ale nepotřebujete každý den rýč nebo spojovací materiál.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. A dříve, než pozvu k faktické pana poslance Urbana, všechny vás poprosím, abyste se na své kolegy obraceli mým prostřednictvím. Děkuji a poprosím pana poslance Urbana. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji. Kolegyně, kolegové, nedá mi to, tak ještě jednou to zkusím. Když se podíváte na to, jak to funguje v České republice, tak není to tak trochu přílišnou liberalizací a privatizací, která překonala všechny možné hranice v tomto oboru v těch 90. letech? A nechci říkat, kdo to dělal, to tak nějak všichni víme. Ale když se podíváte na počet řetězců na počet obyvatel, tak já myslím, že budeme hodně vepředu v Evropské unii. Když se podíváte do některých původních členských zemí Evropské unie, tak tam to jistě nepřipustili. Já bych chtěl vidět, jak opravdu se chovají řetězce třeba ve Francii ke svým dodavatelům. Ať někdo tu analýzu udělá. Jestli se chovají stejně jako v České republice, tak jsme vedle. Ale já myslím, že vedle nejsme. Prostě tady je to nějak pokřivené. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP