(13.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já jsem nechal zjistit stanovisko legislativy k proceduře, takže prosím o strpení.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Já mám z legislativy, že pokud jsme odhlasovali A4, tak C3 je protinávrh.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Legislativa souhlasí s návrhem paní zpravodajky, takže tím považuji věc za vypořádanou. Prosím, pane poslanče -

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: To je ten bod, který se týká finančního rozdělení prostředků.

 

Poslanec Petr Bendl: Jenom pro vysvětlení. Ten jeden bod říká, že z vynětí dostanou obce 30 %, a druhý bod říká, že z vynětí dostanou obce 40 %. Nezlobte se na mě, to nejsou totožné návrhy!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče Bendle, podáváte proti tomu námitku? (Probíhá neformální konzultace zpravodajky, poslance Bendla a dalších.) Legislativa má za to, že pokud se odhlasuje jeden, tak ten druhý je nehlasovatelný. Pokud se schválí 30 %, nemůže se schválit 40 %. Omlouvám se, ale pokud vím, tak o tom se mělo debatovat v proceduře. Pokud pan poslanec nepodává námitku, považuji tuto věc za vyřízenou, a bylo tedy hlasováno o všech pozměňovacích návrzích a my přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku.

Přednesu návrh usnesení. Nepřednesu. Paní zpravodajka nám chce něco říct. Prosím.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Ještě tedy bych ráda otevřela proceduru u hlasování zbytku pozměňovacích návrhů hospodářského výboru pod písmenem B. Po konzultacích s panem ministrem by rád B7 hlasoval odděleně, takže jestli můžeme revokovat usnesení a hlasovat to znovu. (Námitky z pléna.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Moment! Teď jsem vůbec nerozuměl. Ještě o čem máme hlasovat? (Paní zpravodajka konzultuje svůj návrh s panem ministrem a dalšími.) Paní zpravodajka to prosím ještě odůvodní.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Můžete nechat hlasovat zákon jako celek.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak. Takže toto považujte za omyl, posledních několik vět.

Paní poslankyně Černochová se hlásila. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Pane místopředsedo, já vyjadřuji velké nespokojení s tím, jak je vedeno procesně hlasování o tomto návrhu zákona. Jsme tady ve třetím čtení, projednáváme poměrně závažnou normu, je to norma ochrany zemědělského půdního fondu a mně se skutečně nelíbí to, že tady v tomto chaosu v tuto chvíli nebudeme vůbec vědět, o čem hlasujeme. Buďto si vyhlaste vy přestávku na deset minut, dejte si to dohromady s paní zpravodajkou a s panem ministrem, anebo jenom avizuji, že budu požadovat přestávku na jednání poslaneckého klubu. Nechci blokovat Sněmovnu, nechci komplikovat život nám všem, ale není možné, abychom tady jednali touto formou o takto zásadním návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, paní poslankyně, ale procedura byla odhlasována.

S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, právě proto, že je to norma závažná, právě proto, že je to norma, která může ledacos změnit k lepšímu, ale i podstatně k horšímu, této normě věnujeme velmi vysokou pozornost jak na výborech, tak zde ve Sněmovně. Procedura se zde projednávala poměrně, bych řekl, více minut, neodbyla se a k proceduře každý měl šanci se vyjádřit. Koneckonců procedura ve znění návrhů pana kolegy Bendla nakonec byla přijata, ty změny do procedury právě kolega Bendl navrhl, byla přijata ve znění kolegy Bendla a paní zpravodajka souhlasila s tím, jak kolega Bendl proceduru změnil, takže já si nemyslím, že bychom teď museli brát nějaké přestávky. Maximálně jestli bylo, nebo nebylo odhlasováno. Ale mně to zavání spíše něčím jiným. Já se ohrazuji proti tomu, že to tady paní zpravodajka procedurálně nebo pan řídící procedurálně vede nějak špatně. Tu pozornost tomu věnujeme, a jestliže bylo jasně řečeno v proceduře, co a jak bude v případě, že se něco odhlasuje, nebo ne, a nikdo při projednávání procedury - při projednávání procedury! - se proti tomu nepostavil a nediskutovalo se, tak teď je pozdě, jak se říká, bycha honiti. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kováčikovi, se kterým souhlasím, a dám hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 339, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." (O slovo se hlásí posl. Černochová.)

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. (Posl. Černochová stále žádá udělení slova.) Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 245, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 135, proti 23. Návrh byl přijat.

 

S přednostním právem paní poslankyně Černochová jako místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Podávám námitku proti tomu, že jsem se hlásila před zahájením hlasování a nebylo mi předsedajícím schůze uděleno slovo. Tady předtím padly návrhy na hlasování, které paní zpravodajka neodvolala, do toho pan předseda klubu ANO Faltýnek navrhoval další body k hlasování, to byly ty body B. O nich pan místopředseda vůbec ani nedal hlasovat ani jednat, nemohli se k tomu ani kolegové, kteří ty návrhy podávali, tak se k nim nemohli ani vyjádřit. Skutečně není možné takto řídit schůzi!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní poslankyně, já se omlouvám, ale v momentě, kdy čtu návrh usnesení, tak se nemohu dívat zároveň na to, jestli vy se momentálně hádáte s panem poslancem Faltýnkem či s panem premiérem, a v tu chvíli vám rozhodně nemohu udělit slovo. (Potlesk zejména zleva.) Nicméně vaši námitku přijímám a dám o ní hlasovat.

 

Zahajuji hlasování o námitce proti postupu předsedajícího paní poslankyně Černochové. Kdo je pro přijetí této námitky, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 246, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 19, proti 107. Námitka nebyla přijata.

 

A já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Dalším bodem dnešního programu jednání, o kterém budeme jednat, je

95.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb.,
o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 154/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele senátor Miroslav Nenutil, kterého mezi námi vítám, a zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Stanislav Grospič. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny.

Otevírám tedy rozpravu, do které v tuto chvíli nevidím žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Miroslav Nenutil: Vážený pane místopředsedo, ctěná vládo, milé paní poslankyně, vážení páni poslanci, projednávání tohoto návrhu zákona proběhlo tady v Poslanecké sněmovně v poklidu a věřím, že ve stejném duchu bude i závěrečné hlasování, a paní poslankyně, páni poslanci, prosím vás o vyjádření podpory tomuto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu senátorovi Nenutilovi. V případě, že pan zpravodaj - má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl jenom říci, že vzhledem k tomu, že nepadly žádné návrhy v rámci druhého čtení tohoto zákona, tak je samozřejmě možné hlasovat o návrhu zákona jako o celku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP