(9.30 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Nyní tedy poprosím, pane zpravodaji, abyste přednášel jednotlivé pozměňující návrhy a abyste se k nim vyjádřil, dal své stanovisko, a aby paní ministryně k nim dala své stanovisko.

 

Poslanec František Laudát: Takže nejprve bychom - děkuji za schválení procedury - nejprve bychom hlasovali o návrhu KDU předneseném nebo osvojeném panem Miholou. Je to zamrazení na rok, případně v doprovodném usnesení komise, která to vyřeší systémově tak, aby politici nerozhodovali o svých platech.

Stanovisko - prosím, pochopte mě, bez stanoviska v tomto případě.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko - bez stanoviska nelze. To znamená, existují tři, buď zamítavé, podporující, anebo neutrální.

 

Poslanec František Laudát: Tak neutrální, jestliže musí být. (Ministryně: Neutrální.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 38, přítomných poslankyň a poslanců 185, pro 44. Tento návrh byl zamítnut. Pojďme dál.

 

Poslanec František Laudát: Takže děkuji. Druhý v pořadí hlasujeme návrh hnutí Úsvit, přednesený nebo osvojený panem Tomiem Okamurou. Obsahově: zmrazení platů do roku 2018, do konce tohoto volebního období. (Zpravodaj i ministryně stanovisko neutrální.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento pozměňující návrh. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 39, přítomných poslankyň a poslanců 186, pro tento návrh bylo 14. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Třetí v pořadí bude hlasování o návrhu sociální demokracie, který zde přednesl pan předseda Sněmovny Hamáček. Zhruba - jedná se o nárůst platů 2,9 %, plus tedy postupný nárůst systémově i v příštích letech. (Stanovisko zpravodaje i paní ministryně neutrální.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto předložený návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 40, přítomných poslankyň a poslanců 186 (ojedinělý potlesk z levé části jednací síně), pro návrh 97. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, takže v tom případě, pokud nikdo nezpochybňuje hlasování, tak další návrh z rozpočtového a sociálního výboru je nehlasovatelný. To znamená, teď bychom hlasovali o usnesení jako celku. (Stanovisko zpravodaje neutrální, stanovisko ministryně kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přečtu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 277, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou... ve znění schváleného pozměňujícího návrhu." Byl jsem upřesněn, ano, děkuji za to.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 41, přítomných poslankyň a poslanců 187, pro takto navržené usnesení 102. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Žádám ještě zpravodaje, aby uvedl návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny. (V sále je velice silný hluk.)

 

Poslanec František Laudát: Takže prosím vás, jak jsem tady četl při zpravodajské zprávě, ještě se musíme vypořádat s doprovodným usnesením, které podal pan předseda Mihola. Já se ho chci optat, zda trvá za situace, kdy byl schválen -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, ale hluk v sále je tak velký, že ani já neslyším, co je přednášeno. Tak vás poprosím, ztište se, nebo jděte do předsálí. Děkuji vám.

Prosím pokračujte.

 

Poslanec František Laudát: Pokud máte problém, mohu zvýšit hlas, já jsem se to tady od pana ministra zahraničí kdysi naučil.

Prosím vás, ještě se musíme vypořádat s doprovodným usnesením předneseným panem předsedou Miholou. Pokud netrvá na svém návrhu vzhledem k tomu, která z variant pozměňovacího návrhu prošla, takže je staženo. To znamená, tím pádem jsme se vypořádali se všemi návrhy. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Děkuji i paní ministryni a konstatuji, že končím projednávání tohoto bodu a přerušuji 23. schůzi Poslanecké sněmovny na 5 minut. Za 5 minut budeme pokračovat 20. schůzí.

 

(Schůze přerušena v 9.36 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP