(10.00 hodin)
(pokračuje Jurečka)

A pro pana poslance Bendla jen odpovím - bylo to časově v takové přímce, že to bylo dávno předtím, než někdo z Foresty nastoupil do Lesů ČR. Tu skutečnost jsme opravdu nemohli vědět. Takže rozhodnutí o tom, že to takto bude provedeno, při diskusi na poradě vedení ministerstva bylo opravdu před tímto uskutečněním, kdy se rozhodlo, jak a s kým budeme dál v této věci pokračovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Stanjura se hlásí dál do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za odpověď. Já bych požádal pana ministra, jestli by nám mohl - nebo mně, když ne nám - poskytnout v písemné podobě vyjádření toho odborného útvaru, který říkal, že to je ta firma, se kterou se to uzavřít musí. Pokud to dostanu v nějaké normální lhůtě, nebudu podávat písemnou interpelaci, jinak bych o to požádal. Já rozumím tomu, co jste říkal, ale pak to někdo musí zdůvodnit, musí tam být datum, podpis a musí ten člověk za tím stát. Já to nechci zpochybňovat, jenom bych to rád viděl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Dále pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Já jenom abych zareagoval ještě na pana ministra zemědělství, když si o to stále říká. Ta posloupnost byla následující. Pan ministr nechal zadat v rámci JŘBU společnosti Foresta projekt zpracování systému dotací, nebo něco podobného... Se společností Foresta. Následně později se stal jeden ze statutárních zástupců společnosti Foresta náměstkem generálního ředitele Lesů ČR a následně dostala společnost Foresta byznys za bratru 11 mil. korun ročně - v letošním roce, loni zhruba 5,5 mil. - bez výběrového řízení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr chce, nebo nechce reagovat? Ano. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, pane předsedající. To není nic o tom, že já si o něco říkám. Vy se tady ptáte, kdokoli z vás se ptá a já vám odpovídám. Takže jestli máte pocit, že něco říkám, tak si zvažte, když se ptáte, proč se ptáte. Máme interpelace, takže já tady jsem k dispozici plně.

Na otázky, které tady byly vzneseny, rád připravím odpověď, abych vysvětlil tyto věci. Připravím k tomu podklady, abyste věděli, jaká byla časová posloupnost, včetně toho, co tady, pane poslanče Bendle říkáte prostřednictvím pana předsedajícího, i v návaznosti na ty částky, jakým způsobem to bylo vyhodnoceno a že došlo ke snížení ceny, kterou Foresta dostává za rok 2014 za dodávky systému pro administraci národních dotací oproti letům minulým. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nikoho nevidím. Ptám se pana poslance Bendla, jestli navrhuje usnesení k odpovědím pana ministra, k té písemné odpovědi na vaši interpelaci. Pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já myslím, že si každý mohl udělat obrázek sám. Věřím tomu, že pan ministr odpoví na to, co slíbil, a že písemně dodá materiály, které řekl. Proto nepožaduji žádné hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud tedy není žádný návrh hlasování, považuji tuto odpověď na interpelaci, se kterou nebyl pan poslanec Petr Bendl spokojen, za vyřízenou.

To byla poslední písemná interpelace, o jejíž projednání požádali poslanci. Děkuji a konstatuji, že jsme pro dnešní den ukončili projednání odpovědí na písemné interpelace poslanců. Končím tedy bod, který je pevně zařazen jako bod 138 na toto čtvrteční dopoledne.

A vzhledem k tomu, že jednací řád a platná usnesení, která doplňují jednací řád, stanoví, že po projednání bodu Odpovědi na písemné interpelace poslanců pokračuje jednání, tak projednám to, co jsem oznámil, tzn. změnu schváleného pořadu schůze, tak, jak ji navrhl pan kolega Vladimír Koníček, s tím, že máme dnes po písemných interpelacích pevně zařazené body 79 a 133, tzn. stanovy, které se týkají cestovního ruchu a zřízení vyšetřovací komise na komplex Blanka, a případně další neprojednané body z bloku smluv. Ale pevně zařazené jsou pouze body 79 a 133.

O slovo požádal pan poslanec Vladimír Koníček, předseda kontrolního výboru. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, já bych chtěl požádat o pevné zařazení dvou bodů dnes po již pevně zařazených bodech, jsou body 134 Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv za rok 2014 a bod 135 Doplnění výročních finančních zpráv za roky 2012 a 2013. Kontrolní výbor přijal v úterý usnesení, včera uplynula lhůta, takže můžeme už dnes projednávat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Děkuji panu předsedovi kontrolního výboru. Hlásí se pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nemám žádný problém podpořit návrh pana poslance Koníčka. Nicméně, pane místopředsedo, my jsme se v úterý na grémiu Sněmovny dohodli, že pokud písemné interpelace skončí dříve než v 11 hodin, že předsedající vyhlásí přestávku do jedenácti a pokračovat se bude v jedenáct. Tohle jsme si dohodli v úterý na jednání grémia Poslanecké sněmovny. Takže je mi jedno, jestli před, nebo po hlasování, klidně po hlasování o tom návrhu, ale myslím, že bychom ty dohody měli dodržovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já s tím počítám. Proto jsem také ohlásil, že nejdřív projednáme věci, které se týkají zařazení nových bodů. Takže v tomto ohledu jsem takhle připraven.

Ještě požádal o slovo pan kolega Bronislav Schwarz. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré dopoledne, pane místopředsedo. Náš klub taky nemá nic proti postupu, který navrhl i pan Stanjura, souhlasíme s tím. Prosil bych také hlasovat a následně potom, co naznačil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Já s tím počítám, budu respektovat návrh, který padl v úterý. Ale můžeme rozhodnout nejdříve hlasováním o pevném zařazení bodu 134 a 135, tzn. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a Doplnění výročních finančních zpráv politických stran za rok 2012 a 2013 jako body 134 a 135 za bod 79 a 133, tzn. jako třetí a čtvrtý pevně zařazený bod této schůze. Odhlásil jsem vás a požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O těchto pevně zařazených bodech rozhodneme v hlasování pořadové číslo 152, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 152, z přítomných 94 poslanců pro 92, proti nikdo. Návrh byl přijat. Upravili jsme tedy program jednání.

 

Po přestávce do 11 hodin budeme projednávat body 79, 133, 134, 135 příp. další body z bloku smluv ve druhém a prvním čtení nebo z bloku zprávy a návrhy. Děkuji vám a vyhlašuji přestávku do 11 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.09 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP