(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý den 27. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám a prosím o strpení - přeruším jednání schůze na pět minut.

(Jednání přerušeno od 9.01 do 9.05 hodin.)

Vážené poslankyně, vážení poslanci, uplynula doba, na kterou jsem přerušil jednání schůze. Prosím tedy, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Informuji vás o omluvách. Paní poslankyně Benešová do 14. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Číp od 18. hodiny - pracovní důvody, pan místopředseda Gazdík - osobní důvody, paní poslankyně Halíková - zdravotní důvody, paní místopředsedkyně Jermanová - zahraniční cesta, paní poslankyně Pěnčíková - rodinné důvody, pan poslanec Pražák - rodinné důvody, pan poslanec Sedlář - zahraniční cesta.

Pan poslanec Tejc má kartu číslo 13.

Pan poslanec Soukup - zdravotní důvody, pan poslanec Vondrášek - zdravotní důvody, paní poslankyně Zelienková - zahraniční cesta, pan poslanec Zlatuška - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan premiér mezi jednou a třetí, paní ministryně Marksová z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Stropnický ze zdravotních důvodů, paní ministryně Šlechtová - pracovní důvody. Pan ministr Němeček se omlouvá z důvodů pracovních. Tolik omluvy.

Jenom bych vás chtěl informovat, že máme zařazeny body 132, 88, 89, 90 a 91. Ve 12.45 máme volební bod 112, ve 14.30 jsou zařazené body, ale předpokládám, že to ještě dozná změn. Tak nejprve asi dám možnost návrhům na změnu programu.

Pan předseda Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Dovoluji si přednést návrh na změnu pořadu schůze po krátké dohodě na dnešní schůzi.

Navrhuji, abychom dnes pevně za bod 121 zařadili dva body - konkrétně bod 72, což je ratifikace dohody o přidružení s Gruzií, a bod 87, což je ratifikace dohody s Chorvatskou republikou. Čili tedy za bod 121 bod 72 a 87.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan poslanec Adam.

 

Poslanec Petr Adam: Dobrý den, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že opravdu došlo k příjemné a pozitivní dohodě, dovoluji si navrhnout pevné zařazení bodu Informace ministryně pro místní rozvoj o monitorovacím systému sledování dotací Evropské unie na zítřek, tedy čtvrtek, 11 hodin. Děkuji. (V sále panuje nepříjemný hluk.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, je to ta informace pouze ministryně pro místní rozvoj? Protože původně ten...

 

Poslanec Petr Adam: Ministryně pro místní rozvoj a ministra financí.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, dobrá. Děkuji. A bylo by to tedy pevně po písemných interpelacích.

Pan poslanec Vondráček.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Nelekejte se. Já jsem jenom chtěl za pevně zařazené body na dnešek -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já prosím o klid. Neslyším, co pan poslanec navrhuje.

 

Poslanec Radek Vondráček: Já navrhuji, abychom po pevně zařazených bodech, které už tam jsou, to znamená po bodu 22, zařadili ještě bod 46, zase ten zákaz kouření v restauracích, že bychom si dali další kolo ankety, kdo je pro to, abychom v tomto volebním období přestali kouřit v restauracích. Děkuji. (Potlesk z lavic hnutí ANO.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Chalánková, potom pan poslanec Stanjura.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, žádám o pevné zařazení bodu tentokrát číslo 131, Michalákovi, a to variantně buď jako první pevně zařazený bod dnes odpoledne ve 14.30, anebo dnes odpoledne po pevně zařazených bodech všech.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Stanjura, potom pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den. Děkuji za slovo. Chtěl bych navrhnout pevné zařazení bodu 62, to je návrh zákona, kterým se mění zákon o stavebním spoření, sněmovní tisk 425, a to za ty dva body, které navrhl pan předseda Sklenák. Za ty dva. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, rozumím. Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré ráno, kolegyně, kolegové.

Já jsem si včera při projednávání změn programu dovolil informovat Poslaneckou sněmovnu, že nebude-li zařazen bod informace o monitorovacím systému, vyvoláme mimořádnou schůzi. To se také stalo. Večer jsem do kanceláře předsedy Poslanecké sněmovny doručil žádost obsahující více než čtyřicet podpisů ke svolání mimořádné schůze. Dovoluji si rovněž dnes informovat Poslaneckou sněmovnu, že bude-li ten bod ve čtvrtek zařazen, tu žádost zase stáhnu. Berme to jako second service.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě pan poslanec Vondráček.

 

Poslanec Radek Vondráček: Ještě drobná změna. Když se podíváte na aktualizovaný program dnešní schůze, tak teoreticky přijde řada na blok druhých čtení. Já bych potom navrhoval, aby v rámci těch druhých čtení byl pevně zařazen jako první bod 13, to je tisk 42, registr smluv. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Jako první bod do bloku prvních čtení. (Druhých.) Druhých čtení, dobře. Děkuji.

Dál nikoho nevidím, takže budeme hlasovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP