(13.00 hodin)

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Tím pádem už nebudeme hlasovat o F20 a B14 a přikročíme k dalšímu hlasování a to je hlasování o bodu E1 pana kolegy Zahradníka. Pokud nebude tento návrh přijat, budeme hlasovat protinávrh pod číslem F1. Návrh pana kolegy Zahradníka - stanovisko nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování číslo 222, přihlášeno 175, pro 19 (proti 81). Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Tím pádem hlasujeme protinávrh pana kolegy Oklešťka označený F1. Souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování číslo 223, přihlášeno 175, pro 125 (proti 44). Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Pan ministr mi tady správně připomněl, že v případě parkovacích míst jsme hlasovali vlastně část pozměňovacího návrhu týkajícího se jen těch parkovacích míst, ale návrh je obsáhlejší, co se týká dalších limitů. To znamená, hlasovali bychom teď o zbytku návrhu A11 z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Jen se zeptám, zda je s tím obecně souhlas. Nevidím žádnou námitku, tak prosím o vyjádření. (Zpravodaj: Souhlasné stanovisko. Ministr: Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování číslo 224, přihlášeno 176 přítomných, pro 175 (proti nikdo). Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Budeme hlasovat o dalším návrhu pana kolegy Zahradníka pod označením E2. Pokud by nebyl přijat, budeme hlasovat o protinávrzích pana kolegy Kudely pod označením I1 a I2. Stanovisko záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 225, přihlášených 176, pro 17 (proti 94). Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Tím pádem hlasujeme o protinávrhu I1, I2 pana kolegy Kudely. Myslím, jestli nebude nic namítat, můžeme dohromady. Stanovisko je záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování číslo 226, přihlášených 176, pro 27 (proti 139). Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Nyní hlasujeme bod E3 pana kolegy Zahradníka. Stanovisko záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování číslo 227, přihlášeno 176 přítomných, pro 26 (proti 86). Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Další návrh je bod F15 pana kolegy Oklešťka, týká se způsobu zveřejňování záměru v místě. Stanovisko je neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování číslo 228, přihlášeno 176 přítomných, pro 94 (proti 48). Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Blížíme se ke konci. Další je bod F24 - posunutí účinnosti. Souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování číslo 229, přihlášeno 176, pro 162 (proti 13). Návrh byl přijat.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Paní místopředsedkyně, podle mých poznámek jsme se vypořádali se všemi pozměňujícími návrhy, to znamená, můžeme přikročit k hlasování o zákonu jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Výborně. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony podle sněmovního tisku 299, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

Hlasování s pořadovým číslem 230, přihlášeno 176 přítomných, pro 116 (proti 55). Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk poslanců ANO a všech ministrů. Následně někteří poslanci opouštějí sál.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: I radost zavládla v řadách poslanců a my budeme pokračovat dalším bodem. Je to bod

94.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 339/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr životního prostředí Richard Brabec a zpravodajka výboru pro životní prostředí paní Marie Pěnčíková. Pozměňující návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 339/6.

Otevírám rozpravu, do které se jako první s přednostním právem přihlásil pan předseda KSČM Vojtěch Filip. Prosím, pane předsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Já se nehlásím do rozpravy. Jenom pro stenozáznam. Hlasování 216 - mám křížek, hlasoval jsem ano.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím. Dále se přihlásil pan poslanec Martin Novotný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Novotný: Pěkné - teď nevím co, už odpoledne. U mě je to naopak. Já mám na sjetině ano, hlasoval jsem proti.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nezpochybňujete hlasování, jenom pro stenozáznam. Děkuji.

Budeme pokračovat v diskusi o vládním návrhu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. (Poslanec Beznoska se připravil k mikrofonu.) Pardon, pane poslanče, nejprve paní zpravodajka na mě živě gestikuluje. Takže dáma. Jednak je to dáma, jednak zpravodajka. To jistě uznáte, že má přednost. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP