(15.50 hodin)
(pokračuje Urban)

A jestli si někdo myslí, Františku Laudáte prostřednictvím předsedající, že zemědělství v EU je tržní, tak to tedy tržní není. A možná, že i proto čeští zemědělci na to trochu doplácejí, protože původní členské země si v tom systému vymohly úplně jiný princip a systém. Takže je to trochu složitější. Ale že potřebují přes prsty, to myslím potřebují.

Možná ještě stihnu jeden příběh. My jsme se o něco podobného pokoušeli už dávno. Před nějakými deseti nebo dvanácti lety jsme se s tehdejším ministrem zemědělství pokusili pozvat k jednomu kulatému jednacímu stolu všechny zástupce řetězců v ČR, které jsou v podstatě stejné jako dnes. Víte, jaká byla reakce? Poslali nás někam! Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Kučeru, připraví se pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Michal Kučera: Já skutečně vnímám tu socialistickou snahu o regulaci. To je naprosto legitimní a nijak ji nesnižuji. Je to prostě jeden z pohledů, jakým způsobem se pohybovat na trhu.

Chci říct jinou věc. Pokud se bavíme o tom, kdo a kolik odebírá od místních výrobců, od místních prodejců, a chceme to řešit nějakým speciálním zákonem, já si myslím, že to se dá řešit úplně jinak. A podívejme se právě, jak to je ve vyspělých evropských zemích. To řešení se jmenuje sociální odpovědnost firem. Budeme se bavit o zákoně o veřejných zakázkách. Tam je skutečně možno přesně tohle definovat, jak taková sociální odpovědnost má firem, jakým způsobem se firma má chovat jak ke svým zaměstnancům, tak ke svému okolí, tak ke svým dodavatelům, tak ke svým odběratelům. To je všechno, co je možno definovat v té řeknu moderní sociální odpovědnosti firem. Tam to řešme, prosím!

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím nyní k mikrofonu pana poslance Laudáta, připraví se paní poslankyně Balaštíková. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já prostě o tom, jak dneska funguje ekonomika ve světě a v regionech, mám úplně jinou představu. Já tedy nevím, možná se někdo rozvzpomněl, když jsem tady viděl předsedu klubu ANO, jak tleskal paní Balaštíkové. Víte, já se obávám ale, že opravdu vy máte dobré úmysly a dosáhnete opačného efektu. A dost mě překvapuje, když poslankyně tady - kdybychom se chovali podle vašich názorů, prostřednictvím paní předsedající, tak prostě nikdy tady není pan Babiš. Já nerozlišuji dneska - rozeznávat český zemědělec. To, kdo sem přijde a chová se podle našich zákonů, tak tady má právo být a je naším občanem. Co to tady proboha - to snad! Já prostě zůstávám úplně u vytržení, jestli si uvědomujete, co tady zaznělo. To tedy se domnívám, že i poslanci a poslankyně KSČM by se červenali. A já si uvědomuji specifika zemědělství, ale každý obor má nějaká specifika a já jenom říkám, tento zákon je zbytečný. My jsme dokonce znova podepsali návrh zákona na zrušení tohoto zbytečného a škodlivého zákona. Skutečně já nevím. A jestliže tady pan kolega Urban říkal: tak přineste studie - já nechci nic jiného. Slyšel jsem teď na víkendovém sjezdu KDU v televizi, já tam nechodím přímo, za vším budeme chtít analýzy, RIA. Já se ptám, kde u tohoto zákona je RIA, posouzení dopadů jak do soukromého, tak veřejného sektoru, kde jsou jakékoliv analýzy k tomu zákonu, podkladové materiály, jak to funguje okolo, jak jinde, kde jsou podkladové materiály k tomu, jaká je situace u nás, kde je nějaká informační zpráva k tomu, prostě to, co vyrobil ÚOHS, protože má máslo na hlavě, tak kde je nějaká informační zpráva?

Už musím končit. Prostě analýzy toho, že to je skutečně oprávněné. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím paní Balaštíkovou s faktickou, připraví se pan poslanec Pilný taktéž s faktickou. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Pro všechny nepozorné kolegy: RIA k tomu je, podklady k tomu byly, zákon běžel běžným legislativním procesem. Stačí se sem tam podívat do eKLEPu.

A co se týká zavádění socialistických záležitostí, já nevím, jestli Francie, Anglie, Německo jsou socialistické země, protože tam všude zákon o významné tržní síle mají. Takže ono se také třeba stačí podívat do Parlamentního institutu. Nějaká Balaštíková si tam zadala, jak tyhle zákony fungují v jiných zemích. Ono to tam je. Stačí se podívat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím pana poslance Pilného. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji ještě jednou za slovo. Já určitě souhlasím s tím, že bychom měli přijímat zákony, které přinesou víc užitku než škody. Přijímáme zákon, nebo mluvíme o zákonu o významné tržní síle a já jsem tady zatím slyšel, že klesá počet maloobchodních prodejen. Podívejte se, jak jsou otevřeny vietnamské prodejny 24x7, večerky, a my jim ještě vytvoříme nástroj v tom, že tady budeme blokovat elektronickou evidenci tržeb.

Mluvilo se tady o češství. Určitě vlastenectví je krásná věc, ale do toho zákona nepatří. Společenskou odpovědnost firem tímto zákonem také nevynutíme. Pokud se týká souboje o dotace, ten už jsme prohráli, takže se také nic neděje. Takže tohle jsou argumenty, které s tím zákonem nemají nic společného, a když už to nestačí, tak použijeme kouzelné slovo ministr financí Babiš. Ten za všechno může!

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní poprosím s přednostním právem pana premiéra, poté se připraví paní poslankyně Kovářová. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych se také zapojil do rozpravy a reagoval na některé otázky a podněty, které se zejména v dnešní části debaty objevily. Určitě pak bude ještě možnost, abych se k některým věcem vyjádřil i později. Ale já bych rád reagoval na ten fakt, že se tady velmi často v rozpravě objevoval požadavek na to, abychom tady nepřijímali nějakou speciální právní úpravu. Musím říci, že ji nepřijímáme, my ji pouze novelizujeme, ten zákon už tady existuje řadu let. Chci jenom připomenout, že i v době, kdy jsme byli v opozici, tak ten zákon nebyl zrušen. To znamená, byly tady různé většiny v Poslanecké sněmovně, ale žádná z těch většin ho nezrušila.

Takže především a za prvé konstatuji, že tady nezavádíme novou právní regulaci, ale opakovaně zde zdůrazňuji, a už jsem to tady říkal dvakrát, je to novela stávajícího zákona a je to novela zákona, která by ho měla vylepšit na základě aplikační praxe, kterou máme za sebou. To si myslím, že je standardní postup, jestliže je přijata legislativa, jestliže je legislativa nějakým způsobem aplikována. A tu legislativu neaplikuje ministr zemědělství pan Jurečka, ani ji neaplikuje ministr průmyslu a obchodu pan Mládek, ale aplikuje ji Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Čili je naprosto logické, že v okamžiku, kdy jsme se dohodli, že připravíme novelu zákona, že jsme ji konzultovali také s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, abychom zjistili, jaké měl zkušenosti a jaké on sám má požadavky na to, jak by se tato legislativa měla upravit. Takže není to nic nestandardního, je to standardní postup. A vzhledem k tomu, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nespadá ani pod Ministerstvo průmyslu, nespadá ani pod Ministerstvo zemědělství, tak jsem se ujal této role jako člověk, který na vládě koordinuje otázky, které se týkají Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To je tedy důvod, proč je předkladatelem tohoto návrhu předseda vlády. Prostě klíčové byly aplikační zkušenosti s uplatňováním tohoto zákona od roku 2010 a cílem bylo tedy je v tom zákoně maximálně zužitkovat.

Druhá poznámka se týká toho, jestli nám tedy nestačí stávající soutěžní právo. Slyšel jsem tady argumenty, že vlastně zaplevelujeme stávající soutěžní právo, že bychom ho měli používat, že by ho měl používat ÚOHS a že je to něco, co je nějakým reálným nástrojem. Já se obávám, že to tak není, protože stávající soutěžní pravidla nejsou pro tu situaci použitelná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP