(11.00 hodin)

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Já bych rád ještě slovo k tomu návrhu. Předpokládali jsme, že to bude hospodářský výbor, který se tím bude zabývat. Samozřejmě podněty ústavněprávního výboru uvítáme, ale přece jenom vzhledem k omezenému času, který nás tlačí, bych to raději ponechal v původní podobě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Pan ministr otevřel rozpravu k této věci, čili pan předseda hospodářského výboru se ozval a prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že těch právních problémů, které jsou spojeny s tímto zákonem, je opravdu hodně, tak bych podpořil návrh, který byl přednesen, to je přidělení jako garančnímu výboru ústavněprávnímu výboru. Hospodářský výbor to samozřejmě bude projednávat také, ale garančním výborem v tomto případě se domnívám, by se měl stát výbor ústavněprávní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Velká vstřícnost pana poslance Ivana Pilného jako předsedy hospodářského výboru. Pan ministr ještě k tomu.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Byl bych radši, kdyby to dělal hospodářský výbor. Ale pokud tento výbor ústy svého předsedy vyjadřuje nevůli se k tomu aktivně postavit, tak budeme pracovat s ústavněprávním výborem jako garančním.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Faktické poznámky. Nejdřív kolega Urban, pak pan kolega Vondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Já bych naopak ústy místopředsedy hospodářského výboru podpořil, aby garančním výborem byl hospodářský výbor, neboť je to v logice předkladatele. Je to kompetence, která se váže z Ministerstva průmyslu a obchodu na Českou obchodní inspekci, která je vlastně předmětem novely tohoto zákona. Myslím, že přetahovat se jakoby o resortní kompetence není úplně optimální. Takže bych doporučoval následující postup: garanční výbor hospodářský a samozřejmě ať to projedná i ústavněprávní, jistě k tomu má co říci a myslím, že v tom žádný problém není. Ale abychom tady měnili nějaké gesční záležitosti, to myslím bychom se mohli pouštět i u jiných resortů a ministerstev a nedávalo by to příliš smysl. Pokud bude spadat ČOI pod Ministerstvo spravedlnosti, pak bych to chápal. Ale nespadá. Spadá, je to přímo řízená organizace Ministerstvem průmyslu a obchodu. Takže z tohoto důvodu si myslím, že je správné, aby garančním výborem byl hospodářský výbor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan kolega Vondráček ještě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Vondráček: Já doufám, že se nehádáme, že diskutujeme. Určitě se připojíme, ať to projednají oba výbory, hospodářský i ústavněprávní. Nicméně role garančního výboru je na konci vyslovit nějaké doporučující stanovisko při hlasování. A opravdu si myslím, že to posouzení bude právní. To znamená, já si myslím, že jsme schopni úzce spolupracovat s hospodářským výborem. Jsme schopni dodržet mantinely evropského práva, jsme schopni dodržet ducha právního návrhu. A myslím si, že na závěr to právní stanovisko, protože už jsme to tady ucítili z těch předchozích příspěvků, bude hodně zlepšovacích návrhů a iniciativ ze strany poslanců, tak si myslím, že by to na konci měl rovnat ústavněprávní výbor. Já na tom svém návrhu určitě budu trvat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní faktická poznámka pana poslance Petra Bendla. Potom pan kolega Rykala a potom... určitě dám hlasovat až po odhlášení. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, asi čekáte, že zvednu i zemědělský výbor. Nicméně musím říct, že si myslím, že garančním výborem by měl zůstat hospodářský výbor, že mu to věcně patří. Protože platí to, co říkal pan kolega, že téměř všechny problémy tady jsou právní. V okamžiku, kdy projednáváme zákon, tak se vždycky pohybujeme v oblasti práva. Ale věcná materie, s tím souhlasím s panem kolegou Urbanem, patří podle mě hospodářskému výboru a dal bych na zvážení, zda nedat toto i zemědělskému výboru, neboť ochrana spotřebitele má velmi co do činění právě v oblasti potravin a podobně. Takže by asi stálo za to, aby i zemědělský výbor tuto materii probral.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: O tom můžeme rozhodnout, pane kolego, až v tom dalším. Teď jednáme o garančním výboru. Pan kolega Rykala. Ne, pardon, omlouvám se... Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Omyl se opravdu může stát občas, já to znám. (Smích poslanců ČSSD.) Já jsem chtěl vystoupit, ač jako člen ústavněprávního výboru, tak na podporu toho, aby garančním výborem byl hospodářský výbor. Chtěl bych říct, že v posledních měsících vznikla pod gescí ústavněprávního výboru pracovní skupina na ochranu spotřebitele a na tu právní úpravu, která řeší ochranu spotřebitele. Setkáváme se tam všichni jako zástupci všech politických stran zastoupených ve Sněmovně. Chodí tam i zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, takže ten kontakt tam je velmi čilý. Já si myslím, že logika je hospodářský výbor, a prosím o podporu garančního výboru jako hospodářského. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to byl pan kolega Chvojka. Nyní pan poslanec Kováčik. Paní poslankyně Fischerová - ne, nehlásí se. Tak pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, dobrý den. Chce se mi v logice uvažování pana kolegy Vondráčka navrhnout, abychom zrušili všechny výbory a nechali jenom ústavněprávní, protože všechny zákony koneckonců jsou otázkami práva. My tady to právo tvoříme v Poslanecké sněmovně, aspoň ten dojem mám z toho aspoň někdy. A podat návrh na úpravu jednacího řádu, že by povinně garančním výborem ke všem zákonům byl také ústavněprávní výbor.

Ne, pardon, to byl možná trošku nejapný pokus o žert. Ale prosím vás pěkně, nepřepracovávejme kompetenční zákon oklikou. Jestliže ČOI patří pod hospodářský výbor, tak hospodářský výbor by měl být i z logiky věci garančním výborem. Vždyť si každý z těch výborů může dát přece, může tu materii vzít iniciativně a může dokonce zpravodaj toho výboru tady sdělit stanovisko výboru k jednotlivým pozměňovacím návrhům. To samozřejmě je všecko v rozpravě potom při třetím čtení naprosto možné. Ale nedělejme z toho tak trošku guláš nebo bramboračku a postupujme skutečně tak, jak i třeba kompetenční zákon nám dává ty šance.

Připojuji se k panu kolegovi Bendlovi. On to nenavrhl úplně explicitně, navrhuji tedy, aby projednal tu věc i zemědělský výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Pavlu Kováčikovi. Ještě pan poslanec Marek Benda také s faktickou poznámkou. Očekával jsem po změně jednacího řádu, kdy tato debata nastane. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, mě k vystoupení vyprovokoval pan kolega Kováčik, vaším prostřednictvím. Do roku 1995, do nového jednacího řádu, byl ústavněprávní výbor garančním výborem všech návrhů zákonů. Já bych to pokládal za správné, ale bohužel, protože jsme vždycky jednací řád už schvalovali v tomto ústavněprávním výboru, tak už se mi nepodařilo prosadit, protože už se nechtělo být členům ústavněprávního výboru garančním výborem ke všem. Jenom jsem chtěl spíše upozornit, že až bude zase opozice obviňována, jak tady obstruujeme, tak máme asi 25minutovou debatu o tom, kdo bude garančním výborem, která je téměř výlučně koaliční. Tak si rozmyslete, jestli není jednodušší o těchto věcech hlasovat a nemít tady 15 vystoupení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Určitě je to pravda. Rozhodneme hlasováním, protože to ani jinak není možné. Pokud se nikdo nehlásí do této rozpravy o pozici garančních výborů na margo toho, co řekl kolega Benda, připomínám, že ne vždycky byl ústavněprávní výbor garančním, protože byl druhý takový stálý garanční výbor a to byl výbor rozpočtový. Ale to známe.

Takže v tomto ohledu máme před sebou rozhodnutí, jestli garančním výborem bude výbor ústavněprávní anebo výbor hospodářský. Nejdříve dám hlasovat o protinávrhu, tzn. o návrhu kolegy Vondráčka. Všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

A jakmile se ustálí počet přihlášených, tak rozhodneme o garančním výboru v hlasování pořadové číslo 196. To jsem zahájil a ptám se, kdo je pro ústavněprávní výbor jako garanční. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 196 z přítomných 160 pro 64, proti 53. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o původním návrhu organizačního výboru, aby garančním výborem... Kolegyně Bohdalová se nehlásila s faktickou poznámkou? Ani bych ji nemohl udělit mimo rozpravu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP