(9.10 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Sklenáka, abychom bod 72 a 87 zařadili na dnešek po bodu 121. Zeptám se, zda je zde žádost o oddělené hlasování, nebo zda můžeme hlasovat najednou. Nejsou námitky proti společnému hlasování.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 13, přihlášeno je 161, pro 134, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Adam navrhuje, aby byl nový bod Informace ministryně pro místní rozvoj a ministra financí o monitorovacím systému fondů Evropské unie zařazen do programu schůze, a to pevně na čtvrtek po písemných interpelacích.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 14, přihlášeno je 161, pro 159, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Vondráček navrhuje, aby bod 46 byl zařazen po bodu 22 dnes odpoledne.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 15, přihlášeno je 164, pro 60, proti 58. Návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně Chalánková navrhuje, aby bod 131, to znamená kauza Michalákovi, byl zařazen jako první bod dnes odpoledne ve 14.30.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 16, přihlášeno je 166, pro 76, proti 62. Návrh nebyl přijat.

 

Druhá alternativa - aby tento bod byl zařazen dnes odpoledne po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 17, přihlášeno je 166, pro 112, proti 84. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Stanjura - bod 62, to znamená stavební spoření, zařadit na dnešek po bodech pana poslance Sklenáka, to znamená po bodu 87 a tedy před bod 22.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 18, přihlášeno je 167, pro 79, proti 57. Návrh nebyl přijat.

 

A ještě pan poslanec Vondráček navrhuje, aby bod číslo 12, registr smluv ve druhém čtení, byl zařazen jako první bod do bloku druhých čtení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 19, přihlášeno je 169, pro 77, proti 6. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy na změnu pořadu schůze. V tom případě můžeme začít projednávat bod

132.
Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného
účtu České republiky za rok 2014 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech,
návrh na jeho přikázání a přikázání jeho kapitol včetně vztahu k státním fondům
výborům k projednání a ukončení projednávání vládního návrhu státního
závěrečného účtu České republiky za rok 2012 v Poslanecké sněmovně
/sněmovní dokument 2089/

Tento dokument uvede zpravodaj rozpočtového výboru a jeho předseda, pan poslanec Václav Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z jeho jednání z 27. schůze ze dne 18. března, a to k návrhu časového harmonogramu projednávání státního závěrečného účtu za rok 2014, k návrhu na přikázání jednotlivých kapitol k projednání a ukončení projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2012 v Poslanecké sněmovně. Usnesení nebudu číst celé, nicméně ty nejdůležitější věci bych si dovolil tady odcitovat.

Rozpočtový výbor za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna stanoví harmonogram projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2014 a jeho kapitol, včetně vztahu státního rozpočtu k rozpočtům státních fondů v roce 2014, takto: vláda předloží státní závěrečný účet Sněmovně do 30. 4. 2015; výbory projednají přikázané kapitoly a okruhy státního závěrečného účtu do 11. 6. 2015; výbory předají svá usnesení rozpočtovému výboru do 12. 6. 2015 do 12 hodin; rozpočtový výbor pak projedná za účasti zpravodajů výborů usnesení výborů včetně oponentní zprávy menšin, pokud tyto budou, do 25. 6. 2015 od 10 hodin; rozpočtový výbor předloží předsedovi Poslanecké sněmovny své usnesení nejpozději do 3. 7. 2015 a Poslanecká sněmovna jedná o státním závěrečném účtu a o usneseních rozpočtového a kontrolního výboru na schůzi od 7. 7. 2015.

Dále v tom usnesení je přikázání k projednání jednotlivým výborům. To bych nečetl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP