(13.30 hodin)

 

Poslanec Petr Bendl: V tom případě prosím námitka proti hlasování, ať rozhodne Sněmovna. Protože já navrhuji, abychom hlasovali nejprve o Beznoskovi.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dobře, paní poslankyně navrhuje, abychom hlasovali o E5 a E8. Proti tomu podává pan poslanec Bendl námitku. A aby to nebylo tak jednoduché, tak pan poslanec Kováčik se chce k tomu také vyjádřit. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pan poslanec Bendl podle mého soudu podal námitku proti hlasování, které ještě neproběhlo, protože jinak to nelze.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ne, on podal námitku proti postupu hlasování.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pokud by podával námitku proti postupu předsedajícího, tak to měl takto zformulovat, to jsem nezaslechl. A jinak ještě k tomu - my jsme si tady schválili proceduru a tam nějaké hlasování, které pan poslanec Bendl navrhuje, schváleno nebylo podle mého soudu. Pokud to tak bylo, tak se všem omlouvám a můžeme postupovat podle toho, co navrhuje pan poslanec Bendl. Pokud to tak nebylo, tak skutečně nelze teď do procedury, která byla schválena, vnášet nové prvky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, nicméně se pokusím to zjednodušit. Souhlasím s postupem paní zpravodajky, proti tomu pan poslanec Bendl dává námitku. A já, aby to bylo naprosto košer, o té námitce pana poslance Bendla dám hlasovat proti postupu předsedajícího.

 

Zahajuji hlasování o námitce pana poslance Bendla, který nesouhlasí s procedurou tak, jak ji předsedající a zpravodajka navrhli. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 235. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 17, proti 123. Námitka nebyla přijata.

 

Budeme pokračovat tak, jak navrhla paní zpravodajka. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Tak já tedy znovu poprosím o hlasování o pozměňovacích návrzích pod body E5, E8. Moje stanovisko je souhlasné. (Ministr Brabec: Souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrzích E5 a E8. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 236. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 145, proti 3. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Výborně. Další hlasování, tak jak jsem avizovala, budou pozměňovací návrhy zemědělského výboru, které máte pod písmeny A. Začneme A1. Týká se to - v odst. 3 se nepoužijí slova "pro plochy určené pro výrobu a skladování", ale nahrazují se slovy "při posuzování těch ploch", v podstatě se rozšiřuje to posuzování. Mé stanovisko je souhlasné. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrhu A1. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 237. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 138, proti 18. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Následuje hlasování o pozměňovacím návrhu A2. V podstatě se tam jedná o odvody za odnětí - ne, omlouvám se, že žádost o vyjádření podle odstavce 4 musí kromě náležitostí podle správního řádu obsahovat některé dokumenty. My pro zjednodušení administrace vyhazujeme body D a E. Mé stanovisko je souhlasné. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrhu A2. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 238. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 158, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Přijetím A2 se nám staly nehlasovatelné pozměňovací návrhy B1, C1, D1. Pokročíme k pozměňovacímu návrhu A3. Tam jde o upravení odvodu za odnětí, kdy se nestanoví u cyklostezek. V podstatě je tam rozšiřujeme i mimo územní rozvoj nebo platný územní plán. Stanovisko je nesouhlasné. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrhu A3. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 239. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 52, proti 98. Návrh nebyl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Tím pádem budeme hlasovat o protinávrhu pod bodem E9. V podstatě se jedná o to samé, jen tam zůstává to, že to musí být v souladu se zásadami územního rozvoje. Mé stanovisko je souhlasné. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrhu E9. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 240. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 141, proti žádný. I tento návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Další hlasování, pozměňovací návrh A4. V podstatě jde o přerozdělení finančních prostředků. Ubírá se státnímu rozpočtu, přidává se obcím. Mé stanovisko je souhlasné. (Ministr: Neutrální.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu A4. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 241. Přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 159, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Následuje hlasování o bodu A5. V podstatě se jedná o to, že v případech, že bude ovlivněno více faktorů životního prostředí, uplatní se nejvyšší určená ekologická váha vlivu. My tam posouváme datum staveb, které se do toho zahrnují, z roku 2010 na 2014. Mé stanovisko je nesouhlasné. (Ministr: Neutrální.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 242. Přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 124, proti 33. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Výborně, tím jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy pod písmenem A. Další hlasování podle navržené procedury bude - zbývající návrhy hospodářského výboru pod písmenem B. Tedy B2, B4, B6, B7. Mé stanovisko je negativní. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích B2, B4, B6 a B7. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 243. Přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 36, proti 88. Návrh nebyl přijat. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Předposlední hlasování se týká pozměňovacího návrhu pana poslance Adámka pod písmenem G. V podstatě se opět rozšiřují výjimky i mimo platné zásady územního rozvoje. Mé stanovisko je negativní. (Ministr: Nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrzích pana poslance Adámka pod písmenem G. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 244. Přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 63, proti 75. Návrh nebyl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Tím se nám stal nehlasovatelný i pozměňovací návrh pana poslance Kudely pod písmenem H z důvodu totožného znění, a tím pádem bychom měli mít vypořádány všechny pozměňovací návrhy a můžeme dát hlasovat zákon jako celek.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: O všech návrzích tedy bylo hlasováno a přikročíme k hlasování návrhu zákona jako celku. Než přednesu usnesení, ještě pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Já jsem jenom nezaregistroval, kdy jsme se vypořádali s pozměňovacím návrhem výboru pro veřejnou správu pod písmenem C3. Mám pocit, že jsme... (Domluva s poslankyní Pěnčíkovou u řečnického stolku.) My jsme to neměli jako protinávrh. My jsme o tomhle návrhu nehlasovali a je jiný než bod A4. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP