(15.10 hodin)

 

Poslanec František Laudát: Vzhledem k tomu, že pan Mihola z KDU-ČSL má dost času, tak trvám na tom, aby se hlasovalo o mém návrhu samostatně. Tak to zamítněte.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to zcela jistě budeme, protože jste ho řádně přednesl a nestáhl jej. Takže asi nejjednodušší řešení bude, že nejprve se vypořádáme s věcmi z grémia, a to ve dvou krocích, pokud nebude námitek. První bude tento nový bod a potom by byly všechny ostatní, řekněme, spíše technické návrhy. Je s tím souhlas? Ano.

 

Takže nyní budeme hlasovat o zařazení nového bodu, který by zněl: Informace vlády o bezpečnostní situaci a imigrační politice, a to pevně na úterý 10. února jako první bod.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 2. Přihlášeno je 185, pro 156, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Dále jsou zde ony, řekněme, "technické návrhy". Přeje si někdo, abych je ještě jednou zopakoval, nebo víme, o čem hlasujeme? Víme, o čem hlasujeme. Je to dohoda z grémia.

Takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrhy grémia Sněmovny, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 3. Přihlášeno je 185, pro 180, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní se vypořádáme s jednotlivými návrhy, tak jak byly přednášeny.

 

Pan poslanec Laudát nový bod do pořadu schůze s názvem Imigrační politika České republiky.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 4. Přihlášeno je 186, pro 79, proti 63. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Jiří Dolejš nový bod. Jako první bod do bloku zpráv Informace vlády k TTIP.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 5. Přihlášeno 187, pro 48, proti 104. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Kolovratník pevně zařadit volební body 125, 126, 127 plus nový bod s názvem volby do Rady Státního fondu kinematografie, a to vše pevně na pátek 23. 1. v 10.30 hodin. Můžeme hlasovat najednou? Ano.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 6. Přihlášeno je 187, pro 181, proti nikdo, tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Koníček, nový bod, a to na konec bloku zpráv. A název bodu: Informace vlády o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Je to správně, pane poslanče? (Poslanec Koníček souhlasí.) Je to tak.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 7. Přihlášeno je 187, pro 48, proti 97. Tento návrh nebyl přijat.

 

Posledním návrhem je pan poslanec Kasal, vyřazení bodu 15, což je ale jenom druhé čtení. Předpokládám, že tam ještě bude jeden bod, kterým bude třetí čtení. Pokud budete souhlasit, neznám číslo bodu z hlavy, ale bod 15 je druhé čtení tisku 270 a ještě je tam jeden bod, kterým je třetí čtení tisku 270, a ten bychom také vyřadili. Rozumíme všichni, o čem hlasujeme?

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 8. Přihlášeno je 187, pro 183, proti nebyl nikdo, i tento návrh byl přijat.

 

Zeptám se, zda bylo hlasováno o všech přednesených návrzích. Je tomu tak, tím pádem můžeme hlasovat o celém návrhu pořadu 25. schůze tak, jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 9. Přihlášeno 187, pro 128, proti 30. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme schválili pořad 25. schůze.

 

Než přistoupíme k projednávání návrhů zákonů vrácených Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení paní senátorce Veronice Vrecionové a senátorům Karlu Kratochvílemu, Radko Martínkovi, Jaromíru Strnadovi, Pavlu Štohlovi a Miloši Vystrčilovi. Informace k pozměňovacím návrhům Senátu vám byly rozdány do pošty.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s vystoupením jmenované paní senátorky a jmenovaných senátorů, prosím, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 10. Přihlášeno je 187, pro 161, proti 4. Tento návrh byl přijat.

 

Můžeme tedy přistoupit k bodu číslo

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 292/3/ - vrácený Senátem

Návrh zákona byl vrácen Senátem s pozměňovacími návrhy. Usnesení Senátu jsme obdrželi jako tisk 292/4. Vítám pana senátora Štohla a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil pan místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, před vámi se znovu nachází novela zákona o dani z nemovitých věcí, která byla dne 18. prosince 2014 vrácena Senátem s pozměňovacími návrhy. V rámci dřívějšího projednávání tohoto návrhu byl návrh dostatečně prodiskutován, a proto není třeba tento návrh znovu představovat. Pouze si dovolím připomenout, že cílem návrhu zákona je provést věcná upřesnění, jejichž potřeba vyvstala z aplikační praxe a z odstranění nejasností vyplývajících z rekodifikace soukromého práva a souvisejících změn v právní úpravě daně z nemovitých věcí.

Pozměňovací návrhy přijaté Senátem se týkají za prvé vypuštění terminologické změny týkající se zdanění rybníků znamenající zachování jejich současného zdanění a předsunutí účinnosti nově navrhovaného ustanovení § 15a o nestanovení pokuty za opožděné tvrzení daně v případě, kdy je tvrzena daň nižší. Za Ministerstvo financí lze se zněním novely zákona ve znění schváleném Senátem vyjádřit souhlasné stanovisko.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Zeptám se, zda pan zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Holeček si přeje vyjádřit se k usnesení Senátu. Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu a první vystoupí pan senátor Pavel Štohl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP