(11.50 hodin)

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Desátý návrh je v tuto chvíli opět legislativně technický návrh a jedná se o to, aby zákon, nebo tyto zákony, tento balík začal platit až prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po dni vyhlášení tohoto zákona. Původní návrh byl od 1. ledna, to už není možné, takže proto se to zhojuje, je to čistě technické řešení. Stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili jiná legisvakance. Stanovisko pana ministra? (Pan ministr: Kladné.) Dobře.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 126. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 126, z přítomných 177 pro 175, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Je tomu tak, pane zpravodaji? (Je tomu tak.) Dobře, v tom případě přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, který se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva, podle sněmovního tisku 306, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 127 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 127, z přítomných 179 pro 175, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím bod číslo 95.

 

Dalším bodem našeho jednání je

97.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb.,
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 269/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a zpravodaj výboru pro zdravotnictví poslanec Vít Kaňkovský.

Ještě než budeme pokračovat, omluva od 12 do 17 hodin z pracovních důvodů byla doručena od paní poslankyně Zelienkové.

Dovolte, abych konstatoval, že pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 269/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení - tím nemyslím diskusi uvnitř sálu, ale rozpravu - a mám do ní jednu faktickou přihlášku od pana poslance Igora Nykla. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Igor Nykl: Pěkné dopoledne, vážené kolegyně, kolegové. Vážený pane ministře, já bych vás chtěl pochválit za to, že novelou tohoto zákona jste vlastně umožnil do rozpočtu zdravotnictví dostat 1,7 miliardy z toho takzvaného účtu SÚKLu, kde překvapivě se nahromadilo za odborné výkony, které SÚKL provádí, poměrně velké množství peněz, které skutečně budou racionálně využity. Zároveň jsem chtěl poprosit, aby se dále vlastně ministerstvo tím fondem, tím účtem zabývalo i v budoucnu, aby sledovalo, jaké peníze se tam vlastně hromadí, a pokud by to jenom trošku zase šlo a neohrozilo chod SÚKLu, aby i v budoucnu se vlastně ty peníze daly využít, protože mě překvapilo, jak velká suma tam vlastně je k dispozici. A nevím přesně, za jak velké období to bylo, ale určitě i pro mě to bylo překvapení. Takže děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Igoru Nyklovi. Ptám se, kdo dál se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také ne.

V tom případě požádám zpravodaje, aby přednesl pozměňovací návrh a před hlasováním se k němu vyjádřil, stejně jako pan ministr. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré skoropoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Hlasovací procedura by měla být v tomto případě jednoduchá. Byl vznesen pouze jediný pozměňovací návrh, kterým jsem ve druhém čtení podal návrh na změnu účinnosti zákona tak, aby nedošlo k retroaktivitě. Takže tento pozměňovací návrh vám byl rozeslán pod číslem sněmovního tisku 269/2. Jiné pozměňovací návrhy vzneseny nebyly. Takže bychom měli nejprve hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu a poté o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, procedura je jednoduchá a myslím, že ji bez hlasování můžeme takto akceptovat. O tom pozměňovacím návrhu samozřejmě rozhodneme v následujícím hlasování, ale já vás nejdřív všechny odhlásím, protože se změnila účast. Požádám vás o novou registraci, prosím přihlaste se svými identifikačními kartami. A jakmile se ustálí počet přihlášených...

 

O pozměňovacím návrhu s datem účinnosti zákona rozhodneme v hlasování pořadové číslo 128, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tuto změnu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 128, z přítomných 169 poslanců pro 166, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Protože to byl jediný pozměňovací návrh a rozhodli jsme o něm, přednesu návrh usnesení k celému návrhu zákona: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 269, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 129, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 129, z přítomných 171 poslance pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji, končím bod číslo 97.

 

Budeme pokračovat bodem číslo 98. Před tímto bodem s přednostním právem předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Kolegyně, kolegové, já bych vás chtěl poprosit o přestávku na jednání klubu ANO před tímto bodem v trvání 15 minut. Náš klub by se sešel v zasedací místnosti číslo 56.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, vyhlásím přestávku, budu na vás velmi milosrdný, do 12.15 hodin, abyste měli čas na přechod do zasedací místnosti.

 

(Jednání přerušeno v 11.58 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP