(12.10 hodin)

 

Poslanec Karel Šidlo: První hlasování je o pozměňovacích návrzích, které jsou obsaženy v usnesení hospodářského výboru pod písmeny A1, A2, A4, A5, A6, A7, A9, A10. (Stanovisko garančního výboru je kladné, stanovisko ministra je kladné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 42 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 42, z přítomných 172 pro 171 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Karel Šidlo: Další je pozměňovací návrh také z usnesení hospodářského výboru pod písmenem A3. Jedná se o zrušení slov "silniční vegetace" v § 14. Stanovisko negativní. (Protestní hlasy z pravé strany sálu.) Omlouvám se, kladné. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, osobní stanovisko zpravodaje je sice asi odlišné. Pan zpravodaj se omlouvá. Stanovisko výboru je kladné, protože bylo přijato na hospodářském výboru. Pan ministr? (Nesouhlas.)

 

Zahajuji jsem hlasování pořadové číslo 43 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 43, z přítomných 172 pro 77, proti 81. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Karel Šidlo: Další jsou opět pozměňovací návrhy z usnesení hospodářského výboru pod písmeny A8 a A11. Týká se to zrušení kompetencí Ministerstva vnitra a Policie České republiky. (Stanovisko zpravodaje je kladné, stanovisko ministra negativní.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahajuji jsem hlasování pořadové číslo 44 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 44, z přítomných 172 pro 68, proti 88. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Karel Šidlo: Další hlasování je o pozměňovacích návrzích pana kolegy Birkeho. První je pod písmenem B1. (Stanovisko garančního výboru i ministra je negativní.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 45 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 45, z přítomných 172 pro 1, proti 163. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Karel Šidlo: Další je pozměňovací návrh také pana poslance Birkeho pod písmenem B2. Týká se převedení povinností správce komunikace na obchodní společnosti krajů. (Stanovisko garančního výboru i ministra je negativní.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 46 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 46, z přítomných 172 pro 1, proti 160. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Karel Šidlo: Poslední pozměňovací návrh pana poslance Birkeho pod písmenem B3 se týká rozšíření odpovědnosti za přetížení vozidel na provozovatele tohoto vozidla. (Stanovisko garančního výboru i ministra je kladné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 47 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 47, z přítomných 173 pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Karel Šidlo: Další jsou pozměňovací návrhy pana kolegy Šenfelda pod písmeny C1 a C2. Tyto návrhy se týkají výjimky z povinnosti odstranit nanesené nečistoty na komunikacích, které způsobila lesní nebo zemědělská technika. (Stanovisko garančního výboru i ministra je negativní.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 48 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 48, z přítomných 173 poslanců pro 24, proti 137. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Karel Šidlo: Další jsou pozměňovací návrhy pana kolegy Korteho pod písmeny D1 a D2, které se týkají gramatické změny pojmu "mimo dopravní obsluhy". Má to být správně "mimo dopravní obsluhu". (Stanovisko garančního výboru i ministra je kladné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 49 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 49, z přítomných 173 pro 161, proti 2. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Karel Šidlo: Posledním pozměňovacím návrhem, o kterém budeme hlasovat, je pozměňovací návrh velmi široce komunikovaný v rámci obecné rozpravy dnešního čtení, je to pozměňovací návrh pod písmenem E, který je veden jako pozměňovací návrh pana poslance Stanjury a týká se zvýšení rychlosti o 20 km i na dálnicích. (Stanovisko garančního výboru je kladné, stanovisko ministra je záporné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 50 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 50, z přítomných 172 pro 114, proti 34. Návrh byl přijat. (Poslanci tleskají a hlasitě projevují radost.)

 

Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy. Ano, pane zpravodaji? Prosím o klid ve sněmovně!

 

Poslanec Karel Šidlo: Až se utiší ta radost majitelů silných vozů, budu pokračovat. Podle mých záznamů jsme skutečně prohlasovali všechny pozměňovací návrhy, které byly součástí tisku 374/3, a můžeme přistoupit k hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. O všech návrzích tedy bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 374, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 51 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 51, z přítomných 173 pro 137, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 91, to je dnešní pořad třetích čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP