(11.40 hodin)

 

Poslanec Jeroným Tejc: Jenom pár čísel, abychom věděli, o čem hovoříme. Původně, a tak to zůstane i v případě, že se obrátíte na soud, bude soudní poplatek za zápis akciové společnosti 12 tisíc korun. Nově ministerstvo navrhuje, aby poplatek v případě, že se obrátíte na notáře, byl 8 tisíc korun, když se obrátíte na soud, 12 tisíc korun. Ústavněprávní výbor navrhoval, aby ta motivace směrem k notářům nebylo 8 tisíc proti 12, ale 10 tisíc korun proti 12 tisícům, tzn. výpadek pro stát při každém zápisu akciové společnosti by nebyl 4 tisíce korun, ale 2 tisíce korun. To jsou podle mého názoru srozumitelné věci, není to nic, na čem bychom museli podle mého názoru krvácet. Pozitivní efekt návrhu je v tom, že v případě, že lidé budou využívat služeb notářů, výrazným způsobem se uleví pracovníkům soudů a ti se samozřejmě budou moc věnovat jiné činnosti.

V tomto smyslu ten návrh je určitě správný. Je jenom otázka, jaká výše by měla být. Proto my, kteří jsme o této věci rozhodovali, samozřejmě budeme respektovat stanovisko ministerstva, které za tuto věc nese odpovědnost a které se tedy rozhodlo jít touto cestou. Jenom bych chtěl upozornit na to, že skutečně při zápisu akciové společnosti si myslím, že 12 nebo 8 nebo 10 tisíc korun není rozhodující částka, která by bránila někomu v podnikání. Samozřejmě jiné to může být např. u s. r. o. apod. Ale jak říkám, je to zbytečný spor, jenom jsem se snažil vysvětlit, v čem tedy to snížení a zvýšení má spočívat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy pan ministr Brabec v rozpravě. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, pane předsedající. Chci udělat radost všem, a teď nevím, jestli se dělá radost všem vaším prostřednictvím, pane předsedající, nebo přímo. (Předsedající: Přímo.) Ale já to zkusím, udělat radost všem přímo, těm, kteří se bavili právě o bodu šest.

Chtěl bych potvrdit a tlumočit za Ministerstvo spravedlnosti, že ministerstvo bude souhlasit se všemi pozměňovacími návrhy s výjimkou dvou. První je návrh pana Mgr. Vondráčka, který navrhuje osvobodit zdravotní pojišťovny od soudního poplatku, a ten druhý, se kterým Ministerstvo spravedlnosti nesouhlasí, je právě už diskutovaný návrh, který směřuje ke zvýšení navrhované výše soudního poplatku v případě tzv. přímých zápisů do veřejných rejstříků, provedených notářem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál v rozpravě? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není. Pan zpravodaj také ne. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích.

Prosím zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil, stejně jako o to znovu požádám pana ministra. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, budeme hlasovat po bodech. Všechny pozměňovací návrhy máme ve sněmovním tisku 306/3. Budeme tedy hlasovat po bodech a já vždy uvedu, čeho se pozměňovací návrh týká. Týká se to více nesourodých věcí, tak ať víme, o čem hlasujeme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, ale musíme se vypořádat s tím, jestli i ty jednotlivé body, tak jak to říkal pan poslanec Vondráček, jestli budeme mít samostatně uvnitř jednotlivých bodů. (Samostatně.) Samostatně, dobře. Má někdo výhradu? Není tomu tak. Chcete schválit proceduru? (Zpravodaj: Myslím si, že nemusíme.) Všichni rozumějí proceduře? Můžeme tedy začít. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem 1, který se týká zápisu spolků.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodaj: Kladné.) Pan ministr? (Souhlasím.) Ano.

Rozhodneme v hlasování 117, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 117, z přítomných 175 pro 166, proti nikdo, návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Další návrh je pod bodem 2, týká se osvobození od soudních poplatků zdravotních pojišťoven. Stanovisko negativní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Také negativní.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 118 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 118, z přítomných 175 pro 51, proti 104, návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Další návrh je pod bodem 3 a je to legislativně technická úprava, novela. Stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Také negativní.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 119, z přítomných 175 pro 168, nikdo proti, návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem 4, týká se zachování snížení soudního poplatku u elektronických platebních rozkazů. Stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Kladné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 120 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 120, z přítomných 175 pro 168, nikdo proti, návrh byl přijat. Další pozměňovací návrh.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní se jedná o pozměňovací návrh pod bodem 5 a jedná se o legislativně technickou novelu. Stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Kladné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 121. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 121, z přítomných 175 pro 167, nikdo proti, návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu pod bodem 6, který se týká snížení poplatků za zápisy skutečností do veřejného rejstříků provedené notářem. To je téma, o kterém jsme před chvílí diskutovali. Moje stanovisko k tomuto pozměňovacímu návrhu je negativní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Také negativní.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 122. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 122, z přítomných 175 pro 35, proti 125, návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Další návrh je pod bodem 7, jedná se o legislativně technickou úpravu místní příslušnosti. Stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Kladné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 123. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 123, z přítomných 175 pro 172, proti nikdo, návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem 8. Jedná se opět o legislativně technickou novelu, doplnění výčtu zákonů. Stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Kladné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 124. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 124, z přítomných 176 pro 169, proti nikdo, návrh byl přijat. Devátý návrh.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Devátý návrh, jedná se opět o víceméně legislativně technickou novelu, která rozšiřuje oprávnění notářů, když provádějí zápisy, tak aby vkládali i do rejstříku listiny. Stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Kladné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 125 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 125, z přítomných 176 pro 173, proti nikdo, návrh byl přijat. Desátý návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP